Izvanučionička nastava – izvođenje terenske nastave i posjet strukovnoj školi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 19. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Zdenka Marton
Izvanučionička nastava – izvođenje terenske nastave i posjet strukovnoj školi

Vođenim suradničkim učenjem i povezivanjem stručno-teorijskih nastavnih sadržaja s izvornom stvarnošću škola postaje živ sustav koji prati promjene u okolini i njoj se prilagođava.
Izvanučionička nastava je naročito važna u strukovnim školama jer sa završetkom srednjoškolskog obrazovanja naši učenici moraju imati vještine i sposobnosti koje od njih traži tržište rada.
U predavanju ću objasniti korake u planiranju i izvođenju terenske nastave i posjeta od školskog kurikuluma do vrednovanja aktivnosti za učenike.

Predavačica: Zdenka Marton, Srednja škola Novska

Webinar će se održati 19. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10405

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum