Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije, izrađeno u sklopu projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.
 
Projekt se provodi u pet komponenti:
 
  1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika“
  2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“
  3. „Praćenje i vrednovanje provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“
  4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“
  5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“.
 
Detaljnije o analitičkim izvještajima 1., 2., 3. i 4. komponente možete pročitati na linku, gdje su dostupni za preuzimanje.
 
U sklopu posljednje, pete komponente izrađena je analiza „Naknadnog vrednovanja Strategije pametne specijalizacije 2016. - 2020. (S3)“. 
 
Prvi dio analize koristi različite analitičke alate za vrednovanje rezultata odabranih S3 instrumenata. Analiza pokriva sedam S3 programa, koji predstavljaju proračun veći od 400 milijuna eura te uključuje anketu prijavitelja, analizu prije i poslije te protučinjeničnu procjenu učinka odabranih ishoda. Drugi dio vrednovanja analizira rezultate u odnosu na pokazatelje praćenja i ciljeve definirane u S3 te daje pregled evolucije i kvalitete upravljanja S3. Analiza pokazatelja praćenja S3 i strukture upravljanja uzima u obzir rezultate povezane sa S3 u usporedbi s postavljenim ciljevima bez pokušaja uspostavljanja uzročne veze između to dvoje. Također, izvješće daje pregled napredaka u upravljanju S3 od prethodnoga srednjoročnog vrednovanja 2021. godine.
 
Završno, analiza pruža općenite informacije o strukturnoj potpori istraživačima i tvrtkama te preporuke za provođenje budućih vrednovanja, praćenja i strukture upravljanja Strategije pametne specijalizacije. 
 
Navedeni izvještaj završen je u prosincu 2023. godine i možete ga preuzeti na sljedećem linku.


Pisane vijesti | Priopćenja | EU fondovi