Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Na temelju provedenoga Javnog poziva za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-08/01136; URBROJ: 533-06-22-0001 od 15. studenog 2022. godine) ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 21. prosinca 2022. godine Odluku o financiranju projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.