Državne nagrade za znanost za 1999. godinu

Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
Akademik BORIS KAMENAR, profesor emeritus Prirodoslovno-matmatičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
Akademik MARKO ŠARIĆ, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. OSMAN MUFTIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
Akademik MILAN MACELJSKI, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Akademkinja ALICA WERTHEIMER BALETIĆ, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. VIKTOR ŽMEGAČ, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

NAGRADOM ZA ŽIVOTNO DJELO NAGRAĐUJE SE POSTHUMNO: Akademik ŽELJKO BUJAS (1928.-1999.), sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. BRANKO KAITNER, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. ČEDOMIL LUCU, znanstveni savjetnik Centra za istraživanje mora, Rovinj, Institut "Ruđer Bošković, Zagreb
Dr. sc. ZORICA VEKSLI, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. MARIA STEFANIJA ANTICA, viša znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb
Prof. dr. sc. TOMISLAV ČABRIJAN, znanstveni savjetnik u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB "Sestre Milosrdnice"Zagreb
Dr. sc. TATJANA MAROTTI, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. ZORAN MRŠA, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Prof. dr. sc. JURICA SORIĆ, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničke znanosti
Prof. dr. sc. MARIJA IVEZIĆ, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Prof. dr. sc. NIKOLA MIROŠEVIĆ, izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. IVANKA AVELINI HOLJEVAC, redovita profesorica Hotelijerskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. MIRJANA BONAČIĆ, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. IVANKA PETROVIĆ, znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta u Zagrebu
Prof. dr. sc. MIRKO TOMASOVIĆ, redoviti profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. IGOR ČATIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. VLATKO RUPIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Suradnice: dr. sc. DUBRAVKA MILJKOVIĆ, znanstvena suradnica i dr. sc. MAJDA RIJAVEC, izvanredna profesorica Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu

NAGRADOM ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI NAGRAĐUJE SE POSTHUMNO:
Prof. dr. sc. MIRKO DRAŽEN GRMEK (1924.-2000.), u području biomedicinskih znanosti, dopisni član Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
Mr. sc. IVICA VILIBIĆ, asistent Oceanološkog odjela Državnog hidrografskog zavoda, Split

Područje biomedicinskih znanosti
Dr. sc. IVA DEKARIS, specijalist oftalmologije u Zavodu za oftalmologiju Opće bolnice"Sveti Duh", Zagreb

Područje tehničkih znanosti
Mr. sc. ALAN ŠTIMAC, znanstveni novak u "Brodarskom institutu", Zagreb

Područje društvenih znanosti
Dr.sc. BORIS MLAČIĆ, viši asistent Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb

Područje humanističkih znanosti
Mr. sc. ANA LEDERER, znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu