Potres - aktivnosti iz djelokruga MZO-a

Slika \slike\Vijesti\2021\slika-potres-2.jpg

Prema dostupnim podacima na potresima pogođenim područjima ukupno je 58 školskih i visokoškolskih objekata. U Petrinji, Glini i Sisku je ukupno 21 škola s 5 658 učenika.

U potresu je oštećeno 56 školskih objekata. 9 je neupotrebljivih objekata zbog nastalih oštećenja; privremeno je neuporabljivo 12 objekata; 11 je uporabljivo s preporukom; a 24 je uporabljivo.

Nakon obilaska dijela školskih ustanova u Petrinji, Glini i Sisku, osnovana je i operativna jedinica u Ministarstvu koja će izravno, na terenu, s osnivačima škola dogovoriti konkretne korake u ponovnoj uspostavi nastave, ali i interventne zahvate na obrazovnim objektima koje će biti moguće u kratkom vremenu staviti u funkciju.

Glavne aktivnosti Ministarstva usmjerene su na organizaciju nastave za učenike i studente ukoliko to epidemiološki uvjeti dozvole te pripremu za obnovu infrastrukture.

Ministarstvo će osigurati potrebna materijalna sredstva za izgradnju i obnovu objekata te provesti žurne aktivnosti za pravovremenu pripremu projektne dokumentacije jer ćemo sredstva za obnovu škola povlačiti iz europskoga Fonda solidarnosti.
Školama je poslan upitnik kako bi se utvrdile potrebe u svezi opremanja učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika IT opremom.
U suradnji s teleoperaterima osigurat će se SIM kartice onog operatera koji ima najveću pokrivenost na tom području.
Ministarstvo je interventno financiralo nabavku 20 seizmografa za Prirodoslovno - matematički fakultet u iznosu od 4.5 mil. kuna.
 
ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

 
 
VISOKO OBRAZOVANJE
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje