Poziv na prvu fazu testiranja vezano za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 56/24, od 15. svibnja 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00005
URBROJ: 533-02-24-0037
Zagreb, 4. srpnja 2024.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezano za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
 
Javni natječaj je objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 56/24, od 15. svibnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, pravnog prednika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dana 16. svibnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pravnog prednika Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dana 16. svibnja 2024. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, na neodređeno vrijeme, na sljedeće radno mjesto:
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za programiranje
1. radno mjesto I. vrste - viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme (3.2.1.1.2.)
  • 1 izvršitelj
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za financiranje projekata
2. radno mjesto I. vrste - suradnik za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme (3.2.2.2.3.)
  • 1 izvršitelj
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za kontrolu projekata Europske unije
Odjel za provjeru nabave i provedbe
3. radno mjesto I. vrste - suradnik (3.2.3.1.3.)
  • 2 izvršitelja
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za kontrolu projekata Europske unije
Odjel za utvrđivanje nepravilnosti
4. radno mjesto I. vrste - suradnik (3.2.3.2.3.)
  • 2 izvršitelja
održati će se u četvrtak, 11. srpnja 2024. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti,  obrazovanja i mladih, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih