(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 12. EU fondovi


 
Vrsta Naziv Objava
Dokument
EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast
 
MZO
Dokument
Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske
za razdoblje od 2016. - 2020. godine
 
MZO
Zakon
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za
provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Uredba
Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem
»Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
MZO
Uredba
Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda
EFRR i Kohezijskog fonda,
u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
129/2015
Uredba
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda,
EFRR i Kohezijskog fonda,
u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
15/2017
Uredba
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem
»Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
46/2021 
Dokument
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
na engleskome jeziku
 
MZO
(.pdf)
Dokument
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
na hrvatskom jeziku
 
MZO
(.pdf)
Dokument
Priprema programskih dokumenata za
financijsko razdoblje
Europske unije 2014. - 2020.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
MZO
Dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
na engleskom jeziku
 
MZO
Dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
na hrvatskom jeziku
 
MZO
Sporazum
Sporazum o partnerstvu između
Republike Hrvatske i Europske komisije
za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova
za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Sporazum
Sporazum o partnerstvu između
Republike Hrvatske i Europske komisije
 
MZO
(.pdf)
Prilog
Prilozi - Sporazum o partnerstvu
između Republike Hrvatske i Europske komisije
za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova
za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Pravilnik Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Narodne novine br.:
149/2014
 
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru
Europskog socijalnog fonda
 
Narodne novine br.:
14/2016
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru
Europskog socijalnog fonda
 
Narodne novine br.:
74/2016
Pravilnik
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte
Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija
u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO