Održan drugi online sastanak ravnatelja uprava za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Slika \slike\Obrazovanje\Strukovno\dgvt_jpg.jpg
U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, a kako je ranije najavljeno, 26. svibnja 2020. godine održan je online sastanak ravnatelja uprava za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  država članica Europske unije. Sastankom je predsjedala Katarina Grgec, načelnica u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici ministarstava obrazovanja svih članica Europske unije, kao i predstavnici Europske komisije te partnerskih organizacija.

U ime Europske komisije sudionike je pozdravila gđa Manuela Geleng, direktorica Uprave za vještine u Europskoj komisiji, koja je ocijenila vrlo pozitivnom inicijativu Republike Hrvatske da tijekom predsjedanja organizira dva DGVT sastanka. Gđa Geleng je naglasila da je prvi sastanak, održan u ožujku, a koji je bio posvećen isključivo provođenju obrazovnih procesa u krizi izazvanoj virusom COVID-19, bio iznimno koristan jer su se sve države članice našle u potpuno novoj situaciji te su rasprave i podjela iskustava pomogle državama članicama u rješavanju gorućih pitanja, dok će ovaj sastanak osigurati kontinuitet rasprava iz područja strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.   

Tema drugog sastanka bila je Smjer za bolje strukovno obrazovanje i osposobljavanje - ususret 2030. Potaknuta je rasprava o budućnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih kroz prizmu preliminarnih rezultata praćenja Zaključaka iz Rige 2015. - 2020., Novog programa vještina za Europu te prijedloga Preporuka o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji je iznijela Europska komisija. S obzirom na to da obrazovanje i osposobljavanje predstavljaju temelj za budući rast, istaknut je značaj strateškog i učinkovitog ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje, što je povezano s rastućom važnosti obrazovanja i osposobljavanja u Europskome semestru. 

U sklopu prve teme raspravljalo se i o trenutnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19, koja ima veliki utjecaj na obrazovanje i osposobljavanje, a posebno na praktičnu nastavu i vrednovanje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Druga tema bila je usmjerena na učitelje i nastavnike za budućnost, na njihove nove uloge i kompetencije koje moraju posjedovati da udovolje zahtjevima obrazovanja 21. stoljeća i to u tri tematske radionice:
Nova uloga strukovnih nastavnika, Razvoj digitalnih vještina strukovnih nastavnika te Nastavnici u obrazovanju odraslih za inkluzivno obrazovanje.

Uloga centara izvrsnosti u strukovnom obrazovanju raspravljena je u sklopu treće teme pri čemu je predstavljen i hrvatski model regionalnih centara kompetentnosti te njihov značaj kao poveznice tržišta rada i obrazovanja.  

Zaključno, njemačko Ministarstvo obrazovanja predstavilo je prioritete njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije u drugoj polovici 2020. godine.  

Svi sudionici pozitivnim su ocijenili fleksibilnost hrvatskog predsjedanja da odgovori na izazove novonastale situacije te nastojanja da promiče i potiče raspravu o važnim temama vezanim uz strukovno obrazovanje i osposobljavanje u novonastaloj situaciji uzrovanoj pandemijom koronavirusa. 

Pisane vijesti | Priopćenja | Srednje obrazovanje