Razvoj STEM vještina i poduzetničkih kompetencija kroz projektne aktivnosti - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 20. veljače 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Sanja Pavlović Šijanović i Davor Šijanović
Razvoj STEM vještina i poduzetničkih kompetencija kroz projektne aktivnosti

Na ovom webinaru predstavit ćemo školske projekte nastale u sklopu donacijskog programa Generacija Next „Digitalne inovacije uz IoT” kojime se potiče razvoj projekata koji uključuju primjenu znanja iz područja STEM-a.
Projekti su bazirani na primjeni IoT rješenja i Arduino opreme, a ostvareni su uz financijsku podršku Hrvatskog Telekoma i edukativnu podršku Instituta za razvoj i inovativnost mladih.
Poseban naglasak bit će stavljen na proces osmišljavanja, izrade i predstavljanja izrađenih inovativnih projekata te podizanje kompetencija učenika, no ne samo u području STEM-a, već i u području poduzetništva i marketinga.
Pokazat ćemo kako projektne aktivnosti ovakvoga tipa u školu unose niz tehnoloških i poduzetničkih aktivnosti koje pobuđuju interes učenika, a samim tim potiču razvoj vještina u STEM područjima te razvoj poduzetničkog duha i stjecanje poduzetničkih kompetencija koji u sinergiji pružaju neiscrpne mogućnosti za pozitivne promjene u društvu, ali i osobni razvoj i buduću karijeru mladih.

Predavači: Sanja Pavlović Šijanović i Davor Šijanović, Gimnazija Vukovar

Webinar će se održati 20. veljače 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10408

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum