Provedba iznannastavne aktivnosti GLOBE u OŠ Banija - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 12. veljače 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ankica Veseljić
Provedba iznannastavne aktivnosti GLOBE u OŠ Banija

U Osnovnoj školi Banija u Karlovcu već osamnaest godina provodi se izvannastavna aktivnost Program GLOBE.
U sklopu webinara informirala bih zainteresirane sudionike o načinu provođenja ove izvannastavne aktivnosti u našoj školi u svrhu razvijanja prirodoslovne pismenosti.
Na konkretnim primjerima bih pokazala kako učenici sudjelujući u programu primjenjuju školska teorijska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša.
Pritom razvijaju pozitivne stavove i samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju.

Predavačica: Ankica Veseljić, Osnovna škola Banija

Webinar će se održati 12. veljače 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9861

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum