Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-05/22-01/00001
URBROJ: 533-02-22-0008
Zagreb, 10. listopada 2022.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 2.2.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za rashode za zaposlene u osnovnim školama, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu,
  2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 3.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije, u Službi za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 4.1.2.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, u Službi za državne stipendije i druge potpore studentima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
  4. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 9.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za upravne i sudske postupke, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak,
 
održati će se u srijedu, 19. listopada 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
Početna slova
PREZIMENA
Početna slova
IMENA
radno mjesto
1.
FINANCIJE
radno mjesto
2.
ZNANOST
radno mjesto
3.
VISOKO
radno mjesto
4.
PRAVNA
BROJ TESTOVA
 KOJE PIŠE
TESTIRANJE
KN JE X X X   3 19.10.2022.

9.00 - 12.00 sati
TO TE   X X X 3
BR PU IR   X X   2
19.10.2022.

9.00 - 11.00 sati

 
BU PE KR   X X   2
BU SA   X X   2
ČA VA   X X   2
DU KL   X X   2
DU IV   X X   2
HR AN   X X   2
KR KR   X X   2
MA MA   X X   2
MA BO   X X   2
NI JE   X X   2
NJE DO   X X   2
PE AN   X X   2
PE LA   X X   2
PR SA   X X   2
RU BR   X X   2
RU MA   X X   2
SE NI   X X   2
TO MA   X X   2
UR MI   X X   2
VI AN   X X   2
VR IN   X X   2
VU LA   X X   2
VU RO   X X   2
ŽA VE   X X   2
AN BO X       1 19.10.2022.

11.00 - 12.00 sati
BO ŽE   X     1
GA KA       X 1
KO KR X       1
KR TO DO   X     1
MO BA VA X       1
PO JO       X 1
SI MO       X 1
TU LU     X   1
VR NI     X   1
 
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja