Dobitnici Državne nagrade za znanost


15. studenoga 2023.

Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 13. studenoga 2023. godine donesena je Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.
Državne nagrade za znanost za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 4. sjednici održanoj 13. studenoga 2023. godine donio je
 
ODLUKU O DODJELI
DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2022. GODINU

 
I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. akademik Vladimir Paar, professor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu,

- područje tehničkih znanosti:
2. akademik Mladen Obad Šćitaroci, professor emeritus, Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu,

- područje biomedicine i zdravstva:
3. prof. dr. sc. Zdravko Lacković u mirovini, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu 

- područje humanističkih znanosti:
5. prof. dr. sc. Josip Baloban, professor emeritus, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu 
 

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. doc. dr. sc. Vedran Đerek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Damjan Pelc, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
3. dr. sc. Jasminka Popović, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

- područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu
5. prof. dr. sc. Ivan Marković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
6. doc. dr. sc. Goran Mauša, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci

- područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja, Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci

- područje biotehničkih znanosti:
8. prof. dr. sc. Ante Lončarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
9. prof. dr. sc Ivan Širić, Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje društvenih znanosti:
10. prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
11. prof. dr. sc. Boris Havel, Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu
12. prof. dr. sc. Josip Mikulić, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje humanističkih znanosti:
13. prof. dr. sc. Ivan Karlić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu
14. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

 
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Daria Ezgeta Balić, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

- područje biotehničkih znanosti:
2. dr. sc. Andrija Brkić, Poljoprivredni institut Osijek

 
IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Petra Zemunik, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu 

- područje tehničkih znanosti:
2. dr. sc. Andrea Farkas, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu

- područje biomedicine i zdravstva:
3. dr. sc. Marcela Konjevod, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu 

- područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Slaven Jurić, Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Mirna Cvetko, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Ukupno je dodijeljeno 26 državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

KLASA: 061-03/23-02/00007
URBROJ: 533-3-23-0001
Zagreb, 13. studenoga 2023.
 
PREDSJEDNIK 
Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost
Gordan Jandroković
Državne nagrade za znanost za 2021. godinu

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 30. rujna 2021. godine (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), donio je na 3. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.
Državne nagrade za znanost za 2020. godinu
Državne nagrade za znanost za 2019. godinu
Državne nagrade za znanost za 2018. godinu
Državne nagrade za znanost za 2017. godinu
Državne nagrade za znanost za 2016. godinu
Državne nagrade za znanost za 2015. godinu
Državne nagrade za znanost za 2014. godinu
Državne nagrade za znanost za 2013. godinu
Državne nagrade za znanost za 2012. godinu
Državne nagrade za znanost za 2011. godinu
Državne nagrade za znanost za 2010. godinu
Državne nagrade za znanost za 2009. godinu
Državne nagrade za znanost za 2008. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. ZVONIMIR MAKSIĆ,
zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik MARKO PEĆINA,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. IVO ALFIREVIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. VLADO PULJIZ,
umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik EDUARD HERCIGONJA,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
 
prof. dr. sc. ANTE GRAOVAC, redoviti profesor i znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu
prof. dr. sc. VLADIMIR RAPIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. GRACE KARMINSKI-ZAMOLA, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. JOSIP BEGOVAC, redoviti profesor i predstojnik Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu
dr. sc. ALENKA GAGRO, znanstvena savjetnica i specijalist pedijatar Klinike za dječje bolesti Zagreb u Zagrebu
dr. sc. NELA PIVAC, znanstvena savjetnica Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. IVICA KOPRIVA, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
dr. sc. ZDENKO TONKOVIĆ, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. KARIN KOVAČEVIĆ GANIĆ, docentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. MILENA MANDIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
dr. sc. JOSIP MARGALETIĆ, izvanredni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. DRAGUTIN BABIĆ, znanstveni suradnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

Znanstveni suradnici:
dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN, izvanredna profesorica i znanstvena savjetnica Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
dr. sc. PREDRAG BEJAKOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za javne financije u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. ZLATKO KUDELIĆ, viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. JANKO HERAK,
umirovljeni redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

dr. sc. TATJANA PEROŠ-GOLUBIČIĆ,
izvanredna profesorica i subspecijalist pulmolog Klinike za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. KATA GALIĆ,
redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. SONJA PODGORELEC,
znanstvena suradnica Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. REANA SENJKOVIĆ-SVRČIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. IGOR PAŽANIN,
znanstveni novak Prirodoslovno-matemetičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
IVANA KOLČIĆ, dr. med.,
znanstvena novakinja Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. MARIO VAŠAK,
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
ANET REŽEK JAMBRAK, dipl. ing.,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. TOMISLAV HERNAUS,
znanstveni novak Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. NIKOLA VULETIĆ,
znanstveni novak Sveučilišta u Zadru

Ukupno je dodijeljeno 30 znanstvenih nagrada za 2008. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2008. godinu, koja se dodjeljuju u 2009. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos za godišnju nagradu za znanost i godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.
Državne nagrade za znanost za 2007. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik IVO ŠLAUS,
zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik VLADIMIR GOLDNER,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. DANILO FERETIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VLADIMIR MARIĆ,
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
akademik VLADIMIR IBLER,
umirovljeni redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. MARIN ZANINOVIĆ,
redoviti profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. KATICA BILJAKOVIĆ,
znanstvena savjetnica "Instituta za fiziku" u Zagrebu
 
akademik FRANO KRŠINIĆ,
znanstveni savjetnik "Instituta za oceanografiju i ribarstvo" u Splitu
 
prof. dr. sc. MIRKO ORLIĆ
redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. IVANA ČEPELAK,
redovita profesorica u trajnom zvanju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
 
prof. dr. sc. HRVOJE MAZIJA,
redoviti profesor u trajnom zvanju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. MARINA ŠANTIĆ,
docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. FRANJO CAJNER,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ,
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:

prof. dr. sc. TOMISLAV TREER,
redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. DENIS BRATKO,
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. VINKO BREŠIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. LOVORKA ČORALIĆ,
znanstvena savjetnica Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu
 
dr. sc. ZDENKA JANEKOVIĆ-RÖMER,
viša znanstvena suradnica Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. MIRKO POLONIJO,
redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. BORISLAV GRGIN,
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ANITA KRIŠKO,
znanstvena novakinja Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. IVAN PALADA,
znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. NINA SKORIN-KAPOV,
znanstvena novakinja Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
FRAN SUPEK, dipl. ing.
znanstveni novak Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. GORAN VLAŠIĆ,
znanstveni novak Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. LEO RAFOLT,
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljeno 27 znanstvenih nagrada za 2007. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2007. godinu, koja se dodjeljuju u 2008. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos za godišnju nagradu za znanost i godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.
Državne nagrade za znanost za 2006. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik LEO KLASINC,
znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik ZVONIMIR KUSIĆ,
redoviti profesor Klinike za onkologiju i nuklearnu
medicinu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
akademik HRVOJE BABIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. TOMISLAV LOVRIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. IVO GRABOVAC,
profesor emeritus Sveučilišta u Splitu

U području humanističkih znanosti:
akademik RADOSLAV KATIČIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Instituta za slavistiku u Beču, Austrija.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. ZLATKO MEIĆ,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

Skupina znanstvenika za znanstveno otkriće:
dr. sc. KSENIJA ZAHRADKA,
znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRJANA PETRANOVIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIROSLAV RADMAN,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Necker u Parizu, Francuska

i suradnica DEA SLADE, dipl. ing. molekularne biologije
Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu.

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELJKO DUJIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

dr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ,
docentica Klinke za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu

prof. dr. sc. NEVEN ŽARKOVIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu.

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. JOŠKO DEUR,
docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. NATALIJA KOPRIVANAC,
redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehologije
Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. ZVONIMIR ŠIPUŠ,
izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:

Znanstvenici za znanstveno djelo:
prof. dr. sc. JAKOV GELO,
redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. ANĐELKO AKRAP,
izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

suradnik IVAN ČIPIN, dipl. oec.,
asistent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN MILAS,
viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti
"Ivo Pilar" u Zagrebu

prof. dr. sc. INGE PERKO ŠEPAROVIĆ,
redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U području humanističkih znanosti:Znanstvenici za znanstveno djelo:
dr. sc. TIHOMIR CIPEK,
izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i

dr. sc. STJEPAN MATKOVIĆ
viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. ANTON ŠKROBONJA,
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. DANKO ŠKARE,
viši znanstveni suradnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. ANĐELKO OPAČAK,
izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta
"Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku

U području društvenih znanosti:
dr. sc. IVAN LAJIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademkinja ANICA NAZOR,
znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. IVANA CAPAN,
znanstvena novakinja Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
OZREN POLAŠEK, dr. med.
znanstveni novak Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. JELENA MACAN,
znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. ZVIJEZADNA FINDRIK,
znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. ENES KULENOVIĆ
znanstveni novak Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
mr. sc. MARIO KEVO
znanstveni novak Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.

Ukupno je dodijeljeno 30 znanstvenih nagrada za 2006. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2006. godinu, koja se dodjeljuju u 2007. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos godišnje nagrade za znanost i godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.
Državne nagrade za znanost za 2005. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. SVETOZAR KUREPA,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik IVAN ČIKEŠ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
akademik STJEPAN JECIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik RAFO BOGIŠIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ZLATKO DRMAČ,
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVANA WEYGAND-ĐURAŠEVIĆ,
redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. BISERKA NAGY,
redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. SANJA KAPITANOVIĆ,
viša znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. ANA MARUŠIĆ,
redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. IGOR RUDAN,
docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VEĆESLAV ČORIĆ,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. DRAGO KATOVIĆ,
redoviti profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN TURKALJ,
izvanredni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. IVAN KOLAK,
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. ĐURĐICA VASIĆ-RAČKI,
redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
Znanstvenici:
prof. dr. sc. DEAN AJDUKOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

dr. sc. DINKA ČORKALO,
izvanredna profesorica Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. JAKŠA BARBIĆ,
redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRJANA KASAPOVIĆ,
redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
Grupa znanstvenika:
dr. sc. IVAN ČIZMIĆ,
umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu

MARIN SOPTA, prof.
profesor Hrvatskog centra strategijskih istraživanja u Zagrebu i

dr. sc. VLADO ŠAKIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. NIKOLA LJUBEŠIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. STIPAN JANKOVIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. DRAGAN MILANOVIĆ,
redoviti profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. MILE MAMIĆ,
redoviti profesor Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ROBERT VIANELLO,
znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
mr. sc. MARIN VODANOVIĆ,
znanstveni novak Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
IGOR KARŠAJ, dipl. ing.
znanstveni novak Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
SANDRA NEĐERAL-NAKIĆ, dipl. ing.
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
mr. sc. DRAGAN DAMJANOVIĆ,
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljeno 29 znanstvenih nagrada za 2005. godinu. Nagrada za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos godišnje nagrade za znanost i godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.
Državne nagrade za znanost za 2004. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik ŽELJKO KUĆAN,
umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. MILIVOJ BORANIĆ,
umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ZIJAD HAZNADAR,
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
akademik SLAVKO MATIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ANTE PAŽANIN,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik STJEPAN BABIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. KATA MAJERSKI-MLINARIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu
 
prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ PALOKA,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN PICHLER,
znanstveni savjetnik Instituta za fiziku u Zagrebu.

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. HRVOJE BANFIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. RENATA MAŽURAN,
znanstvena savjetnica Imunološkog zavoda d. d. u Zagrebu

dr. sc. DOROTEA MUCK-ŠELER,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. JURE RADIĆ,
redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. BOŽIDAR ŠANTEK,
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
dr. sc. ZLATKO ŠATOVIĆ,
izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. ANKA MIŠETIĆ,
znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar” u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik VLADIMIR MARKOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

akademik VOJMIR VINJA,
umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. MATKO MARUŠIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ZVONIMIR ŠTAFA,
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. VESNA VUČEVAC BAJT,
redovita profesorica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. NIKOLA BASARIĆ,
višem asistentu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
mr. sc. DANIJEL PAVKOVIĆ,
znanstveni novak Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
mr. sc. KSENIJA DURGO,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. GORAN MARKOVIĆ,
znanstveni novak Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
TOMISLAV GALOVIĆ, prof. povijesti
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Državne nagrade za znanost za 2003. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
akademik NENAD TRINAJSTIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti:
akademik DANIEL RUKAVINA,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELIMIR SLADOLJEV,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. PAVAO MILDNER,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ANTUN CVITANIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Splitu

Područje humanističkih znanosti:
akademkinja VERA HORVAT PINTARIĆ,
redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. VLADIMIR SIMEON,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVICA PICEK,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. MAJA OSMAK,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. IVICA VALPOTIĆ,
redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SURADNICI: dr. sc. DAVOR ETEROVIĆ i dr. sc. TOMISLAV STRINIĆ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i docent Kliničke bolnice u Splitu

Područje tehničkih znanosti:
dr. sc. DRAGAN POLJAK,
izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. MLADEN STUPNIŠEK,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. NIVES ŠTAMBUK GILJANOVIĆ,
docentica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu

Područje biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VESNA LELAS,
redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SURADNICI: dr. sc. EDI MALETIĆ i dr. sc. IVAN PEJIĆ, docent i izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti:
dr. sc. ANDREJA BRAJŠA ŽGANEC,
znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRA ČUDINA OBRADOVIĆ,
redovita profesorica Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. VJERAN KATUNARIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
akademik FRANJO ŠANJEK,
redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. DRAGUTIN FELETAR,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. STJEPAN PEPELJNJAK,
redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
dr. sc. BORISLAV KOVAČEVIĆ,
znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti:
dr. sc. ZORAN VALIĆ,
znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Područje tehničkih znanosti:
dr. sc. RADOVAN ZENTNER,
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti:
mr. sc. SANDI ORLIĆ,
znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
dr. sc. TVRTKO JAKOVINA,
viši asistent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 8. lipnja 2004.

Predsjednik odbora za podjelu državnih nagrada za znanost:
Vladimir Šeks v.r.
Državne nagrade za znanost za 2002. godinu
Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
 Prof. dr. sc. VLADIMIR DEVIDE, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. SLAVKO CVETNIĆ, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Područje tehničkih znanosti
 Prof. dr. sc. ANTE MARINOVIĆ UZELAC, umirovljeni redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
 Prof. dr. sc. FRANJO TOMIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. VERA GAMULIN, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Prof. dr. sc. HRVOJ VANČIK, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. DARIO VRETENAR, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. IVAN JALŠENJAK, redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 Dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, viša asistentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 Dr. sc. BOJAN POLIĆ, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. TOMISLAV BAŠIĆ, redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. BOŽO SMOLJAN, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. FERDO BAŠIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. BOGDAN CVJETKOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. JOSIPA BAŠIĆ, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. MISLAV JEŽIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Dr. sc. KATARINA HORVAT LEVAJ, znanstvena suradnica Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb

Prof. dr. sc. NIKŠA STANČIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
 Dr. sc. NENAD RAOS, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. MARIO BAUER, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
 Dr. sc. ANTONIO ŠIBER, viši asistent Instituta za fiziku, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Dr. sc. IGOR RUDAN, viši asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
 Dr. sc. MARKO ČANAĐIJA, asistent Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
 Dr. sc. ANTONIJA PERL, viša asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Područje društvenih znanosti
 Mr. sc. MARTINA FERIĆ i Mr.sc. VALENTINA KRANŽELIĆ TAVRA znanstvene novakinje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
 Mr. sc. ŽELJKO HOLJEVAC, znanstveni novak Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
Državne nagrade za znanost za 2001. godinu
Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. ELSA REINER, umirovljena znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik ŠIME SPAVENTI, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. JURAJ BOŽIČEVIĆ, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. IVO PETRINOVIĆ, umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. DANILO PEJOVIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. SLOBODAN BRANT, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. BRANKO GUMHALTER, znanstveni savjetnik Instituta za fiziku, Zagreb

Prof. dr. sc. MLADEN ŽINIĆ, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. JASMINKA PAVELIĆ, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Dr. sc. DANKA PERIČIĆ, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Prof. dr. sc. ITA SAMARŽIJA. redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. LUKA SOPTA, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. VINKO KOZUMPLIK, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. ANTE DULČIĆ, redoviti profesor Ekononmskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dr. sc. BENJAMIN PERASOVIĆ, viši asistent Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb

Prof. dr. sc. DAVOR RODIN, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. ALEKSANDAR DURMAN, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr.s c. CVJETKO MILANJA, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. NIKOLA JURETIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Doc. dr. sc. MILJENKO ŠIMPRAGA docent Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Doc. dr. sc. JOSIP TAMBAČA, mladi znanstvenik Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. JERKA DUMIĆ BELAMARIĆ, mlada znanstvenica Framceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Mr. sc. JULIJE DOMAC, znanstveni novak u Energetskom institutu "Hrvoje Požar", Zagreb

Područje biotehničkih znanosti
Mr. sc. SUZANA RIMAC BRNČIĆ, znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Dr. sc. DRAŽEN ŽIVIĆ, mladi znanstvenik u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb

Područje humanističkih znanosti
Mr. sc. VLADIMIR REZAR, mladi znanstvenik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Državne nagrade za znanost za 2000. godinu

Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. BORAN LEONTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti

Akademik DRAGAN DEKARIS, znanstveni savjetnik Imunološkog zavoda u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti

Prof. dr. sc. ANTE ŠANTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti

Akademkinja SIBILA JELASKA, umirovljena redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti

Akademik JAKOV SIROTKOVIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti

Akademik PETAR ŠIMUNOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu


Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. JASNA BAN, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. MIRNA FLOGEL-MRŠIĆ, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. STANKO POPOVIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti

Dr. sc. MAJA BLANUŠA, znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Doc. dr. sc. SANJA KUPEŠIĆ, znanstvenica Klinike za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice "Sveti Duh", Zagreb

Prof. dr. sc. DEAN NIŽETIĆ, vanjski suradnik Odjela za Molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje tehničkih znanosti

Prof. dr. sc. BERNARD FRANKOVIĆ, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Prof. dr. sc. VINKO IVUŠIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. NATKO URLI, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biotehničkih znanosti

Prof. dr. sc. JASMINA LUKAČ HAVRANEK, redovita profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. SULEJMAN REDŽEPOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti

Akademik DUŠAN BILANDŽIĆ, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. DAVOR KRAPAC, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti

Prof. dr. sc. BRANKO VULETIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb


Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. TOMISLAV CVITAŠ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Područje biomedicinskih znanosti

Prof. dr. sc. PREDRAG KEROS, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Područje društvenih znanosti

Prof. dr. sc. ZDRAVKO KRAKAR, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu


Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti

Dr. sc. SANJA SEKUŠAK, znanstvena novakinja Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje tehničkih znanosti

Mr. sc. KRUNOSLAV HORVAT, znanstveni novak u "Brodarskom institutu", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti

Mr. sc. GORDANA LAŠKARIN, znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti

Mr. sc. ANTE IVANKOVIĆ, znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Državne nagrade za znanost za 1999. godinu
Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Akademik BORIS KAMENAR, profesor emeritus Prirodoslovno-matmatičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik MARKO ŠARIĆ, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. OSMAN MUFTIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
Akademik MILAN MACELJSKI, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Akademkinja ALICA WERTHEIMER BALETIĆ, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. VIKTOR ŽMEGAČ, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

NAGRADOM ZA ŽIVOTNO DJELO NAGRAĐUJE SE POSTHUMNO: Akademik ŽELJKO BUJAS (1928.-1999.), sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. BRANKO KAITNER, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. ČEDOMIL LUCU, znanstveni savjetnik Centra za istraživanje mora, Rovinj, Institut "Ruđer Bošković, Zagreb
Dr. sc. ZORICA VEKSLI, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. MARIA STEFANIJA ANTICA, viša znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb
Prof. dr. sc. TOMISLAV ČABRIJAN, znanstveni savjetnik u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB "Sestre Milosrdnice"Zagreb
Dr. sc. TATJANA MAROTTI, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. ZORAN MRŠA, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Prof. dr. sc. JURICA SORIĆ, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničke znanosti
Prof. dr. sc. MARIJA IVEZIĆ, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Prof. dr. sc. NIKOLA MIROŠEVIĆ, izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. IVANKA AVELINI HOLJEVAC, redovita profesorica Hotelijerskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. MIRJANA BONAČIĆ, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. IVANKA PETROVIĆ, znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta u Zagrebu
Prof. dr. sc. MIRKO TOMASOVIĆ, redoviti profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. IGOR ČATIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. VLATKO RUPIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Suradnice: dr. sc. DUBRAVKA MILJKOVIĆ, znanstvena suradnica i dr. sc. MAJDA RIJAVEC, izvanredna profesorica Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu

NAGRADOM ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI NAGRAĐUJE SE POSTHUMNO:
Prof. dr. sc. MIRKO DRAŽEN GRMEK (1924.-2000.), u području biomedicinskih znanosti, dopisni član Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Mr. sc. IVICA VILIBIĆ, asistent Oceanološkog odjela Državnog hidrografskog zavoda, Split

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. IVA DEKARIS, specijalist oftalmologije u Zavodu za oftalmologiju Opće bolnice"Sveti Duh", Zagreb

Područje tehničkih znanosti
Mr. sc. ALAN ŠTIMAC, znanstveni novak u "Brodarskom institutu", Zagreb

Područje društvenih znanosti
Dr.sc. BORIS MLAČIĆ, viši asistent Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb

Područje humanističkih znanosti
Mr. sc. ANA LEDERER, znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Državne nagrade za znanost za 1998. godinu
Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. JAKOB PAMIĆ

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik VLATKO SILOBRČIĆ

Područje tehničkih znanosti
Akademik JOSIP BOŽIČEVIĆ

Za područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. ANĐELKO BUTORAC

Za područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. MIRA ALINČIĆ

Za područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. IVO FRANGEŠ

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Skupina suradnika:
Dr. sc. ELSA REINER,
Dr. sc. VERA SIMEON,
Dr. sc. MIRA ŠKRINJARIĆ-ŠPOLJAR
Dr. sc. ALEKSANDAR SABLJIĆ
Dr. sc. JOSIP TRAMPETIĆ

Područje biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. MATKO MARUŠIĆ

Dr. sc. SABINA RABATIĆ

Dr. sc. IVAN SABOLIĆ

Područje tehničkih znanosti
Doc. dr. sc. GORAN GRANIĆ

Prof. dr. sc. ZDRAVKO VIRAG

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. VLADO KOVAČEVIĆ

Dr. sc. ALOJZIJE LALIĆ

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. VILIM GORENC

Prof. dr. sc. OZREN ŽUNEC

Područje humanističkih znanosti
Skupina suradnika:
Dr. sc. VITOMIR BELAJ,
dr. sc. JASNA ČAPO-ŽMEGAČ,
dr. sc. JADRANKA GRBIĆ,
dr. sc. ALEKSANDRA MURAJ,
dr. sc. ZORICA VITEZ
Prof. dr. sc. KREŠIMIR NEMEC
Dr. sc. MILAN PELC

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. PAULA DURBEŠIĆ

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. MLADEN OBAD ŠĆITAROCI

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. ROMANO BOŽAC

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Mr. sc. IVICA KUŠEVIĆ

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. CAROL MIRNA HERAK KRAMBERGER

Dr. sc. GORAN ŠIMIĆ

Područje tehničkih znanosti
Doc. dr. sc. SENKA VUKOVIĆ

Područje biotehničkih znanosti
Mr. sc. TOMISLAV KLAPEC

Područje humanističkih znanosti
Mr. sc. MILOVAN TATARIN
Državne nagrade za znanost za 1997. godinu
Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. DINA KEGLEVIĆ

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik TEODOR WIKERHAUSER

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. BRANKO KUNST

Za područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. IVO MILJKOVIĆ

Za područje društvenih znanosti
Akademik LUJO MARGETIĆ

Za područje humanističkih znanosti
Akademik MILAN MOGUŠ

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. IVAN HABDIJA

Prof. dr. sc. VJERAN HARI

Dr. sc. ANTE LJUBIČIĆ

Područje biomedicinskih znanosti
Prof. dr. sc. PERO LUČIN

Prof. dr. sc. ŽELJKO METELKO

Prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ

Doc. dr. sc. DAMIR SEMENSKI

Dr. sc. MUHAMED SUĆESKA

Područje biotehničkih znanosti
Dr. sc. GEORG DREZNER

Dr. sc. JOSO GRAČAN

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ

Dr. sc. ANTUN VUJIĆ

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. DUNJA FALIŠEVAC

Dr. sc. JOZO MAREVIĆ

Akademik TOMISLAV RAUKAR

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
Prof. dr. sc. VLADIS VUJNOVIĆ

Područje tehničkih znanosti
Dr. sc. DUŠKO ŠTEFANOVIĆ

Područje biotehničkih znanosti
Akademik MILAN MACELJSKI

IV. Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. GORDAN LAUC

Područje biomedicinskih znanosti
Mr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ

Područje tehničkih znanosti
SONJA KOŠĆAK
Državne nagrade za znanost za 1996. godinu
Državna nagrada za životno djelo

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. MARKO BRANICA

Područje tehničkih znanosti
Akademik VOJISLAV BEGO

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik ANDRIJA KAŠTELAN

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. BRANKO JAKAŠA

Područje humanističkih znanosti
Akademik IVO PETRICIOLI

Godišnja državna nagrada za znanost

Područje humanističkih znanosti:
Prof. dr. sc. NIKŠA GLIGO

Dr. sc. ANĐELKO BADURINA

Dr. sc. IVO PERIĆ

Područje prirodnih znanosti:
Prof. dr. sc. JOSIP PEČARIĆ

Dr. sc. SLOBODAN DANKO BOSANAC

Prof. dr. sc. NIKOLA JURETIĆ

Područje biomedicinskih znanosti:
Prof. dr. sc. MARIN BULAT

Prof. dr. sc. EUGENIJA ŽUŠKIN

Prof. dr. sc. IVICA ANIĆ

Području tehničkih znanosti:
Prof. dr. sc. IVO KOLIN
suradnici:
Prof. dr. sc. BRANKO JEREN i
mr. sc. PREDRAG PALE

skupina suradnika:
BORIS BOJANIĆ,
TOMISLAV HAFNER,
mr. sc. MIROSLAV POLJAK i
JOSIP TOMAŠEVIĆ

Području društvenih znanosti:
Dr. sc. ZORA RABOTEG-ŠARIĆ

Prof. dr. sc. VLADIMIR VESELICA

Dr. sc. VESNA LAMZA-POSAVEC

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Dr. sc. GRETA PIFAT-MRZLJAK

Prof. dr. sc. VLADIMIR GRDINIĆ

Dr. sc. IVAN GRUBIŠIĆ
Državne nagrade za znanost za 1994. i 1995. godinu nisu dodjeljivane
Državne nagrade za znanost za 1994. i 1995. godinu nisu dodjeljivane.