(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 4. Umjetničko obrazovanje


Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o umjetničkom obrazovanju Narodne novine br.:
130/2011
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/1999 i 35/2008
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016,
64/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2023
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011, 16/2012
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
158/2003, 198/2003,
138/2006 i 45/2011
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022.
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
82/2015, 70/19, 47/20 i 123/2023
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Narodne novine br.:
85/2006
 
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.:
24/2010
 
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU
Narodne novine br.:
107/2007
 
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 
Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.:
1/2013 i 41/2019
 
Pravilnik
Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
 
Narodne novine br.:
127/2019
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
Narodne novine br.: 
49/2015 i 47/2017
 
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Narodne novine br.:
118/2009
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
96/2021
Pravilnik  Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi
Narodne novine br.:
103/2014
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014,
60/2014-ispr. i 47/2017
 
Ostalo Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/200890/2010
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Odluka Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u
učeničke domove u školskoj godini 2024./2025.
Narodne novine br.: 68/2024
Odluka Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2023./2024.
Narodne novine br.:
55/2023
Odluka Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018

objavljeno
6. veljače 2020.
 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Ostalo
Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija
srednjoškolskih obrazovnih programa
u svrhu upisa u I. razred srednje škole
 
MZO, 2015
Odluka Odluka o nastavnom Planu i programu za osnovne glazbene i
osnovne plesne škole
Narodne novine br.:
102/2006 i 18/2018
Ostalo Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i plesne škole Narodne novine br.:
121/2017 i 18/2018