Obveza obavještavanja nadležnog školskog liječnika o uključivanju učenika u škole, raseljenih osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00074
URBROJ: 533-07-22-0002
 
Zagreb, 18. ožujak 2022. 
 
OSNOVNIM ŠKOLAMA
SREDNJIM ŠKOLAMA
-svima-
 
Predmet: Obveza obavještavanja nadležnog školskog liječnika o uključivanju učenika u škole, raseljenih osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj
- uputa, daje se 
 
Poštovane ravnateljice i ravnatelji,
 
na temelju obavijesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 16. ožujka 2022. (Klasa: 600-01/22-15/1, Urbroj: 381-15-150-22-1) obavještavamo vas o potrebi da odmah po uključenju učenika pod privremenom zaštitom u sustav odgoja i obrazovanja, uključujući terapijske i rehabilitacijske programe za djecu s teškoćama, obavijestite nadležnog školskog liječnika iz zavoda za javno zdravstvo.  
 
Nadležni školski liječnik treba u što kraćem roku od uključivanja učenika u školu/ustanovu, pregledati učenika s ciljem cjelovite provjere zdravstvenog stanja, uključujući pitanja vezana uz tjelesnu, emocionalnu i socijalnu dobrobit i prilagodbu, a sukladno Mjerama za zaštitu od zaraznih bolesti i sadržaja zdravstvenog pregleda izbjeglica iz Ukrajine od 2. ožujka 2022. godine i točke 1.8. Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. - 2022. („Narodne novine“, br. 142/20).
 
S poštovanjem, 
 
DRŽAVNI TAJNIK 
Tomislav Paljak, mag. prim. educ. 


Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja