Odluka o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/24-01/00072
URBROJ: 533-07-24-0004
Zagreb, 24. travnja 2024.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. (KLASA:016-01/24-01/00072, URBROJ: 533-07-24-0001 od 5. veljače 2024.), provedenog Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 016-01/23-01/00076, URBROJ: 533-07-23-0001 od 14. veljače 2023. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2024. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA:016-01/23-01/01223, URBROJ:533-07-24-0004 od 21. veljače 2024.), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024.
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023./2024. školskoj godini u ukupnom iznosu od 142.459,72 EUR (slovima: stočetrdesetdvijetisućečetristopedesetdeveteuraisedamdesetdvacenta) 
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) kako slijedi:
 
R. br. Prijavitelj Mjesto i termin održavanja
ljetne škole
Prijedlog iznosa za dodjelu
(EUR)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar                                Prag
  22. - 29. lipnja 2024.
12.690,00
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR, Vukovar Divčibare
18. - 24. kolovoza 2024.
12.690,00
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA U RH, Vukovar Rogoznica
2. - 18. srpnja 2024.
26.555,00
4. SAVEZ RUSINA U RH,  Vukovar Orahovica
30. lipnja - 14. srpnja 2024.
17.625,00
5. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“, Zagreb Vir
13. - 31. srpnja 2024.
40.185,00
6. SAVJET ALBANSKIH UČITELJA U RH, Zagreb Selce
24. - 29. lipnja 2024.
9.400,00
7. ZAJEDNICA MAKEDONACA U RH, Zagreb Selce
25. - 31. kolovoza 2024.
7.285,00
8. HRVATSKO MAKEDONSKO DRUŠTVO, Zagreb Veli Lošinj
24. - 31. kolovoza 2024.
4.465,00
9. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE, Našice Mýto pod Ďumbierom
21. - 30. lipnja 2024.
4.984,72
10. ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB, Zagreb Pula
5. - 25. srpnja 2024.
6.580,00
 
UKUPNO:
 
 
142.459,72
 
III.
 
Sredstva za namjenu utvrđenu u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN, br. 149/23), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 - Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih oblika nastave (ljetnih škola). Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu ljetnu školu bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine