(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 13. Međunarodne konvencije i ugovori


Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 
  • 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji (NN MU 12/93)
 
Prvi fakultativni Protokol 
 
Drugi fakultativni Protokol 


(Izvor: mpudt.gov.hr)