Državne nagrade za znanost za 2006. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik LEO KLASINC,
znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik ZVONIMIR KUSIĆ,
redoviti profesor Klinike za onkologiju i nuklearnu
medicinu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
akademik HRVOJE BABIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. TOMISLAV LOVRIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. IVO GRABOVAC,
profesor emeritus Sveučilišta u Splitu

U području humanističkih znanosti:
akademik RADOSLAV KATIČIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Instituta za slavistiku u Beču, Austrija.


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. ZLATKO MEIĆ,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

Skupina znanstvenika za znanstveno otkriće:
dr. sc. KSENIJA ZAHRADKA,
znanstvena suradnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIRJANA PETRANOVIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

prof. dr. sc. MIROSLAV RADMAN,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Necker u Parizu, Francuska

i suradnica DEA SLADE, dipl. ing. molekularne biologije
Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu.

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. ŽELJKO DUJIĆ,
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

dr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ,
docentica Klinke za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu

prof. dr. sc. NEVEN ŽARKOVIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu.

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. JOŠKO DEUR,
docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. NATALIJA KOPRIVANAC,
redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehologije
Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. ZVONIMIR ŠIPUŠ,
izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:

Znanstvenici za znanstveno djelo:
prof. dr. sc. JAKOV GELO,
redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. ANĐELKO AKRAP,
izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

suradnik IVAN ČIPIN, dipl. oec.,
asistent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. GORAN MILAS,
viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti
"Ivo Pilar" u Zagrebu

prof. dr. sc. INGE PERKO ŠEPAROVIĆ,
redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U području humanističkih znanosti:Znanstvenici za znanstveno djelo:
dr. sc. TIHOMIR CIPEK,
izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i

dr. sc. STJEPAN MATKOVIĆ
viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. ANTON ŠKROBONJA,
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. DANKO ŠKARE,
viši znanstveni suradnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. ANĐELKO OPAČAK,
izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta
"Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku

U području društvenih znanosti:
dr. sc. IVAN LAJIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademkinja ANICA NAZOR,
znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta u Zagrebu.


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. IVANA CAPAN,
znanstvena novakinja Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
OZREN POLAŠEK, dr. med.
znanstveni novak Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. JELENA MACAN,
znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. ZVIJEZADNA FINDRIK,
znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. ENES KULENOVIĆ
znanstveni novak Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
mr. sc. MARIO KEVO
znanstveni novak Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.

Ukupno je dodijeljeno 30 znanstvenih nagrada za 2006. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2006. godinu, koja se dodjeljuju u 2007. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos godišnje nagrade za znanost i godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.