Rezultati Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024.

Rok: 12. prosinca 2023. do 12 sati

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 70/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. (sredstva za isplatu državnih stipendija osigurana su instrumentom NextGenerationEU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) studentima u redovitom statusu koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/23-01/00014, URBROJ: 533-04-23-0004 od 24. listopada 2023. godine, u daljnjem tekstu: Javni poziv), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 1358 državnih stipendija studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. 
 
Na Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. studenti su se prijavljivali AAI@EduHr korisničkim identitetom te je u sustavu državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) završenih 7627 prijava za rang-listu prema razini i godini studija te 486 prijava za listu za STEM nastavničke studije.
 
Naziv liste ili rang-liste Broj prijava
Lista studenata STEM nastavničkih studija
koji su ostvarili pravo na nastavak stipendiranja
224
Lista studenata STEM nastavničkih studija
koji su se prijavili i ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj godini 2023./2024. 
261
Rang-lista prema razini i godini studija 7627
Eliminirane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili dokumentacijom koja nije u skladu s Javnim pozivom za dodjelu državne stipendije
u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024.
158
 
Liste i rang-liste
 
Na temelju provedenoga Javnog poziva, Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. utvrdilo je liste studenata STEM nastavničkih studija koji su ostvarili pravo na nastavak stipendiranja, liste za STEM nastavničke studije te rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na Javni poziv.
 
Rang-liste dostupne su u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/
 
Studenti mogu pronaći svoje mjesto na listi ili rang-listi upisom jedinstvene identifikacijske oznake koju su dobili prijavom na Javni poziv. 
 
1. Lista za STEM nastavničke studije
 
Lista studenata STEM nastavničkih studija koji su ostvarili pravo na nastavak stipendiranja
 
224 stipendije - studenti u redovitom statusu upisani na STEM nastavničke studije kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike. Studenti su pravo na stipendiju za STEM nastavničke studije ostvarili u akademskoj godini 2022./2023., a zadovoljili su uvjet redovitog upisa u višu godinu studija u akademskoj godini 2023./2024. 
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze koje su potrebne za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.
 
Lista studenata STEM nastavničkih studija koji su se prijavili i ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj godini 2023./2024. 
 
261 stipendija - studenti u redovitom statusu upisani na STEM nastavničke studije kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.
 

2. Rang-lista prema razini i godini studija
 
Prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %
 
236 stipendije (262) - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti. 
 
Više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %
 
78 stipendija (87) - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti. 
 
Više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %
 
314 stipendija (349) - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti. 
 
Prva godina diplomskog studija 10 %
 
78 stipendija (87) - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti. 
 
Druga godina diplomskog studija 10 %
 
78 stipendija (87) - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti. 
 

Svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. obvezni su u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 12. prosinca 2023. godine do 12 sati) u Sustavu državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) unijeti IBAN računa te potvrditi Uvjete stipendiranja.
 
Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na Javni poziv za državnu STEM stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom koristeći opciju u izborniku Prijava.
 

Prigovori
 
Na rang-liste student može podnijeti prigovor Povjerenstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom.
 
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
Adresa
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
e-adresa
stem-stipendije@mzo.hr
 
s naznakom:
Prigovor na rezultate Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024.“ 
 
Prigovori se podnose zaključno s danom 13. prosinca 2023. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga, odnosno zaprimanja e-poruke.