Objavljena druga Studija o stručnoj praksi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sustavno potiče visoka učilišta da razviju i unaprijede stručnu praksu kao važan element u unapređenju kvalitete studijskih programa. Iniciralo je tako i izradu nove Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju, koja je objavljena u prosincu 2023. godine. Studija sadrži komparativnu analizu s prvom Studijom o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj izrađenom 2017. godine. Na temelju navedene Studije proveden je i projektni poziv za Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, na kojem je odobreno 28 projekata u vrijednosti od 100 milijuna kuna, u trajanju od 2020. do 2023. godine. Osim komparativne analize koja omogućava procjenu napretka hrvatskih visokih učilišta u razvoju, unapređenju i provedbi stručne prakse, nova Studija i identificira strukturne, kadrovske i financijske prepreke u organizaciji i izvedbi stručne prakse, utvrđuje primjere dobre prakse i pozitivnih mjera i politika koje je potrebno nadograđivati i razvijati u budućem razdoblju. Konačno, na osnovi rezultata provedenog istraživanja, definirane su preporuke za unapređenje stručne prakse. Osim za naručitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i druge nositelje javnih politika u području obrazovanja, rada i zapošljavanja, Studija sadrži korisne informacije za sve dionike izravno uključene u proces organizacije i izvedbe stručne prakse - visoka učilišta, studente, poslodavce, kao i za znanstvenu zajednicu i širu stručnu javnost. Studiju je na temelju upitnika među visokim učilištima izradio tim Ekonomskog instituta pod vodstvom dr. sc. Gorana Buturca.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje