(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 5. Obrazovanje odraslih


Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o obrazovanju odraslih Narodne novine br.:
17/2007 i 144/2021
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
133/2020
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, 41/2016.,
U-I-351/201664/2018, 47/2020. i 20/2021.
 
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/199935/2008 i 127/2019.
 
Zakon Zakon o pučkim otvorenim učilištima Narodne novine br.:
54/1997  i 139/2010
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi

Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju
Narodne novine br.: 
30/200925/2018 i
69/2022
 
 
Zakon 
                             
Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon            
Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 
24/2010
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Narodne novine br.: 
61/2011., 16/2012., 98/2019. i 52/2021.
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022
 
Pravilnik  
Pravilnik o načinu provođenja programa i
provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.: 
1/2013 i 41/2019
 
Pravilnik
Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
 
Narodne novine br.:
127/2019
Pravilnik
Pravilnik o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika
u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
1/1996 i 80/1999
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Narodne novine br.:  118/2009
 
Pravilnik
Pravilnik o standardima i normativima te
načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
u ustanovama za obrazovanje odraslih
 
Narodne novine br.: 129/2008 i 52/2010
Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i
čuvanja andragoške dokumentacije

Narodne novine br.: 129/2008
 
Pravilnik Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Narodne novine br.: 129/2008
 
Pravilnik Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Narodne novine br.: 129/2008 i 50/2010
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 

Odluke
 

Odluke o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar
prema dualnome modelu obrazovanja
 
Narodne novine br.:
71/2020
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika
za tražitelje azila, azilante i strance
pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina
radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i
sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 100/2012
Odluka Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje
Narodne novine br.:
89/2013, 108/2013 i 111/2013-ispr.
 
Ostalo Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 136/2003