Rezultati Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.

Rok: 14. prosinca 2022. godine do 12 sati

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. (sredstva za isplatu državnih stipendija osigurana su instrumentom NextGenerationEU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00010, URBROJ: 533-04-22-0001 od 19. listopada 2022. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 1341 državnu stipendiju studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. 
 
Na Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. studenti su se prijavljivali AAI@EduHr korisničkim identitetom te je u sustavu državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) završenih 11 817 prijava za rang-listu prema razini i godini studija te 503 prijave za rang-listu za STEM nastavničke studijske programe.
 

Naziv rang-liste
 
Broj završenih prijava

Rang-lista za STEM nastavničke studijske programe
 
503

Rang-lista prema razini i godini studija
 
11 817

Ukupno
 
12 320
 
Rang-liste
 
Na temelju provedenoga Javnog poziva, Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. utvrdilo je rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv te rang-listu za STEM nastavničke studijske programe.
 
Rang-liste dostupne su u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/
 
Studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi upisom jedinstvene identifikacijske oznake koju su dobili prijavom na Javni poziv. 
 
1. Rang-lista za STEM nastavničke studijske programe

503 stipendije – redoviti studenti upisani na STEM nastavničke studijske programe kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog program za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.
 
2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Prva godina preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 30 %
 
226 stipendije (251) - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije.
 
2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 10 %
 
76 stipendija (84) - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.
 
2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Više godine preddiplomskog studija 40 %
 
302 stipendije (335) - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine preddiplomskog studija.
 
2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Prva godina diplomskog studija 10 %
 
76 stipendija (84) - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na prvu godinu diplomskog studija.
 
2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Druga godina diplomskog studija 10 %
 
76 stipendija (84) - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na drugu godinu diplomskog studija.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. obvezni su u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 14. prosinca 2022. godine do 12 sati) u Sustavu državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/), unijeti IBAN žiroračuna te potvrditi Uvjete stipendiranja.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
 
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na Javni poziv za državnu STEM stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom koristeći opciju u izborniku Prijava.
 
Postupak obrade prijava
 
Određeni broj prijava nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih uvjeta koji su definirani Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (106/2022.), kao i Javnog poziva:
 
Razlozi odbijanja/poništavanja prijava
1. Priložena Potvrda (Uvjerenje) bez Prijepisa ocjena
2. Priložen prikaz sučelja Studomata bez Prijepisa ocjena
3. Priložena nepotpuna dokumentacija (nisu priložene sve stranice) 
4. Priložena dokumentacija nije ovjerena
 
Prigovori
 
Na rang-liste student može podnijeti prigovor Povjerenstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom.
 
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
Adresa
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
e-adresa
stem-stipendije@mzo.hr
 
s naznakom:
 
Prigovor na rezultate Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.“ 
 
Prigovori se podnose zaključno s danom 15. prosinca 2022. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga, odnosno zaprimanja e-poruke.