Nova Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 21. svibnja 2024. godine novu Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira. Mjere i dalje imaju cilj pružiti kvalitetnu potporu znanstvenoj zajednici prilikom pripreme prijava na kompetitivne natječaje u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije.

Glavne izmjene u odnosu na dosadašnje poticanje sudjelovanja odnose se na značajno povećanje iznosa pojedinačnih potpora kako bi se dodatno motiviralo korisnike za koordiniranjem projekata. Također, proširen je i popis potencijalnih prijavitelja i na druge javne ustanove koje su prihvatljivi prijavitelji u sklopu Programâ s obzirom na veći broj poziva u kojima je jedan od uvjeta njihovo sudjelovanje. S druge strane, novom Odlukom se uvodi ograničenje financijske podrške koju može ostvariti pojedinačni korisnik u kalendarskoj godini. 

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija