Državne nagrade za znanost za 2003. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
akademik NENAD TRINAJSTIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti:
akademik DANIEL RUKAVINA,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Područje tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELIMIR SLADOLJEV,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. PAVAO MILDNER,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ANTUN CVITANIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Splitu

Područje humanističkih znanosti:
akademkinja VERA HORVAT PINTARIĆ,
redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. VLADIMIR SIMEON,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVICA PICEK,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. MAJA OSMAK,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. IVICA VALPOTIĆ,
redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SURADNICI: dr. sc. DAVOR ETEROVIĆ i dr. sc. TOMISLAV STRINIĆ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i docent Kliničke bolnice u Splitu

Područje tehničkih znanosti:
dr. sc. DRAGAN POLJAK,
izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. MLADEN STUPNIŠEK,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. NIVES ŠTAMBUK GILJANOVIĆ,
docentica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu

Područje biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VESNA LELAS,
redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SURADNICI: dr. sc. EDI MALETIĆ i dr. sc. IVAN PEJIĆ, docent i izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje društvenih znanosti:
dr. sc. ANDREJA BRAJŠA ŽGANEC,
znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRA ČUDINA OBRADOVIĆ,
redovita profesorica Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. VJERAN KATUNARIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
akademik FRANJO ŠANJEK,
redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. DRAGUTIN FELETAR,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. STJEPAN PEPELJNJAK,
redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti:
dr. sc. BORISLAV KOVAČEVIĆ,
znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb

Područje biomedicinskih znanosti:
dr. sc. ZORAN VALIĆ,
znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Područje tehničkih znanosti:
dr. sc. RADOVAN ZENTNER,
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Područje biotehničkih znanosti:
mr. sc. SANDI ORLIĆ,
znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Područje humanističkih znanosti:
dr. sc. TVRTKO JAKOVINA,
viši asistent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 8. lipnja 2004.

Predsjednik odbora za podjelu državnih nagrada za znanost:
Vladimir Šeks v.r.