Odluka o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/24-01/00071
URBROJ: 533-07-24-0003
Zagreb, 24. travnja 2024.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini (KLASA:016-01/24-01/00071, URBROJ:533-07-24-0001 od 5. veljače 2024. godine), provedenog Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina (KLASA:016-01/24-01/00071, URBROJ:533-07-24-0002 od 13. veljače 2024. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2024. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA:016-01/23-01/01223, URBROJ:533-07-24-0004 od 21. veljače 2024.) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini, u ukupnom iznosu od 168.694,00 EUR (slovima: stošezdesetosamtisućašestodevedesetčetirieura) 
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih programa kako slijedi:
 
Redni broj Naziv prijavitelja Naziv posebnog programa Prijedlog iznosa za dodjelu
(EUR)
1. Mađarski kulturni krug "Zrinyi" Državni stručni skup za sve nacionalne manjine u RH - Održavanje nacionalnog identiteta u digitalnom okruženju i u vrijeme globalizacije
 
5.350,00
2. Šahovski klub Trpinja Šah ne poznaje granice 3.000,00
3. Bošnjačka nacionalna
zajednica Pule i Istarske županije
Srebrenica 29 1.000,00
Bosanski behar 2.400,00
4. Osnovna škola Korog Torteneszek - izvannastavna aktivnost iz povijesti na mađarskom jeziku 1.080,00
5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“, Vukovar Narodne pjesme Ukrajinaca Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije 1.250,00
6. Zajednica Crnogoraca Split Njegošev dan u Splitu 1.200,00
7. Osnovna škola Trpinja Časopis učenika Osnovne škole Trpinja "Naš list" 1.000,00
8. Slovački centar za kulturu Našice Literarno-recitatorsko-dramska smotra Slovenčina moja 2.850,00
Zbirka pjesama i proze učenika osnovnih i srednjih škola - Kvapky XIX 1.000,00
9. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij", Pula Akademska večer Sv. Kiril i Metodij i Sv. Joakim Osogovski 500,00
10. Makedonsko kulturno društvo "Ohridski biser"  Makedonskiot jazik e našiot identitet 2.414,00
Racin vo moite oči 500,00
11. Civilni centar Deak Ferenc, Lug Okrugli stol "Računamo na tebe" 550,00
12. Udruga Nijemaca i Austrijanaca, Sirač Dan njemačkog jedinstva 1.000,00
Dan Republike Austrije 1.000,00
13. Savez Roma u RH "Kali Sara" Svjetski dan Roma 4.000,00
Svjetski dan romskog jezika 4.000,00
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen 4.000,00
Dođi u REKC 4.000,00
Putujem i čitam 4.000,00
14. Udruga "Žene kosovske doline" Petrovdanski susreti - 500 godina crkve Sv. Petra i Pavla 1.500,00
15. OŠ Laslovo 3. Festival multikulturalnosti 850,00
Njegovanje mađarskog jezika i kulture - Jezik prijateljstva razumijemo svi 2.000,00
16. Kulturno umjetničko društvo "Sloga", Vukovar Festival lijepe riječi Vukovar 2024. 2.000,00
17. Udruga Romski nacionalni forum, Beli Manastir Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika - Beli Manastir 2024. 1.000,00
18. Comunita Degli Italiani - Zajednica Talijana "Pino Budicin" Rovinj - Rovigno Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama 1.500,00
19. OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje Igramo i učimo uz pomoć Malog razgovornog bajaško-virovskog rječnika 1.130,00
20. Srednja škola Dalj Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama 1.630,00
21. Gimnazija Vukovar Od povijesti do budućnosti na krilima Ivana Galeba 3.740,00
22. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Zmaj 2.000,00
Posjeta Srijemu - Brankovim stopama 1.500,00
23. Makedonsko kulturno društvo Makedonija, Split Hrvatsko-Makedonski most prijateljstva - mir, ljubav i zajedništvo 2.000,00
Kolaž makedonske kulture 1.680,00
24. Zajedničko vijeće općina Vukovar Natjecanje učenika od 5. do 8. razreda iz dodatnih sadržaja, nacionalne grupe predmeta 3.500,00
Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 1.000,00
Sveti Ćirilo i Metodije kod Srba 3.000,00
Studijsko putovanje "Istočna Srbija 2024" 5.500,00
Pišemo i glumimo 3.000,00
25. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb Velikani moga kraja 3.000,00
Srpski jezik i kultura - popis književnih djela i lektire za srednju školu 1.600,00
80 godina djelovanja Srpskog kulturnog društva Prosvjeta - znanstveno stručni skup 2.500,00
2. smotra stvaralaštva - "Čitam i pišem ćirilicu" 3.100,00
Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C 4.500,00
26. Ukrajinska zajednica Grada Zagreba Manifestacija - Vrijeme nade 1.700,00
27. Srednja talijanska škola Rijeka - Rijeka Chi vuol essere milionario? (SMSI Fiume edition) 3.000,00
28. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj, Zagreb Agramerska škola kuhanja-bečki kulinarij grada Zagreba/kak' se nekad kuhalo u Zagrebu-Adventski običaji 1.500,00
29. Osnovna škola Lug - Lug Natjecanje u recitiranju na mađarskom jeziku Ferenc Mora za učenike osnovnih i srednjih škola 1.200,00
30. Udruga Breza, Krnjak Tragovima korijena-potraži tragove predaka i upoznaj domovinu 2024. 1.900,00
31. Makedonska kulturna udruga Stobi  - Split Mostovi prijateljstva 2024. 800,00
32. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo "Dnjipro" - Rijeka Uglazbljene priče Tarasa Ševčenka 2.000,00
33. Savez Rusina Republike Hrvatske Dan Rusina u Republici Hrvatskoj 1.000,00
34. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Natjecanje učenika za kreativni sadržaj za proslavu 25. obljetnice škole 2.000,00
Proslava 25. obljetnice Centra 3.000,00
Očuvanje mađarskog identiteta i širenje interkulturalizma 3.400,00
35. Unione Italiana-Talijanska unija Državno natjecanje i susret učenika u Talijanskom jeziku i poznavanju zavičajne književne tradicije 3.250,00
36. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Seminar svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine u Češkoj Republici 3.900,00
Terenska nastava-jezični kamp za učenike šestih razreda čeških osnovnih škola 4.000,00
Terenska nastava-jezični kamp za učenike petih razreda čeških osnovnih škola 4.000,00
Naše jaro-natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu 685,00
Stručni skup svih odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine 700,00
37. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično) 2.120,00
38. Makedonsko kulturno društvo Ilinden Obilježavanje dana Sv. Kirila i Metoda 500,00
Put prema izvrsnosti u poučavanju makedonskog jezika 2.000,00
Dani makedonske kulture 2024. 2.800,00
39. Poljska kulturna udruga "Mikolaj Kopernik" Svijet špilja u Hrvatskoj i Poljskoj 1.000,00
Dan poljske nacionalne manjine na Zrinjevcu - Poljske zrezanke. 600,00
Hrvatski nacionalni park Plitvička jezera i poljski Nacionalni park Pieniny- sličnosti i razlike 2.240,00
Poljske zrezanke- živa tradicija- tiskanje kalendara 1.500,00
40. Pučko otvoreno učilište Korak po korak Dorada i dotisak bajaških jezično-didaktičkih resursa za promicanje jezika i kulture romske nacionalne manjine 3.000,00
Stručno usavršavanje nastavnika predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine 1.000,00
41. Ukrajinsko - hrvatska udruga za ukrajinsku kulturu CVIT Dječja knjiga - slikovnica na ukrajinskom, hrvatskom i engleskom jeziku za razvoj i integraciju ukrajinske djece u Hrvatskoj 2.000,00
Priručnik za samostalno učenje hrvatskog jezika za početnike na ukrajinskom jeziku "Hrvatski jezik za Ukrajince. Osnove gramatike" 2.000,00
42. OŠ Markušica Putevima srpske pismenosti 1.845,00
43. Ekonomska škola Vukovar Putevi kulture: Sombor i Subotica 2.900,00
Dan duhovnosti - Sveti Sava 830,00
Školski časopis: Školske priče - broj 2 2.500,00
44. Židovska općina Zagreb Interaktivni Sidur za učenike osnovnih i srednjih škola u RH 2.500,00
 
 UKUPNO
 
 
168.694,00
III.
 
Sredstva za namjenu utvrđenu u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN, br. 149/23), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 - Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih programa nacionalnih manjina. Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu posebni program bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine