Izvještaj o pametnim vještinama, izrađen u sklopu projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.

Projekt se provodi u pet komponenti:
 
  1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika“
  2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“
  3. „Praćenje i vrednovanje provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“
  4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“
  5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“.

Detaljnije o analitičkim izvještajima 1., 2., 3. i 4. komponente možete pročitati na linku, gdje su dostupni za preuzimanje.

U sklopu četvrte komponente izrađen je „Izvještaj o pametnim vještinama“ (Report on smart skills). Izvještaj analizira potrebe za vještinama u Hrvatskoj tj. potražnju te daje pregled transverzalnih vještina koje se primjenjuju u različitim sektorima, odnosno digitalnih, zelenih i mekih („soft“) vještina kao i  potrebe za vještinama u specifičnim područjima S3. Izvještaj daje i pregled pristupa obrazovanju i osposobljavanju (od školskog obrazovanja do cjeloživotnog učenja), predstavlja dokaze o hrvatskim temeljnim razinama vještina, transverzalnim vještinama uključujući digitalne, socio-emocionalne i upravljačke vještine te identificira nedostatke vještina. Također, daje pregled sustava razvoja vještina u formalnom obrazovnom sustavu i sustavima učenja odraslih i naglašava neke nedostatke u politici te pregled nadolazećih strategija za razvoj vještina. Završno poglavlje Izvještaja identificira nedostatke u vještinama, predlaže okvir politike i potencijalne reforme. 

Navedeni izvještaj završen je u listopadu 2022. godine te ga možete preuzeti na sljedećem linku.


Pisane vijesti | Izvješća | EU fondovi