Državne nagrade za znanost za 2002. godinu

Državna nagrada za životno djelo:

Područje prirodnih znanosti
 Prof. dr. sc. VLADIMIR DEVIDE, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. SLAVKO CVETNIĆ, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Područje tehničkih znanosti
 Prof. dr. sc. ANTE MARINOVIĆ UZELAC, umirovljeni redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti
 Prof. dr. sc. FRANJO TOMIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za znanost:

Područje prirodnih znanosti
Dr. sc. VERA GAMULIN, znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Prof. dr. sc. HRVOJ VANČIK, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. DARIO VRETENAR, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. IVAN JALŠENJAK, redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 Dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, viša asistentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 Dr. sc. BOJAN POLIĆ, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje tehničkih znanosti
Prof. dr. sc. TOMISLAV BAŠIĆ, redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. BOŽO SMOLJAN, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. FERDO BAŠIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. BOGDAN CVJETKOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti
Prof. dr. sc. JOSIPA BAŠIĆ, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
Prof. dr. sc. MISLAV JEŽIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Dr. sc. KATARINA HORVAT LEVAJ, znanstvena suradnica Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb

Prof. dr. sc. NIKŠA STANČIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

Područje prirodnih znanosti
 Dr. sc. NENAD RAOS, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Prof. dr. sc. MARIO BAUER, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

Područje prirodnih znanosti
 Dr. sc. ANTONIO ŠIBER, viši asistent Instituta za fiziku, Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti
 Dr. sc. IGOR RUDAN, viši asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje tehničkih znanosti
 Dr. sc. MARKO ČANAĐIJA, asistent Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje biotehničkih znanosti
 Dr. sc. ANTONIJA PERL, viša asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Područje društvenih znanosti
 Mr. sc. MARTINA FERIĆ i Mr.sc. VALENTINA KRANŽELIĆ TAVRA znanstvene novakinje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti
 Mr. sc. ŽELJKO HOLJEVAC, znanstveni novak Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu