Državne nagrade za znanost za 2005. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. SVETOZAR KUREPA,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik IVAN ČIKEŠ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
akademik STJEPAN JECIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik RAFO BOGIŠIĆ,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ZLATKO DRMAČ,
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVANA WEYGAND-ĐURAŠEVIĆ,
redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. BISERKA NAGY,
redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. SANJA KAPITANOVIĆ,
viša znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. ANA MARUŠIĆ,
redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. IGOR RUDAN,
docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VEĆESLAV ČORIĆ,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. DRAGO KATOVIĆ,
redoviti profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN TURKALJ,
izvanredni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. IVAN KOLAK,
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. ĐURĐICA VASIĆ-RAČKI,
redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
Znanstvenici:
prof. dr. sc. DEAN AJDUKOVIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

dr. sc. DINKA ČORKALO,
izvanredna profesorica Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. JAKŠA BARBIĆ,
redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRJANA KASAPOVIĆ,
redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
Grupa znanstvenika:
dr. sc. IVAN ČIZMIĆ,
umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu

MARIN SOPTA, prof.
profesor Hrvatskog centra strategijskih istraživanja u Zagrebu i

dr. sc. VLADO ŠAKIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. NIKOLA LJUBEŠIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. STIPAN JANKOVIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. DRAGAN MILANOVIĆ,
redoviti profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. MILE MAMIĆ,
redoviti profesor Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ROBERT VIANELLO,
znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
mr. sc. MARIN VODANOVIĆ,
znanstveni novak Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
IGOR KARŠAJ, dipl. ing.
znanstveni novak Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
SANDRA NEĐERAL-NAKIĆ, dipl. ing.
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
mr. sc. DRAGAN DAMJANOVIĆ,
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljeno 29 znanstvenih nagrada za 2005. godinu. Nagrada za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos godišnje nagrade za znanost i godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.