Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf

Rok: 22. travnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-03/20-05/00011
URBROJ: 533-05-20-0002
Zagreb, 16. travnja 2020.

Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 07/2017., 68/2018. i 98/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje
za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma
za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021.

I.

U svrhu uključivanja u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021. iz točke I. ovoga poziva.

III.

Kriteriji za ustanove za strukovno obrazovanje iz točke I. ovoga poziva su:

  • suglasnost osnivača
  • prijedlog plana upisa učenika u I. razred za školsku godinu 2020./2021.
  • dokaz o postojanju kadrovskih, materijalnih i prostornih uvjeta za izvođenje strukovnog kurikuluma.

IV.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu dokazi o ispunjenosti kriterija navedenih u točki III. ovoga javnog poziva, šalju se elektroničkim putem na adresu prijava-dualno@mzo.hr, s naznakom „Prijava ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021.“.

V.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf od školske godine 2020./2021. iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 17. do 22. travnja 2020. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 24. travnja 2020. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja