Objavljen paket Programa Europske unije za svemir za razdoblje 2021. - 2027.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je Europska komisija početkom lipnja 2018. godine objavila i započela pregovore o Paketu Programa za svemir (engl. EU Space Programme), tzv. Svemirskome paketu za razdoblje 2021. - 2027.

Riječ je o Prijedlogu Uredbe za regulaciju Europskoga parlamenta i Vijeća koji uspostavlja Program za svemir Europske unije i Agencije EU-a za programe svemira (u daljnjem tekstu: Prijedlog Uredbe), koje možete pronaći u dokumentima u privitku ove obavijesti.

Za financiranje tzv. Svemirskoga paketa predviđeno je 16 milijardi eura, a dokumentacija sadrži Prijedlog Uredbe, procjenu učinka te druge relevantne informacije poput načina evaluacije, monitoringa i slično.

Svemirski paket obuhvaća:

  • Galileo i EGNOS (programi za satelitske navigacije), u iznosu od 9,7 milijardi eura;
  • Copernicus (program za promatranje Zemlje), u iznosu od 5,8 milijardi eura.

Usluge Copernicusa obuhvaćaju područja praćenja Zemlje, mora, atmosfere, klimatskih promjena, odgovor na hitne situacije i sigurnosna pitanja; kapacitete za praćenje CO2 i emisije stakleničkih plinova, dodatne kapacitete za poljoprivredu te praćenje polarnih predjela, ali i praćenje migracija te krijumčarenja morskim putevima;

  • GOVSATCOM - satelitske komunikacije za potrebe državne uprave (primjena za sva područja civilne zaštite) te
  • SSA/SST - zaštita svemirskih infrastruktura od opasnosti iz svemira, prevencija kolizija i nekontroliranoga ulaska objekata u orbitu te druge opasnosti koji ugrožavaju ključnu svemirsku infrastrukturu (poput svemirskoga vremena, kometa, asteroida); za oba programa predviđeno je 500 milijuna eura.

Ostali segmenti prijedloga Komisije uključuju odnose Europske unije s Europskom svemirskom agencijom (ESA), ulogu GSA agencije u Pragu, međunarodne odnose i drugo.

Dio istraživanja u području svemira predložen je u sklopu prijedloga novoga Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje 2021. - 2027. godine (engl. Horizon Europe) koji je također objavljen na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Područje istraživanja i inovacija svemira vrlo je široko te je primjena programa u sklopu Svemirskoga paketa relevantna za mnogobrojna područja znanosti (poljoprivreda, zaštita okoliša, meteorologija, promet, zaštita i spašavanje, sigurnost na moru i cestovna sigurnost, praćenje granica i drugo).

Pozivamo vas da Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavite prijedloge i komentare na navedene dokumente na e-mail adresu: svemir@mzo.hr, najkasnije do 2. srpnja 2018. godine zbog izrade očitovanja Republike Hrvatske.

Više o samome programu možete saznati na sljedećim poveznicama:Pisane vijesti | Projekti | Predsjedanje vijećem EU-a