Državne nagrade za znanost za 2004. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik ŽELJKO KUĆAN,
umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. MILIVOJ BORANIĆ,
umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ZIJAD HAZNADAR,
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
akademik SLAVKO MATIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ANTE PAŽANIN,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik STJEPAN BABIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. KATA MAJERSKI-MLINARIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu
 
prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ PALOKA,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN PICHLER,
znanstveni savjetnik Instituta za fiziku u Zagrebu.

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. HRVOJE BANFIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. RENATA MAŽURAN,
znanstvena savjetnica Imunološkog zavoda d. d. u Zagrebu

dr. sc. DOROTEA MUCK-ŠELER,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. JURE RADIĆ,
redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. BOŽIDAR ŠANTEK,
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
dr. sc. ZLATKO ŠATOVIĆ,
izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. ANKA MIŠETIĆ,
znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar” u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik VLADIMIR MARKOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

akademik VOJMIR VINJA,
umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. MATKO MARUŠIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. ZVONIMIR ŠTAFA,
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. VESNA VUČEVAC BAJT,
redovita profesorica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. NIKOLA BASARIĆ,
višem asistentu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
mr. sc. DANIJEL PAVKOVIĆ,
znanstveni novak Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
mr. sc. KSENIJA DURGO,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. GORAN MARKOVIĆ,
znanstveni novak Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
TOMISLAV GALOVIĆ, prof. povijesti
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.