Pokretanje psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Ravnatelji i stručni timovi predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i visokoškolskih ustanova, u slučaju potrebe za pokretanjem psiholoških kriznih intervencija, mogu se obratiti na e-adresu: krizne-intervencije@mzo.hr ili nazovite na broj telefona: 01 4594 461 (Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja). 

Protokolom o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja određeni su uvjeti u kojima se poziva tim za psihološke krizne intervencije te redoslijed koraka u aktiviranju tima za psihološke krizne intervencije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je članove Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja te regionalne voditelje koji u slučaju kriznog događaja pokrivaju potrebe u sustavu odgoja i obrazovanja te su članovi tima posebno educirani stručnjaci za pružanje psihološke pomoći ove vrste.

Zadaće članova tima su provođenje psihološke krizne intervencije u slučaju kriznih događaja s ciljem ublažavanja utjecaja kriznog događaja, ubrzavanja procesa oporavka sudionika te sprečavanja dugotrajnih psiholoških posljedica traumatskog događaja.
 

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje