Dobitnici Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad

Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1993. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 
 1. akademik Božidar Finka, umirovljeni znanstveni savjetnik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 2. dr. Mladen Hajsig, umirovljeni redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 3. dr. Jerko Marasović, umirovljeni znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. akademik Milan Meštrov, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti
 5. Tomislav Janko Šagi-Bunić, umirovljeni redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 
 1. Dr. Mirjana Eckert-Maksić, znanstvena savjetnica Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti
 2. Dr. Branko Guberina, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“, u Zagrebu, u području prirodnih znanosti
 3. Dr. Ivan Jalšenjak, redoviti profesor Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. Dr. Davor Juretić, izvanredni profesor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilšta u Splitu u području prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 
 1. Dr. Aurel Kostelić, redoviti profesor Fakulteta stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 2. Dr. Antun Magdalenić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 3. Dr. Gabro Smiljanić, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području tehničkih znanosti
 4. Dr. Nikola Solarić, redoviti profesor Geodetskog fakulteta fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti

Nagradom «Bartol Kašić» nagrađuju se:
 
 1. Dr. Miroslav Bertoša, znanstveni savjetnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 2. Dr. Vjekoslav Cvrlje, umirovljeni viši znanstveni suradnik Izvršnog vijeća Sabora u Zagrebu u području društvenih znanosti
 3. akademik Koraljka Kos, dr. Antun Šojat, i dr. Vladimir Zagorac, znanstvena savjetnica HAZU u Zagrebu, znanstveni savjetnik Hrvatskoga filološkog instituta u Zagrebu i redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 4. dr. Zlatko Vince, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 5. Dr. Ivo Škarić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 
 1. Dr. Zvonimir Ogorelec, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti
 2. Dr. Zlatko Šporer, urednik u Školskoj knjizi u Zagrebu u području prirodnih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1992. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Smiljko Ašperger, umirovljeni redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti
 2. Akademkinja Krista Kostial-Šimonović, umirovljena znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 3. Akademik Ivo Padovan, umirovljeni znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. Akademik Riko Rosman, redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti
 5. Dr. Mladen Štriga, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Stipan Jonjić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području medicinskih znanosti
 2. Akademik Branko Kurelec, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“, u Zagrebu, u području prirodnih znanosti
 3. Dr. Marko Pećina, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. Dr. Mirko Primc, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Ivo Alfirević, redoviti profesor Fakulteta stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 2. Dr. Gordana Kronja, redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti
 3. Dr. Zorko Kos, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području tehničkih znanosti
 4. Dr. Uroš Peruško, redoviti profesor Elektrotehičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti

Nagradom «Bartol Kašić» nagrađuju se:
 1. Dr. Trpimir Macan, znanstveni savjetnik Leksikografskog zavoda „Miroslav Kreža“ u području humanističkih znanosti
 2. Dr. Juraj Padjen, znanstveni savjetnik Ekonomskog instituta u Zagrebu u društvenih znanosti
 3. dr. Zlatko Posavac, znanstveni savjetnik Instituta za filozofiju u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 4. Dr. Ivo Škarić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 1. Dr. Leo Randić, umirovljeni redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 2. Dr. Roko Živković, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 3. Prof. Tomislav Ladan, suradnik Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu u području humanističkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1991. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Dalibor Brozović, ravnatelj Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža» za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Dr. Branimir Miletić, umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Dionis Emerik Sunko, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Zdenko Škrabalo, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 5. Dr. Dragutin Taboršak, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti
 6. Dr. Fedor Valić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Ivan Gušić, redoviti profesor i
 2. Dr. Vladimir Jelaska, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Nikola Kallay, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Branko Najman, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 5. Dr. Slobodan Vukičević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Ivan Tomičić, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Miljenko Šunić, tehnički direktor Gradske plinare, Zagreb za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Bartol Kašić» nagrađuju se:
 1. Dr. Đurđica Cvitanović, umirovljeni znanstveni savjetnik za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Dr. Žarko Dadić, znanstveni savjetnik u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 3. Dr. Josip Lučić, znanstveni savjetnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 1. Dr. Milan Sijerković, znanstveni asistent u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Boris Pavković, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1990. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Dr. Maja Bošković-Stulli, umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Akademik Sibe Mardešić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Ljubomir Martić, umirovljeni redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 4. Dr. Mijo Sekulić, umirovljeni redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 5. Dr. Ivan Šimonović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje medicinskih znanosti
 6. Dr. Vinko Škarić, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Nikola Cindro, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Nikola Fijan, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Dr. Vitomir Šunjić, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Željko Trgovčević, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Vilim Korošec, redovni profesor Fakulteta građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Ante Marinović-Uzelac, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Nedžat Pašalić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Akademik Ljubo Boban, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Akademik Milan Moguš, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 3. Dr. Ana Pažanin, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 1. Dr. Gabrijel Divjanović, umirovljeni direktor Zvjezdarnice Hrvatske prirodoslovnog društva u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Tomislav Krčmar, dipl. inž., novinar Radio Zagreb, za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Danko Matasović, znanstveni savjetnik zaposlen u poduzeću «Franck» u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1989. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Drago Galić, umirovljeni redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Stevan Milković, redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakuleta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Akademik Vladimir Stipetić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 4. Dr. Arso Škorić, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 5. Dr. Tugomir Šurina, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti
 6. Dr. Zdenko Vinski, umirovljeni znanstveni savjetnik Arheološkog muzeja u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Zvonimir Ogorelec, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Marko Tadić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Dubravko Timet, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Grupa znanstvenika Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb u satavu:
 • Dr. Pavao Rudan
 • Dr. Branka Janičijević
 • Dr. Jasna Miličić
 • Dr. Nina Smolej-Narančić
 • Dr. Anita Sujoldžić
za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Božidar Liščić, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Vuk Milčić, redovni profesor Fakulteta građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagreb za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Osman Muftić, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 4. Dr. Ivo Soljačić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Mirko Tomasović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Dr. Josip Vončina, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 3. Dr. Ana Deanović, umirovljeni znanstveni savjetnik Kabineta za arhitekturu i urbanizam JAZU u Zagrebu
 4. Dr. Željka Čorak, viši znanstveni suradnik Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 5. Grupa znanstvenika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:
 • Dr. Smiljko Sokol
 • Dr. Branko Smerdel
za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuje se:
 1. Dr. Vladimir Muljević, umirovljeni redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1988. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Tihomil Beretić, umirovljeni redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Prof. dr. Zvonimir Devide, umirovljeni redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Prof. dr. Dragutin Fleš, umirovljeni znanstveni savjetnik INA-Razvoj i istraživanje Zagreb za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Branko Fučić, znanstveni savjetnik u Kabinetu za arhitekturu i urbanizam Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci za područje društveno-humanističkih znanosti
 5. Prof. dr. Josip Uršić, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti
 6. Prof. dr. Vojmir Vinja, umirovljeni redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Prof. dr. Ivo Jajić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Prof. dr. Leo Klasnic, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Prof. dr. Velimir Kranjec, redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Prof. dr. Anton Švajger, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Prof. dr. Ognjen Bonacci, redovni profesor Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Marijan Bošnjak, viši znanstveni suradnik RO Istraživački institut «Pliva» u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 3. Prof. dr. Margareta Glancer-Šoljan, redovni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 4. Prof. dr. Zijad Haznadar, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Prof. dr. Igor Fisković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Prof. dr. Ivo Grabovac, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 3. Dr. Dunja Rihtman-Auguštin, znanstveni savjetnik Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 1. Dr. Mirko Brazda, docent Geografskog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Prof. dr. Pavle Dragojevlić, redovni profesor Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za područje društvenih znanosti
 3. Stanislav Govedić, dipl. inž. kemije, novinar Radio-televizije Zagreb za osnivanje redakcije znanstvenog programa TV Zagreb i populariziranje znanosti putem TV medija
 4. Prof. dr. Vladimir Paar, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1987. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Dušan Čalić, umirovljeni redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Dr. Jelena Krmpotić-Nemanić, redovni profesor Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Akademik Vladimir Majer, redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Prof. dr. Slobodan Marin, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilištu Rijeci za područje medicinskih znanosti
 5. Dr. Eugen Topolnik, umirovljeni redovni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 6. Akademik Predrag Vranicki, umirovljeni redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Miroslav Furić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Zvonimir Maksić, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Branko Vitale, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Teodor Wikerhauser, redovni profesor Veterinarskog fakuleta Sveučilišta u Zagrebu za područje biomedicinske znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Hrvoje Babić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Ifet Ibrahimpašić, znanstveni savjetnik u INA-Naftaplin i redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Vedran Žanić, docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 4. Grupa znanstvenika Fakulteta Poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:
 • Dr. Aleksandar Pucarić, redovni profesor
 • Dr. Marijan Rojc, viši znanstveni suradnik
 • Dragomir Parlov, dipl. inž. 
za područje biotehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Radovan Ivančević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 2. Dr. Berislav Perić, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti
 3. Dr. Žarko Popović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za područje društveno-humanističkih znanosti
 4. Dr. Nevenka Pravdić, viši znanstveni suradnik u Referalnom centru Sveučilištu u Zagrebu za područje društveno-humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:
 1. Prof. dr. Davorin Bazjanac, umirovljeni redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Damir Mikuličić, dipl. inž. za djelatnost u novinarstvu – područje znanstvene fantastike
 3. Dr. Srećko Božičević, znanstveni suradnik u Geološko zavodu za područje prirodnih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1986. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Dr. Dinko Foretić, umirovljeni redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zadru, za područje humanističkih znanosti
 2. Dr. Zvonimir Jelinović, umirovljeni redovni profesor Ekonomskog fakultet u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Dušan Klepac, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 4. Dr. Zlatko Kostrenčić, umirovljeni redovni profesor Fakulteta građevinskih znanosti u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 5. Dr. Vladimir Mihalić, umirovljeni redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 6. Dr. Nikola Peršić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Milivoj Boranić, znanstveni savjetnik u Institutu «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Dr. Zlatko Kniewald, znanstveni savjetnik Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Biserka Ščavničar, umirovljeni znanstveni savjetnik Geološkog zavoda u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Grupa znanstvenika Instituta «uđer Bošković» u Zagrebu:
 • Dr. Antonije Dulčić
 • Dr. Boris Rakvin i
 • Miroslav Perić, mr.
za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Dušan Benčić, umirovljeni redovni profesor Geodetskog fakulteta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Branko Crnković, redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Josip Dvornik, redovni profesor Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 4. Dr. Julije Martinčić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za područje biotehničkih znanosti
Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Milan Kangrga, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 2. Dr. Tibor Karpati, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Tomislav Marasović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Splitu za područje humanisitčkih znanosti
 4. Dr. Martin Vedriš, umirovljeni redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1985. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Krešimir Balenović, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti
 2. Akademik Drago Grdenić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakultet u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Akademik Josip Hamm, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Beču, u mirovini za područje društveno-humanističkih znanosti
 4. Dr. Zvonimir Krajina, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 5. Dr. Slavko Krvavica, redovni profesor Veterinarskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 6. Akademik Eugen Pusić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Slavko Cvetnić, redovni profesor Veterinarskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Dr. Zvonimir Kosovel, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Dr. Asim Kurjak, Ginekološko-porođajnog odjela Opće bolnice «Dr. Josip Kajfeš» u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Dr. Daniel Rukavina, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci za područje medicinskih znanosti
Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Zdravko Crnojević, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 2. Dr. Vinko Jović izvanredni profesor Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu za područje tehničkih znanosti
 3. Grupa znanstvenika u sastavu:
 • Dr. Ivo Čikeš, docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • Dr. Branko Breyer, znanstveni suradnik u Klinici za ženske bolesti i porođaje i
 • Božidar Ferek-Petrić, dipl. inž. Medicinskog fakulteta u Zagrebu
za područje medicinskih znanosti
  4.  Grupa znanstvenika Elektrotehničkog instituta SOUR «Rade Končar» u Zagrebu , u sastavu:
 • Dr. Borivoje Rajković
 • Dr. Goran Pavić
 • Stjepan Čunko, dipl. inž.
 • Josip Ungarov, mr. sc.
 • Željko Šakić, dipl. inž.
za područje tehničkih znanosti
 
Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Adolf Dragičević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 2. Dr. Mirjana Krizmanić, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 3. Dr. Branko Štancl, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 4. Dr. Siniša Triva, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1984. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Sergej Forenbacher, redovni profesor veterinarskog fakulteta u Zagrebu u mirovini, za područje medicinskih znanosti
 2. Akademik Marin Franičević, za područje humanističkih znanosti
 3. Akademik Branko Kesić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu u mirovini, za područje medicinskih znanosti
 4. Akademik Kruno Prijatelj, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Splitu za područje humanističkih znanosti
 5. Dr. Ljubo Radić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za područje biotehničkih znanosti
 6. Dr. Ibrahim Ruždić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu u mirovini za područje medicinskih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Boško Barac, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Dr. Ljiljana Zergollern-Čupak, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Dr. Zdenko Majerski, znanstveni savjetnik u Institutu «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Mercedes Wrischer, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Leo Budin, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Ivo Katavić izvanredni profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Zdenko Tomašegović, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 4. Velimir Vrbos, dipl. inž. iz «Fotokemike» tvornice filmova i fotoaparata, Zagreb za tehničke znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Ivo Borković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Splitu za područje društvenih znanosti
 2. Dr. Josip Deželjin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci u sastavu Sveučilišnog centra za ekonomske i organizacijske znanosti za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Božidar Jelčić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 4. Dr. Petar Šimunović, znanstvenik Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1983. godinu
Nagrade za životno djelo nagrađuju se:
 1. Dr. Radovan Ivančić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 2. Dr. Ivan Krešić, znanstveni savjetnik Ekonomskog instituta u Zagrebu, u mirovini za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Davor Miličić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Mihovil Proštenik, redovni profesor Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 5. Dr. Mate Suić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 6. Dr. Franjo Tonković, redovni profesor Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Ljubomir Babić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za prirodne znanosti
 2. Dr. Hrvoje Kraljević, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Vladimir Lapter, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Dr. Miroslav Orešković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Tomislav Lovrić, redovni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakuleta Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 2. Dr. Alice Vučinić, redovni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih znanosti
 3. Grupa znanstvenika:
 • Predrag Vranić, dipl. inž. i
 • Vladimir Matijević, dipl. inž. iz SOUR-a «Rade Končar»
za područje tehničkih znanosti
 
  4. Grupa znanstvenika:
 • Dr. Eduard Prelogović, redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu,
 • Dr. Dragutin Skoko, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i
 • Dr. Dragutin Cvijanović, znanstven suradnik Građevinskog instituta u Zagrebu
za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Branko Fučić, znanstveni savjetnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti – Kabinet za arhitekturu i urbanizam u Rijeci za područje humanističkih znanosti
 2. Dr. Berislav Šefer, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Zvonimir Šeparović, redovni profesor fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 4. Dr. Alica Wertheimer-Baletić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1982. godinu
Državne nagrade za životno djelo nagrađuju se:
 1. Dr. Stanko Bilinski, umirovljeni redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Akademik Rudolf Filipović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 3. Dr. Josip Ivoš, redovni profesor Veterinarskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Dr. Stjepan Pulišelić, redovni umirovljeni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 5. Akademik Duje Rendić-Miočević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 6. Dr. Mladen Sekso, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Marko Branica, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Krešimir Čupak, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Dr. Milan Meštrov, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti
 4. Dr. Nenad Trinajstić, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković», za područje prirodnih znanosti
Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Roko Benić, umirovljeni redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 2. Dr. Josip Gotlin, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 3. Dr. Arso Škorić, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 4. Grupa znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» u Zagrebu – OOUR Fizička kemija i Radne jedinice Razvoj i istraživanje «INA» Zagreb u sastavu:
 • dr. Nevenka Brničević
 • mr. Petar Lulić
 • dr. Henrika Meider
 • dr. Drenka Sevdić
 • Josip Širola
 • Brnko Zrnić
za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuju se:
 1. Dr. Josip Adamček, redovni profesor Filozofskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 2. Dr. Dušan Bilandžić, redovni profesor Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 3. Dr. Bogdan Ćosić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 4. Dr. Zdravko Malić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1981. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Akademik Nikša Allegretti, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Lavoslav Glesinger. umirovljeni redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zgrebu za područje medicinskih znanosti
 3. Dr. Mirko Vidaković, redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti
 4. Dr. Olga Šojat, znanstveni umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta za književnost Instituta za književnost i teatrologiju JAZU – Zagreb za područje humanističkih znanosti
 5. Dr. Jelka Vesenjak-Hirjan, umirovljeni redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 6. Dr. Ivan Zaharija, umirovljeni redovni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Marija Alačević, redovni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti
 2. Dr. Karmela Milković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti
 3. Dr. Ivo Ruszkowski, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Dr. Ivan Ivanšić, izvanredni profesor Elektrotehničkog fakuleta Seučilišta u Zagreu za područje prirodnih znanosti
Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuje se:
 1. Dr. Ladislav Kreuh, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Ivo Horvat, umirovljeni redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Srećko Turina, viši znanstveni suradnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti
Nagradom «Božidar Adžija» nagrađuje se:
 
1. Grupa znanstvenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:
 • Dr. Antica Menac
 • Tatjana Korač
 • Dr. Milenko Popović
 • Dr. Miho Skljarov
 • Radomir Venturin
 • Renata Volos, mr.
u području humanističkih znanosti

2. Dr. Danko Grlić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti
3. Dr. Mirjana Korošić, viši znanstveni suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
4. Dr. Neda Andrić, redovni profesor Hotelijerskog fakulteta u Opatiji Sveučilišta u Rijeci za područje društvenih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1980. godinu
Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 1. Dr. Josip Nagy, umirovljeni redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti, posebno na području filologije i povijesti diplomatike
 2. Akademik Natko Katičić, umirovljeni redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti
 3. Akademik Drago Ikić, direktor Imunološkog zavoda u Zagrebu za područje medicinskih znanosti
 4. Dr. Ivo Vinski, znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu, u mirovini za područje društvenih znanosti
 5. Dr. Milan Prelog, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti
 6. Dr. Vladimir Logomerac, redovni profesor Metalurški fakulteta u Sisku, za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:
 1. Dr. Dina Keglović, znanstvenik u Institutu «Ruđer Bošković», za područje prirodnih znanosti
 2. Dr. Mirjana Šunjić, viši znanstveni suradnik u Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti
 3. Grupa znanstvenika Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu:Dr. Maja Blanuša
 • Dr. Darinka Ožegović-Dekanić
 • Dr. Magda Harmut
 • Dr. Veljko Jovanović
 • Dr. Velimir Matković
za područje medicinskih znanosti
 
    4. Dr. Dušan Klepac, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:
 1. Dr. Boris Magaš, redovni profesor Fakulteta graditeljskih znanosti Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih znanosti
 2. Dr. Ante Šantić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti
 3. Dr. Milan Zglav, redovni profesor Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu za područje tehničkih znanosti

Nagradom «Božidar Adžija» nagrđuju se:
 1. Dr. Pero Jurković, znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu za područje društvenih znanosti
 2. Dr. Viktor Žmegač, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
 3. Dr. Glorija Rabac-Čondrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zadru za područje humanističkih znanosti
 4. Dr. Adolf Dragičević, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1979. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Andre Mohorovičić, redovni profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Nikola Škreb, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Ljubomir Čečuk, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Anđela Horvat, znanstveni savjetnik u Republičkome zavodu za zaštitu spomenika u Zagrebu, u mirovini, za područje humanističkih znanosti.

Josip Jedvaj, profesor u mirovini, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Miljenko Buljan, umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta za oceanologiju i ribarstvo u Splitu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Nenad Grčević, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Slavko Krvavica, redovni profesor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Lidija Colombo, znanstveni savjetnik u Institutu za „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Milan Androić, redovni profesor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Dr. Franjo Braum, redovni profesor Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Jecić, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Akademik Marin Franičević, tajnik razreda za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Mijo Novak, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Branimir Glavačić, redovni profesor Filozofskoga fakulteta u Zadru, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Radovan Vukadinović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1978. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Dr. Slavko Batušić, izvanredni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Danica Pinterović, kustos Muzeja Slavonije u Osijeku, za područje društvenih znanosti.

Eva Verona, viši znanstveni suradnik (u miru) Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Akademik Zdenko Škreb, umirovljeni redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti

Dr. Ervin Nonveiller, redovni profesor Fakulteta građevinarstva Sveučilišta Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Marijana Fišer-Herman, redovni umirovljeni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Mladen Hajsig, redovni umirovljeni profesor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Dragutin Fleš, znanstveni savjetnik u INI – Zagreb, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Marko Šarić, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Zvonimir Krajina, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Dr. Zoran Bonačić-Mandinić, docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Grupa znanstvenih radnika Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ Zagreb:
 • Mladen Goger
 • Dimitar Mandžurov
 • Neven Srb,
za područje tehničkih znanosti

Dr. Mladen Fancev, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Miroslav Jung, dipl. ing., znanstveni savjetnik Instituta za elektroprivredu u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Aleksandar Flaker, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Mladen Zvonarević, redovni profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Nikola Ivanišin, redovni profesor Filozofskoga fakulteta u Zadru, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Igor Karaman, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1977. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Dr. Josip Fališevac, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik dr. Petar Guberina, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Juraj Denzler, umirovljeni redovni profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Branko Borčić, redovni profesor Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Otto Werner, redovni profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Antoljak, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zadru, za područje humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Mirko Vidaković, redovni profesor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.

Dr. Vinko Škarić, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković", za područje prirodnih znanosti.

Dr. Jelena Nemanić-Krmpotić, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Ljubiša Grlić, znanstveni savjetnik u Jugoslavenskome leksikografskom zavodu u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Ivan Lončar, dipl. ing., izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Stanko Turk., redovni profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Igor Čatić, docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Elso Kuljanić, izvanredni profesor Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Maja Bošković-Stulli, znanstveni savjetnik u Institutu za narodnu umjetnost u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti

Dr. Domenico Cernecca, redovni profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Božidar Finka, znanstveni savjetnik Instituta za jezik u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Željko Bujas, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1976. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Dr. Jaroslav Šidak, umirovljeni redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Milan Herak, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Nikola Čubranić, redovni profesor Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Miroslav Mikuličić, dipl. ing., redovni profesor Strojarskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Rapić, umirovljeni redovni profesor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik Hrvoje Iveković, umirovljeni redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Andrija Kaštelan, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Zvonimir Devide, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Bahun, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Slaven Barišić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Grupa znanstvenih radnika poduzeća "Rade Končar", Zagreb, u sastavu:
 • Vladimir Cvetković, dipl. ing.
 • Ivan Ivanković, dipl. ing.
 • mr. Vitomir Kovačec i
 • dr. Zvonimir Valković,
za područje tehničkih znanosti.

Prof. Zlatko Winkler, redovni profesor Strojarskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Josip Uršić, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Anton Afrić, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Ksenija Vinski-Gasparini, viši znanstveni suradnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Valentin Putanec, znanstveni savjetnik u Institutu za jezik u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Ivo Perišin, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Eduard Hercigonja, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1975. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Veljko Gortan, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Josip Andreis, umirovljeni redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Vanda Kochansky-Devide, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Prof. Davorin Bazjanac, umirovljeni redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Prof. dr. Zlatko Vajda, umirovljeni redovni profesor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Prof. dr. Miroslav Suvin, umirovljeni redovni profesor Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Božidar Ribić, dipl. ing. „Elektre“ u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Prof. dr. Branko Kubović, redovni profesor Fakulteta ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Vladimir Paar, znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Grupa znanstvenih radnika Poljoprivrednoga instituta u Osijeku:
 • Prof. dr. Zvonimir Mađarić
 • Dr. Ljubo Radić
 • Dr. Mato Valenčić
 • Dr. Dragoljub Bošnjak
 • Mr. Julije Martinčić
 • Mr. Ivan Sikora
 • Mr. Nedjeljko Vekić,
za područje biotehničkih znanosti.

Prof. dr. Katarina Kranjc, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Prof. dr. Ivan Filipović, redovni profesor Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Ivo Hršak, viši znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Prof. dr. Davor Miličić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Marčelja, znanstveni suradnik Instituta za fiziku Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Đuro Deželić, izvanredni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Prof. dr. Vladimir Majer, redovni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Prof. dr. Dionis Srebrenović, redovni profesor Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Prof. dr. Marko Majcen, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Roman Galić, dipl. ing., savjetnik „Radiotelevizije“ Zagreb, za područje tehničkih znanosti.

Grupa znanstvenika iz Instituta „Ruđer Bošković“ i Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ u Zagrebu:
 • Dr. Guy Paić
 • Dr. Milenko Vlatković
 • Dr. Šime Spaventi
 • Dr. Ivo Padovan,
za područje biomedicinskih znanosti.
 
Dr. Božo Udovičić, rukovodilac studijske grupe u Institutu za elektroprivredu Zagreb, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Prof. dr. Pero Šimleša, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Prof. dr. Josip Jernej, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti.

Akademik dr. Andre Mohorovičić, redovni profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Prof. dr. Vanja Sutlić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Josip Štahan, znanstveni savjetnik Ekonomskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Prof. dr. Milivoj Solar, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Prof. dr. Frano Čale, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Jovo Brekić, znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Ivo Maroević, konzervator u Restauratorskom zavodu Hrvatske u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1974. godinu
Državne nagrade za životno djelo nagrađuju se:

Akademik Danilo Blanuša, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Prof. dr. Ljudevit Barić, umirovljeni redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Prof. dr. Mihovil Gračanin, umirovljeni profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biotehničkih znanosti.

Akademik Ivo Tomašec, umirovljeni redovni profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik Ivo Čupar, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik Miroslav Tajder, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Prof. dr. Dubravko Tadić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Prof. dr. Stevan Milković, redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biomedicinskih znanosti.

Suradnici:
 • Prof. dr. Boran Leontić i
 • dr. Emil Babić, iz Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
za područje prirodnih znanosti.

Dr. Vlatko Silobrčić, docent Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
Prof. Mato Janković, redovni profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti.

Prof. dr. Ervin Noveiller, redovni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti.

Dr. Ivo Senjanović, docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti.

Prof. dr. Jože Pirš, redovni profesor Strojarsko-brodograđevnog fakulteta u Rijeci za područje tehničkih znanosti.

Suradnici iz poduzeća «Rade Končar» u Zagrebu:
 • Ing. Vladimir Fresl
 • Ing. Mladen Kajari i
 • Ing. Ivan Žgombić
za područje tehničkih znanosti.

Suradnici iz poduzeća «Rade Končar» u Zagrebu:
 • Dr. Vladimir Kuterovac
 • Ing. Vinko Krajzl
 • Prof. Zvonko Sirotić i
 • Mr. Stjepan Novosel
za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Prof. dr. Zvonimir Junković, profesor slavistike u Nici za područje humanističkih znanosti.

Dr. Radoslav Katičić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti.

Prof. dr. Miroslav Šicel, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti.

Prof. dr. Mijo Sekulić, redovni profesor Fakulteta ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti.

Dr. Stipe Šuvar, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1973. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Zoran Bujas, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti;

Akademik Stjepan Horvatić, umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti;

Prof. dr. Mirko Korić, umirovljeni redoviti profesor i znanstveni savjetnik Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Poljoprivrednoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti;

Prof. Dragutin Krpan, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Prof. dr. Vinko Mandekić, umirovljeni redoviti profesor Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti;

Prof. dr. Milan Smokvina, redoviti profesor u mirovni Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Dragan Dekaris, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti;

Dr. Janko Herak, viši znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti;

Dr. Elza Reiner, viši znanstveni suradnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Ing. Čedomil Čavlina, direktor Centra za razvoj i tehnička istraživanja ŽTP-a u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Prof. dr. Aleksandar Đurašević, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Suradnici:
 • Mr. Mirko Kuljiš, direktor Instituta RIZ u Zagrebu
 • Dr. Tihomir Štimac, suradnik Brodarskoga instituta u Zagrebu,
 • Mr. Tihomir Tintor, suradnik Brodarskoga instituta u Zagrebu,
 • Ing. Husein Pašagić, suradnik Brodarskoga instituta u Zagrebu,
 • Mr. sc. Krešimir Bublić, suradnik Brodarskoga instituta u Zagrebu,
u području tehničkih znanosti.

Ing. Boris Markovčić, znanstveni savjetnik Instituta za elektroprivredu u Zagrebu u području tehničkih znanosti;

Prof. ing. Tugomir Šurina, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Prof. dr. Veselin Simović, izvanredni profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Prof. dr. Rudolf Filipović, redoviti profesor i dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Dr. Ivan Krešić, znanstveni savjetnik Ekonomskoga instituta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.

Suradnici Staroslavenskoga instituta „Svetozar Ritig“ u Zagrebu:
 • Dr. Biserka Grabar,
 • Dr. Anica Nazor,
 • Dr. Marija Pantalić,
u području humanističkih znanosti.

Prof. dr. Ivo Petricioli, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta u Zadru, u području humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1972. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Zdravko Lorković, umirovljeni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti;

Dr. Vilko Niče, profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Dr. Rikard Podhorsky, glavni urednik Tehničke enciklopedije Jugoslavenskoga leksikografskog zavoda u Zagrebu, u području prirodnih znanosti;

Ing. Niko Malešević, profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Jakša Ravlić, umirovljeni profesor Akademije kazališnih umjetnosti u Zagrebu, u području humanističkih znanosti;

Aleksandar Freudenreich, umirovljeni arhitekt u području društvenih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Berislav Makjanić, profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zgrebu, u području prirodnih znanosti;

Dr. Natko Urli, znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ i mr. Uroš Desnica, asistent Instituta „Ruđer Bošković“, u području prirodnih znanosti;

Drago Ikić, direktor Imunološkoga zavoda u Zagrebu, u području medicinskih znanosti;

Tomislav Šegota, docent Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Dr. Zlatko Smrkić, profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Dr. Božidar Stefanini, profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti;

Ing. Mladen Žugaj, profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Mate Suić, profesor Filozofskoga fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti;

Dr. Vojimir Vinja, profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti;

Akademik Veljko Gortan i dr. Vladimir Vratović, profesori Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti;

Dr. Dragomir Vojnić, profesor ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti;

Dr. Ivan Kuvačić, profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1971. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Božidar Okljaša, redovni profesor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik Mladen Paić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Akademik Josip Roglić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Ing. Dragutin Horvat, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Ing. Stjepan Hankony, viši stručni suradnik Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, za područje tehnički znanosti.

Dr. Josip Badalić, umirovljeni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Josip Torbarina, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Stjepan Gunjača, direktor Instituta za nacionalnu arheologiju JAZU-a u Splitu, za područje humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Ante Bonefačić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Veljko Stanković, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Dr. Zlatko Janković, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Suradnici:
 • Dr. Stjepan Ščavnićar, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. Boris Matković, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
 • Dr. Biserka Kojić Prodić, znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
 • Dr. Momčilo Šljukić, docent Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, za područje prirodnih znanosti.
Dr. Ante Polšak, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Dr. Miroslav Đurović, redovni profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Tihomil Jelaković, redovni profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Rudolf Zdenković, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Ranko Zgaga, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Ing. Vladimir Jurjević, šef Odjela za aparate niskog napona Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“, za područje tehničkih znanosti.

Suradnici:
 • Josip Župan, izvanredni profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. Vjekoslav Sinković, docent Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Mr. Mladen Tkalčić, asistent Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Dragovan Šepić, redovni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Žarko Muljačić, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Franjo Švelec, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Vera Horvat-Pintarić, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Duje Rendić-Miočević, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1970. godinu
Državne nagrade za životno djelo nagrađuju se:
 
Akademik Albert Ogrizek, umirovljeni profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti.

Akademik Ivan Supek, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Dr. Božo Težak, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Akademik Miroslav Karšulin, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Akademik Cvito Fisković, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu za područje humanističkih znanosti.

Akademik Mate Hraste, umirovljeni profesor Filozofskog fakultete Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Nikola Zovko, znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Suradnici:
 • Mr. Ivica Dadić, asistent Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu i
 • Dr. Mladen Martinis, suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.
Dr. Boris Kamenar, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Akademik Miroslav Tajder, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Nikola Škreb, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla"nagrađuju se:
 
Dr. Radenko Wolf, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti.

Suradnici:
 • Dr. Zvonimir Vuković, izvanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Mr. Enver Šehović, predavač Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Ing. Slobodan Rajilić, asistent Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Ing. Ivan Vranić, viši stručni suradnik Instituta za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju u Zagrebu , za područje tehničkih znanosti.
Dr. Igor Dvornik, znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu za područje prirodnih znanosti.

Dr. Josip Hribar, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Vladimir Stipetić, redovni profesor Fakulteta ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti.

Akademik Ivo Frangeš, redovni profesor Filozofskog fakultete Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti.

Dr. Branko Jakaša, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti.

Dr. Andjela Horvat, znanstveni savjetnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture za područje humanističkih znanosti.

Dr. Rikard Simeon, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje humanističkih znanosti

Dr. Josip Županov, izvanredni profesor Fakulteta ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za područje društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1969. godinu
Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
1. Akademik Juraj Andrassy, umirovljeni profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za društvene znanosti.
2. Akademik Branimir Gušić, redovni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.
3. Dr. Željko Kovačević, umirovljeni profesor Poljoprivrednoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.
4. Ing. Stanko Šilović, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
5. Dr. Vladimir Vranić, umirovljeni profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Vladimir Devide, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
2. Dr. Krista Kostial-Šimonović, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU-a u Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.
3. Dr. Borislav Nekić, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.
4. Suradnici:
 • Dr. Ivo Šlaus, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“
 • Dr. Vladivoje Valković, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković,
 • Dr. Gay Paić, znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“, za područje prirodnih znanosti.
Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Dr. Davorin Bazjanac, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
2. Ing. Marijan Ivančić, izvanredni profesor Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
3. Stjepko Kotlarić, znanstveni suradnik Hidrografskoga instituta u Splitu, za područje tehničkih znanosti.
4. Suradnici:
 • Dr. Branko Souček, viši znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti
 • Dr. Vladimir Bonačić, viši asistent Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu,
 • Mr. Krunoslav Čuljat, asistent Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.
Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Dr. Frano Čale, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
2. Dr. Aleksandar Flaker, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
3. Dr. Vladimir Mužić, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
4. Suradnici:
 • Dr. Jaroslav Šidak, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. Mirjana Gross, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. Igor Karaman, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dragovan Šepić, viši suradnik Jadranskoga instituta JAZU-a u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.
5. Dr. Rikard Simeon, docent Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti
6. Dr. Josip Županov, izvanredni profesor Fakulteta ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1968. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. Akademik Marko Deanović, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
2. Dr. Ante Franković, umirovljeni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
3. Akademik Željko Marković, umirovljeni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
4. Dr. Vladimir Matković, redovni profesor Vojno-tehničke akademije u Zagrebu u području tehničkih znanosti.
5. Dr. Rikard Rosman, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Dr. Dušan Čalić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
2. Dr. Cvito Fisković, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, u području humanističkih znanosti.
3. Dr. Rudi Supek, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
4. Dr. Vanja Sutlić, izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1967. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. Dr. Ivo Babić, član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.
2. Dr. Ferdo Čulinović, član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
3. Ing. Anton Dolenc, redoviti profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Nikša Allegretti, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.
2. Dr. Smiljko Ašperger, redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
3. Dr. Stanko Bulinski, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
4. Dr. Vanda Kochansky-Devide, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Dr. Veljko Brlek, izvanredni profesor Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
2. Ing. Jože Černelić, viši predavač Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
3. Ing. Ivo Kolin, docent Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Dr. Josip Badalić, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
2. Dr. Branko Bošnjak, redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
3. Suradnici:
 • Dr. Savka Dabčević-Kučar, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. Miladin Korač, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Dr. Miloš Samardžija, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Dr. Jakov Sirotković, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
 • Dr. Rikard Štajner, generalni direktor Saveznoga zavoda za društveno planiranje u Beogradu
 • Dr. Tihomir Vlaškalić, redovni profesor Ekonomskoga univerziteta u Beogradu, nagrađuju se u području društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1966. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. Dr. Ante Ercegović, znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, u području prirodnih znanosti.
2. Vjekoslav Štefanović, znanstveni savjetnik i direktor Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Mirko Malez, viši znanstveni suradnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
2. Suradnici:
 • Dr. Mirko Mirnik, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Ranko Wolf, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Marko Herak, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Radoslav Despotović, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
3. Dr. Vilko Niče, redoviti profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Ing. Vladimir Bek, suradnik Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
2. Ing. Tomislav Kelemen, suradnik Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
3. Suradnici:
 • Dr. Branimir Marković, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Lidija Colombo, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Ing. Željko Pavlović, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Antun Perišin, suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
4. Ing. Zlatko Plenković, direktor Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Suradnici:
 • Dr. Aleksandar Flaker, profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
 • Dr. Zdenko Škreb, profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
2. Dr. Grgo Gamulin, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
3. Dr. Ljudevit Jonke, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
4. Dr. Milan Kangrga, docent Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
5. Dr. Gajo Petrović, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
6. Dr. Ivo Vinski, znanstveni savjetnik Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1965. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. Dr. Milovan Gavazzi, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
2. Ing. Josip Miler, umirovljeni redoviti profesor Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
3. Akademik Marijan Salopek, umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuje se:
1. Dr. Eugen Pusić, redoviti profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Zdravko Lorković, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.
2. Dr. Sibe Mardešić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
3. Dr. Luka Marić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
4. Dr. Zlatko Supek, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Dr. Berislav Jurković, suradnik Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
2. Ing. Nenad Marinović, suradnik Elektrotehničkoga instituta poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1964. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuje se:
1. Dr. Ljubo Karaman, Konzervatorski zavod u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Suradnici:
 • Dr. Savka Dabčević-Kučar,
 • Drago Gorupić,
 • dr. Rikard Lang,
 • dr. Ivo Perišin,
 • Milan Mesarić,
 • dr. Jakov Sirotković i
 • dr. Vladimir Stipetić, u području društvenih znanosti.
2. Dr. Vinko Žganec, znanstveni suradnik Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

3. Dr. Berislav Perić, profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuje se:
1. Dr. Stjepan Horvatić, profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Suradnici Instituta „Ruđer Bošković“ u području prirodnih znanosti
 • Dr. Maksimilijan Konrad
 • Ing. Aleksandar Hrisoho
 • Dr. Branko Souček
 • Ing. Bojan Turko.

2. Ing. Vojislav Bego, profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

3. Ing. Božidar Frančić, Konstrukcijski ured generatora poduzeća „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

4. Ing. Dragutin Palaveršić, znanstveni suradnik Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Poljoprivrednoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1963. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuje se:
1. Akademik Grga Novak, predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuje se:
1. Dr. Predrag Vranicki, profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Iva Horvat, profesor Veterinarskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.
2. Dr. Svetozar Kurepa, profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Suradnici:
 • Ing. Marcel Lažanski, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
 • Ing. Eugen Boltezar, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
2. Ing. Hrvoje Požar, profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1962. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuje se:
1. Akademik Fran Kugoj, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Dr. Jakov Sirotković, direktor Zavoda za privredno planiranje NRH i profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.

2. Dr. Mirjana Gross, docent Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Suradnici:
 • Dr. Ilakovac Ksenofont, šef Odjela nuklearne fizike II Instituta „Ruđer Bošković“, u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Luichiete Gioiette Kuo, znanstveni suradnik Odjela nuklearne fizike II Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Marijan Petravić, znanstveni suradnik Odjela nuklearne fizike II Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Ivo Šlaus, znanstveni suradnik Odjela nuklearne fizike II Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Petar Tomaš, asistent Odjela nuklearne fizike II Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
2. Dr. Zvonimir Pučar, znanstveni suradnik Odjela kemijske fizike Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuje se:
1. Ing. Krunoslav Tonković, profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1961. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. Dr. Josip Lončar, redoviti profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
1. Dr. Ivo Krbek, redoviti profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
2. Dr. Cvito Fisković, direktor Konzervatorskoga zavoda za Dalmaciju, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković“ nagrađuju se:
1. Dr. Drago Grdenić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
2. Dr. Mihovil Proštenik, izvanredni profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području bimedicinskih znanosti.
3. Dr. Alois Tavčar, redoviti profesor Poljoprivrednoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Suradnici:
 • Dr. Mladen Paić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Ing. Krsto Prelec, asistent Odjela nuklearne fizike i Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
 • Petar Tomaš, asistent Odjela nuklearne fizike i Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti.
 • Dr. Milena Varičak, pročelnica Odjela fizike čvrstog stanja Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.
2. Ing. Vladimir Logomerac, direktor Instituta za metalurgiju Sisak, u području tehničkih znanosti.
Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1960. godinu
Državnom nagradom za životno djelo nagrađuje se:
1. Dr. Mijo Mirković, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuje se:
1. Dr. Dušan Čalić, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti.
2. Dr. Zoran Bujas, redovni profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
1. Dr. Danilo Blaguša, redovni profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.
2. Dr. Ivan Supek, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
1. Ing. Milan Štanger, direktor poduzeća „Brodoprojekt“ u Rijeci, u području tehničkih znanosti.
2. Suradnici:
Dr. Tomo Bosanac, izvanredni profesor Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
ing. Zvonko Sirotić, šefu Konstrukcijskog biroa tvornice „Rade Končar“ u Zagrebu, u području tehničkih znanosti.