Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET poziva 2024. godine

Rok: 14. svibnja 2024. do 12.00 sati; 20. studenoga 2024. do 12.00 sati

Dana 5. ožujka 2024. godine objavljen je novi Zajednički poziv za M-ERA.NET COFUND za 2024. godinu. U ovom pozivu sudjeluje više od 35 organizacija za financiranje iz 28 zemalja, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-ERA.NET-u predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupan proračun ovog poziva iznosi približno 35 milijuna eura.
 
M-ERA.NET COFUND za istraživanje i inovacije u području materijala i baterijskih tehnologija provodi zajedničke pozive za financiranje, podržavajući pri tome implementaciju Europskoga zelenog plana. Na taj način nastoji pridonijeti zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji industrije u Europi i diljem svijeta. 
 
Poziv u 2024. godini uključuje sljedeća tematska područja:
 
 • Održivi napredni materijali za energiju
 • Inovativne površine, premazi i sučelja
 • Kompoziti visokih performansi
 • Funkcionalni materijali
 • Materijali za rješavanje ekoloških izazova
 • Materijali sljedeće generacije za naprednu elektroniku.
   
Republika Hrvatska sudjeluje u ovom pozivu sa 150.000,00 eura.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirat će samo hrvatske projektne partnere u sklopu transnacionalnog konzorcija. Hrvatski projektni partner također može biti konzorcij prijavitelja (koji čine najmanje dvije pravne osobe) ili jedna pravna osoba.
 
Prihvatljivi hrvatski projektni partneri su sljedeći:
 
 • istraživačke organizacije:
   
  • javni istraživački instituti
  • javne visokoškolske ustanove
  • druge pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću;
 
 • ostale pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću:
   
  • nevladine i neprofitne organizacije (NVO) ili institucije čiji je glavni cilj istraživačka djelatnost ili istraživačka i razvojna djelatnost, a registrirane su u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  • mala i srednja poduzeća (MSP) upisana u relevantan Nacionalni registar (sudski ili obrtnički) i registrirana za obavljanje istraživačko-razvojne djelatnosti.
    
Prijedlozi projekata koji su već financirani u sklopu drugih zasebnih financijskih instrumenata/poziva neće se pregledavati i neće biti prihvatljivi u sklopu ovog poziva.
 
Druge pravne osobe iz poslovnog sektora koje nisu mala ili srednja poduzeća mogu se prijaviti kao projektni partneri u ovom pozivu, ali moraju osigurati vlastita sredstva za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.
 
Prijava projekata događa se u dvije faze.
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave (pretprijava) je 14. svibnja 2024. godine do 12.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (CET).
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga u drugoj fazi prijave je 20. studenoga 2024. godine do 12.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (CET).
 
U drugi krug prijava bit će pozvani samo prijavitelji čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni u prvom evaluacijskom krugu.
 
Prije podnošenja prijedloga svi projektni partneri trebaju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se provela pretprovjera prijedloga projekta i uvjeti financiranja.
 
Webinar za prijavitelje:
 
Potencijalni partneri u M-ERA.NET pozivu imaju mogućnost da 7. ožujka sudjeluju na informativnom webinaru u sklopu Poziva 2024. godine.
 
Molimo da posjetite sljedeću stranicu poziva za više informacija:
https://www.m-era.net/news/call_2024_webinar.
 
Potencijalne partnere možete pronaći uz pomoć tražilice:
https://www.m-era.net/joint-calls/partnersearch/entries#/search.
 
EEN (Enterprise Europe Network) nudi općenit alat za pretraživanje partnera.
 
Sve dodatne informacije možete zatražiti slanjem upita na elektroničku adresu: 
MateoAnte.Bosnic@mzo.hr.