Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Plan za poticanje mobilnosti istraživača za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Plan za poticanje mobilnosti istraživača za razdoblje od 2024. do 2027. godine, a kojemu je cilj povećati međunarodnu, međusektorsku i uravnoteženu mobilnost istraživača. Uz sustavno poticanje aktivne mobilnosti istraživača, Planom je predviđena provedba mjera usmjerenih na daljnji razvoj sustava podrške za mobilnost istraživača i daljnje poticanje razvoja karijera istraživača.
 
Sukladno navedenome, Planom je predviđena provedba sljedećih aktivnosti: 
  • daljnji razvoj krovne organizacije mreže EURAXESS
  • daljnji razvoj EURAXESS-ovih centara
  • poticanje osnaživanja kapaciteta ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti
  • osiguravanje stabilnosti i kontinuiteta nacionalnih poziva za kompetitivno financiranje mladih istraživača
  • daljnje poticanje sudjelovanja hrvatskih korisnika u aktivnostima programa Obzor Europa
  • provedba ERA aktivnosti usmjerenih na mobilnost istraživača
  • poticanje sudjelovanja u nacionalnim i europskim programima mobilnosti za istraživače.
 
Plan za poticanje mobilnosti istraživača za razdoblje od 2024. do 2027. godine previđen je Provedbenim programom Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021. - 2024. godine kao mjera kojom će se pridonijeti razvoju ljudskih potencijala u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, povećati dolazna i odlazna mobilnost znanstvenika i ojačati međunarodna suradnja, ojačati ljudski kapaciteti, međunarodna vidljivost znanstvenih rezultata, kao i potencijal za suradnju s gospodarstvom te time u konačnici dovesti do povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj.


Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Znanost i tehnologija