Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj - Članovi matičnih odbora 2024.


REPUBLIKA HRVATSKA
 
NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE,
ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
 
Na temelju članka 86. stavka 1. točke 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora (NN 3/24), Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) na svojoj 9. sjednici održanoj 12. ožujka 2024. imenovalo je članove sljedećih matičnih odbora
 
Područje prirodnih znanosti
 • polje biologije
1. dr. sc. Anamaria Brozović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
2. dr. sc. Marijana Peričić Salihović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut za antropologiju, Zagreb
3. dr. sc. Nevenka Kopjar, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Insitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
4. dr. sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
5. dr. sc. Olja Vidjak, znanstvena savjetnica, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
6. dr. sc. Stjepan Krčmar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju
7. dr. sc. Zvjezdana Stančić, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakulte
8. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
9. dr. sc. Zlatko Liber, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Zlatko Liber, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Nevenka Kopjar, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Insitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 
 • polja fizike i geofizike
1. dr. sc. Danijel Belušić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
2. dr. sc. Gordana Žauhar, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
3. dr. sc. Tamara Nikšić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
4. dr. sc. Vuko Brigljević, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
5. dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
6. dr. sc. Ivica Vilibić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
7. dr. sc. Krešimir Kumerički, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
8. dr. sc. Marko Kralj, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za fiziku, Zagreb
9. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Tamara Nikšić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Leandra Vranješ Markić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
 • polja geografije i geologije 
1. dr. sc. Nenad Tomašić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
2. dr. sc. Tomislav Malvić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
3. dr. sc. Nina Lončar, redovita profesorica, Sveučilište u Zadru
4. dr. sc. Sanja Faivre, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
5. dr. sc. Aleksandar Lukić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
6. dr. sc. Željka Šiljković, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zadru
7. dr. sc. Lidija Galović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Hrvatski geološki institut
8. dr. sc. Maša Surić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zadru
9. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Nenad Tomašić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Nina Lončar, redovita profesorica, Sveučilište u Zadru
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Tomislav Malvić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 
 • polje kemije
1. dr. sc. Ivica Blažević, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
2. dr. sc. Gordana Pavlović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
3. dr. sc. Višnja Vrdoljak, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
4. dr. sc. Predrag Novak, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
5. dr. sc.  Sandra Babić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
6. dr. sc. Davor Margetić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
7. dr. sc. Ana Šantić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
8. dr. sc. Silvana Raić-Malić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
9. dr. sc. Zrinka Kovarik, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 
Predsjednik: dr. sc. Predrag Novak, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Gordana Pavlović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Zrinka Kovarik, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 
 • polje matematike
1. dr. sc. Igor Pažanin, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
2. dr. sc. Dijana Ilišević, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
3. dr. sc. Dražen Adamović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
4. dr. sc. Vjekoslav Kovač, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
5. dr. sc. Martin Lazar, redoviti profesor, Sveučilište u Dubrovniku
6. dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike
7. dr. sc. Ivan Slapničar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
8. dr. sc. Igor Velčić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
9. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Dijana Ilišević, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Ninoslav Truhar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Dražen Adamović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
 • polje interdisciplinarne prirodne znanosti
1. dr. sc. Elvira Bura Nakić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
2. dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
3. dr. sc. Nadica Ivošević DeNardis, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
4. dr. sc. Nikolina Udiković Kolić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
5. dr. sc. Vlatka Filipović Marijić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
6. dr. sc. Gordana Beg Paklar, znanstvena savjetnica, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
7. dr. sc. Hrvoje Mihanović, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
8. dr. sc. Slavica Matijević, znanstvena savjetnica, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
9. dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena savjetnica, Sveučilište u Dubrovniku
 
Predsjednik: dr. sc. Hrvoje Mihanović, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Vlatka Filipović Marijić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 
Područje tehničkih znanosti
 
 • polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
1. dr. sc. Nevenka Ožanić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
2. dr. sc. Đuro Barković, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
3. dr. sc. Sanja Dimter, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
4. dr. sc. Vesna Perković Jović, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
5. dr. sc. Ivica Boko, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
6. dr. sc. Karin Šerman, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
7. dr. sc. Tomislav Kišiček, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
8. dr. sc. Tatjana Rukavina, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
9. dr. sc. Ivica Završki, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Tatjana Rukavina, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Đuro Barković, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Karin Šerman, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
 
 • polja elektrotehnike, računarstva i temeljne tehničke znanosti
1. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
2. dr. sc. Nina Štirmer, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
3. dr. sc. Marko Rosić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
4. dr. sc. Domagoj Jakobović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
5.  dr. sc. Kristijan Lenac, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
6. Antonio Šarolić, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
7. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
8. dr. sc. Irena Žmak, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
9. dr. sc. Mario Cifrek, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 
Predsjednica: dr. sc. Ivana Podnar Žarko, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Nina Štirmer, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Marko Rosić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
 • polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
1. dr. sc. Vesna Tomašić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
2. dr. sc. Marko Rogošić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
3. dr. sc. Ana Lončarić Božić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
4. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
5. dr. sc. Ranko Biondić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
6. dr. sc. Jelena Parlov, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
7. dr. sc. Mirko Gojić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Sjever
8. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
9. dr. sc. Tanja Pušić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Ana Lončarić Božić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Ranko Biondić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Tanja Pušić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 
 • polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike
1. dr. sc. Sandro Nižetić, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
2. dr. sc. Domagoj Lanc, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
3. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
4. dr. sc. Borna Abramović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
5. dr. sc. Katica Šimunović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Slavonskom Brodu
6. dr. sc. Alen Jugović, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci
7. dr. sc. Edvard Tijan, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci
8. dr. sc. Ivica Smojver, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
9. dr. sc. Dražen Lončar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
Predsjednik: dr. sc. Sandro Nižetić, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Borna Abramović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Dražen Lončar, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
Područje biomedicine i zdravstva
 
 • polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije
1. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
2. dr. sc. Hrvoje Brkić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
3. dr. sc. Katarina Vukojević, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
4. dr. sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
5. dr. sc. Zdravko Petanjek, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
6. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
7. dr. sc. Marijan Klarica, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
8. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
9. dr. sc. Lada Rumora, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
 
Predsjednik: dr. sc. Marijan Klarica, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Lada Rumora, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 
 • polje veterinarske medicine
1. dr. sc. Željko Pavičić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
2. dr. sc. Tomislav Gomerčić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
3. dr. sc. Nevijo Zdolec, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
4. dr. sc. Tomislav Mašek, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
5. dr. sc. Marina Pavlak, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
6. dr. sc. Boris Habrun, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
7. dr. sc. Marcela Šperanda, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
8. dr. sc. Snježana Zrnčić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
9. dr. sc. Vladimir Savić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
 
Predsjednik: dr. sc. Željko Pavičić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Marcela Šperanda, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Vladimir Savić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
 
Područje biotehničkih znanosti
 
 • polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma
1. dr. sc. Božidar Šantek, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno -biotehnološki fakultet
2. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
3. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
4. dr. sc. Ivan Seletković, znanstveni savjetnik, Hrvatski šumarski institut-javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske
5. dr. sc. Ivana Rumbak, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
6. dr. sc. Ana Jeromel, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
7. dr. sc. Goran Zdunić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
8. dr. sc. Sonja Grljušić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Poljoprivredni institut Osijek
9. dr. sc. Zvonko Antunović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
 
Predsjednik: dr. sc. Božidar Šantek, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Ružica Beljo Lučić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Zvonko Antunović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
 
Područje društvenih znanosti
 
 • polje ekonomije
1. dr. sc. Ivan Damir Anić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Ekonomski institut Zagreb
2. dr. sc. Domagoj Sajter, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
3. dr. sc. Ivana Pavlić, redovita profesorica, Sveučilište u Dubrovniku
4. dr. sc. Mirela Mihić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
5. dr. sc. Nataša Rupčić, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
6. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
7. dr. sc. Alka Obadić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
8. dr. sc. Najla Podrug, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
9. dr. sc. Goran Vlašić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Goran Vlašić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Domagoj Sajter, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Ivana Pavlić, redovita profesorica, Sveučilište u Dubrovniku
 
 • polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
1. dr. sc. Mato Brautović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Dubrovniku
2. dr. sc. Viktorija Car, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu
3. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
4. dr. sc. Božo Skoko, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
5. dr. sc. Ana Meštrović, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
6. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
7. dr. sc.  Kornelije Rabuzin, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
8. dr. sc. Danijel Labaš, redoviti profesor, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
9. dr. sc. Mario Spremić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Danijel Labaš, redoviti profesor, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Viktorija Car, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Mario Spremić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
 • polje pedagogije
1. dr. sc. Smiljana Zrilić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zadru
2. dr. sc. Dubravka Miljković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
3. dr. sc. Igor Radeka, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zadru
4. dr. sc. Mirko Lukaš, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
5. dr. sc. Snježana Dobrota, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
6. dr. sc. Lidija Vujičić, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
7. dr. sc. Sofija Vrcelj, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 
8. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
9. dr. sc. Edita Slunjski, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Dubravka Miljković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Snježana Dobrota, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Sofija Vrcelj, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
 
 • polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i logopedije 
1. dr. sc. Neven Ricijaš, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
2. dr. sc. Martina Ferić, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
3. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
4. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
5. dr. sc. Mirjana Lenček, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
6. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
7. dr. sc. Tina Runjić, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
8. dr. sc. Anita Jandrić Nišević, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
9. dr. sc. Renata Martinec, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Mirjana Lenček, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 
 • polje kineziologije
1. dr. sc. Biljana Trajkovski, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
2. dr. sc. Đurđica Miletić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
3. dr. sc. Dražen Čular, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
4. dr. sc. Marko Erceg, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
5. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
6. dr. sc. Mario Kasović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
7. dr. sc. Pavle Mikulić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
8. dr. sc. Vesna Babić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
9. dr. sc. Marko Badrić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Đurđica Miletić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Dražen Čular, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Pavle Mikulić, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
 
 • polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti 
1. dr. sc. Renata Relja, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
2. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, znanstvena savjetnica, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
3. dr. sc. Krunoslav Nikodem, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
4. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
5. dr. sc. Berto Šalaj, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
6. dr. sc. Dagmar Radin, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
7. dr. sc. Krešimir Petković, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
8. dr. sc. Ivan Čipin, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
9. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Berto Šalaj, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Krunoslav Nikodem, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Ivan Čipin, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
 • polje prava
1. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
2. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
3. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
4. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
5. dr. sc. Vesna Barić Punda, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
6. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
7. dr. sc. Dionis Jurić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
8. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
9. dr. sc. Igor Vuletić, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek
 
Predsjednica: dr. sc. Vesna Barić Punda, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Dionis Jurić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
 
 • polje psihologije
1. dr. sc. Ana Slišković, redovita profesorica, Sveučilište u Zadru
2. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
3. dr. sc. Toni Babarović, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
4. dr. sc. Silvija Ručević, redovita profesorica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
5. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
6. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
7. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
8. dr. sc. Goran Kardum, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
9. dr. sc. Iris Marušić, znanstvena savjetnica, Institut za društvena istraživanja, Zagreb
 
Predsjednica: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Toni Babarović, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 
Područje humanističkih znanosti
 
 • polja filozofije i teologije i religijske znanosti
1. dr. sc. Tonći Kokić, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
2. dr. sc. Aleksandra Golubović, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
3. dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni savjetnik, Institut za filozofiju u Zagrebu
4. dr. sc. Igor Mikecin, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
5. dr. sc. Josip Berdica, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek
6. dr. sc. Veronika Gašpar, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
7. dr. sc. Ružica Razum, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
8. dr. sc. Stjepan Radić, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
9. dr. sc. Mario Cifrak, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
 
Predsjednik: dr. sc. Mario Cifrak, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Aleksandra Golubović, redovita profesorica, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni savjetnik, Institut za filozofiju u Zagrebu
 
 • polja filologije i kroatologije
1. dr. sc. Krešimir Šimić, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
2. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
3. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zadru
4. dr. sc. Magdalena Nigoević, redovita profesorica, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
5. dr. sc. Lada Badurina, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
6. dr. sc. Karol Visinko, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
7. dr. sc. Bernardina Petrović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
8. dr. sc. Vesna Stipčević, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Staroslavenski institut
9. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Višnja Pavičić Takač, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Filozofski fakultet
Potpredsjednica za visoko obrazovanje: dr. sc. Bernardina Petrović, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, 
Filozofski fakultet
Potpredsjednica za znanost: dr. sc. Karol Visinko, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 
 • polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije
1. dr. sc. Dalibor Davidović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
2. dr. sc. Tatjana Tkalčec, znanstveni savjetnik, Institut za arheologiju, Zagreb
3. dr. sc. Marijana Belaj, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
4. dr. sc. Danko Zelić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
5. dr. sc. Vlasta Švoger, znanstvena savjetnica, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
6. dr. sc. Dragan Damjanović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
7. dr. sc. Borislav Grgin, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
8. dr. sc. Ivan Majnarić, redoviti profesor, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
9. dr. sc. Mladenko Domazet, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
 
Predsjednica: dr. sc. Vlasta Švoger, znanstvena savjetnica, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Ivan Majnarić, redoviti profesor, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Dragan Damjanović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
Interdisciplinarno znanstveno područje 
 
 • jedan matični odbor za različita znanstvena područja i polja
1. dr. sc. Srećko Gajović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
2. dr. sc. Gorka Vuletić, redovita profesorica u trajnom izboru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
3. dr. sc. Marko Ćaleta, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
4. dr. sc. Božo Smoljan, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište Sjever
5. dr. sc. Nikolaj Lazić, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
6. dr. sc. Iva Rosanda Žigo, redovita profesorica, Sveučilište Sjever
7. dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
8. dr. sc. Miljenko Brekalo, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
9. dr. sc. Nikša Jajac, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 
Predsjednik: dr. sc. Srećko Gajović, redoviti profesor u trajnom izboru, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Potpredsjednik za visoko obrazovanje: dr. sc. Marko Ćaleta, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
Potpredsjednik za znanost: dr. sc. Nikša Jajac, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 
prof. dr. sc. Hrvoje Buljan 
Predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj