(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 11. Znanost i visoko obrazovanje


  • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.

zakon Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
119/22
 
 
  • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o akademskim i stručnim nazivima
i akademskom stupnju

 

107/07
 

118/12
 
popis Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva
te njihovih kratica

87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 
58/18
popis Popis stručnih naziva i njihovih kratica
87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 

67/18
 
popis
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
 

45/08
 

87/09
 

88/11
 
 
  • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
151/22
pravilnik
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i
reakreditacije visokih učilišta

 
24/10
pravilnik
Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
 
83/2010
 
  • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon Zakon o
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

22/13
 

64/18
 

20/21
 
pravilnik Pravilnik o Registru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

96/2021
 
 
  • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o potvrđivanju konvencije
o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija
u području Europe

 

9/02
 

15/02
 
zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
158/03
 

198/03
 

138/06
 

45/11
 
zakon


Zakon o priznavanju i vrednovanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija


 

69/2022.
pravilnik


Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja
naknade za troškove postupka priznavanja
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
i razdoblja studija

 


60/05
 

10/08
 
 
  • Ostali propisi
 
vrsta
Naziv
 
Objave u
Narodnim novinama d. d.
pravilnik Pravilnik o Upisniku visokih učilišta
56/23
 

pravilnik
 
Pravilnik o Upisniku studijskih programa 56/23
pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju 
74/23
 

pravilnik
 
Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju 36/23
pravilnik
Pravilnik o Upisniku znanstvenika
 

72/2004
 

82/2010
 
pravilnik Pravilnik o studenskoj ispravi
90/14
 
odluka
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
 
87/18
zakon Zakon o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama

71/07
 
zakon
Zakon o obavljanju studentskih poslova
 
96/18
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na pokriće troškova prehrane studenata

120/13
 

8/14
 

113/2022
 
pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata
u redovitom statusu
na subvencionirano stanovanje 
 

NN 77/24

MZOM (.pdf)
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 68/23
 

NN 63/19 (.pdf)
 

53/17
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom
 


NN 114/2023

 
odluka Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2024./2025. MZOM
objavljeno 5. 7. 2024.
odluka Odluka o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2024. do 31. kolovoza 2024. MZOM
objavljeno 5. 7. 2024.

odluka 
 
Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. MZO
objavljeno 14.7.2023.
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
 
70/2023
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
 
114/2023