Suvremeni pristupi nastavi Hrvatskoga jezika - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 28. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Martina Valec-Rebić
Suvremeni pristupi nastavi Hrvatskoga jezika

U webinaru će na konkretnim primjerima biti predstavljeni suvremeni pristupi nastavi Hrvatskoga jezika, npr. poučavanje strategija čitanja teksta, poticanje kritičkoga mišljenja, vođeno čitanje, čitanje s predviđanjem i poučavanje vokabulara. 

Predavačica: Martina Valec-Rebić, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Webinar će se održati 28. veljače 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10426

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum