Državne nagrade za znanost za 1994. i 1995. godinu nisu dodjeljivane

Državne nagrade za znanost za 1994. i 1995. godinu nisu dodjeljivane.