Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.

Projekt se provodi u pet komponenti:

1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika“
2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“
3. „Praćenje i evaluacija provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“
4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“
5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“.

Detaljnije o analitičkim izvještajima 1., 2., 3. i 4. komponente možete pročitati na linku, gdje su dostupni za preuzimanje.

U sklopu četvrte komponente „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“ izrađen je 2. izvještaj „Analiza sustava upravljanja S3“. Ovaj izvještaj pruža procjenu usklađenosti instrumenata i politike S3 kao cjeline i daje preporuke za eventualnu izmjenu ciljeva, kombinaciju instrumenata i pokazatelja za povećanje koherentnosti sa S3. Izvještaj omogućuje pregled napretka S3 pokazatelja i identificira nedostatke za posebne ciljeve i podciljeve. Također, pruža detaljan pregled uloga, odgovornosti i funkcioniranja tijela uključenih u S3 s posebnim fokusom na djelotvornost i uspješnost postavljanja upravljačke strukture. Vrednovanje je bilo usmjereno na proces donošenja odluka u organizacijama, kao i na organizacijsku strukturu i lanac za donošenje odluka između organizacija. Navedeno je omogućilo procjenu učinkovitosti upravljačke strukture i njezine pravodobne provedbe politike uz odgovarajuću raspravu, donošenje odluka, dostavu i nadzor nad instrumentima. Poseban fokus bio je stavljen na ispitivanje uzimaju li se prijedlozi TIV-ova u obzir pri donošenju odluka. Analitički izvještaj pruža procjenu snaga i slabosti u sustavu, njezinu provedbu i institucionalnu sposobnost te preporuke za poboljšanje.

Drugi izvještaj 4. komponente završen je u travnju 2021. godine i možete ga preuzeti na linku.

Pisane vijesti | Izvješća | EU fondovi