OneNote i Geogebra grupe u nastavi matematike - primjeri iz prakse - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 21. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Elvisa Sekulić
OneNote i Geogebra grupe u nastavi matematike - primjeri iz prakse

Uvođenjem OneNote digitalne bilježnice učitelj stvara osobni radni prostor za svakog učenika, biblioteku sadržaja za nastavne materijale i prostor za suradnju. Može kontinuirano pratiti aktivnosti učenika, postupno davati upute, surađivati s učenicima i osuvremeniti zadatke upotrebom različitih aktivnosti. Usvajanje gradiva provodi se raznim aktivnostima na koje učenici odlično reagiraju, jer se dio aktivnosti provodi kroz igru, a u tom procesu informalno vježbaju,  ponavljaju i uče. Prednost korištenja Geogebra virtualnog razreda jest mogućnost davanja povratne  informacije učeniku. Naglasak se stavlja na matematičku komunikaciju, logičko povezivanje nastavnih  sadržaja, te primjenu u zadacima iz svakodnevnog života.

Predavačica: Elvisa Sekulić, Osnovna škola Zorke Sever, Popovača

Webinar će se održati 21. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10427

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum