Državne nagrade za znanost za 2000. godinu

Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. BORAN LEONTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti

Akademik DRAGAN DEKARIS, znanstveni savjetnik Imunološkog zavoda u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti

Prof. dr. sc. ANTE ŠANTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti

Akademkinja SIBILA JELASKA, umirovljena redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti

Akademik JAKOV SIROTKOVIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti

Akademik PETAR ŠIMUNOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu


Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. JASNA BAN, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. MIRNA FLOGEL-MRŠIĆ, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. STANKO POPOVIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti

Dr. sc. MAJA BLANUŠA, znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Doc. dr. sc. SANJA KUPEŠIĆ, znanstvenica Klinike za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice "Sveti Duh", Zagreb

Prof. dr. sc. DEAN NIŽETIĆ, vanjski suradnik Odjela za Molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje tehničkih znanosti

Prof. dr. sc. BERNARD FRANKOVIĆ, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Prof. dr. sc. VINKO IVUŠIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. NATKO URLI, znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biotehničkih znanosti

Prof. dr. sc. JASMINA LUKAČ HAVRANEK, redovita profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. SULEJMAN REDŽEPOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti

Akademik DUŠAN BILANDŽIĆ, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. DAVOR KRAPAC, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti

Prof. dr. sc. BRANKO VULETIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb


Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti

Prof. dr. sc. TOMISLAV CVITAŠ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Područje biomedicinskih znanosti

Prof. dr. sc. PREDRAG KEROS, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Područje društvenih znanosti

Prof. dr. sc. ZDRAVKO KRAKAR, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu


Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti

Dr. sc. SANJA SEKUŠAK, znanstvena novakinja Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje tehničkih znanosti

Mr. sc. KRUNOSLAV HORVAT, znanstveni novak u "Brodarskom institutu", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti

Mr. sc. GORDANA LAŠKARIN, znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti

Mr. sc. ANTE IVANKOVIĆ, znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu