Državne nagrade za znanost za 2007. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
akademik IVO ŠLAUS,
zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik VLADIMIR GOLDNER,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. DANILO FERETIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VLADIMIR MARIĆ,
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
akademik VLADIMIR IBLER,
umirovljeni redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. MARIN ZANINOVIĆ,
redoviti profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. KATICA BILJAKOVIĆ,
znanstvena savjetnica "Instituta za fiziku" u Zagrebu
 
akademik FRANO KRŠINIĆ,
znanstveni savjetnik "Instituta za oceanografiju i ribarstvo" u Splitu
 
prof. dr. sc. MIRKO ORLIĆ
redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. IVANA ČEPELAK,
redovita profesorica u trajnom zvanju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
 
prof. dr. sc. HRVOJE MAZIJA,
redoviti profesor u trajnom zvanju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. MARINA ŠANTIĆ,
docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. FRANJO CAJNER,
redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ,
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:

prof. dr. sc. TOMISLAV TREER,
redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. DENIS BRATKO,
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
prof. dr. sc. VINKO BREŠIĆ,
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. LOVORKA ČORALIĆ,
znanstvena savjetnica Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu
 
dr. sc. ZDENKA JANEKOVIĆ-RÖMER,
viša znanstvena suradnica Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. MIRKO POLONIJO,
redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. BORISLAV GRGIN,
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. ANITA KRIŠKO,
znanstvena novakinja Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
dr. sc. IVAN PALADA,
znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. NINA SKORIN-KAPOV,
znanstvena novakinja Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
FRAN SUPEK, dipl. ing.
znanstveni novak Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. GORAN VLAŠIĆ,
znanstveni novak Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. LEO RAFOLT,
znanstveni novak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljeno 27 znanstvenih nagrada za 2007. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2007. godinu, koja se dodjeljuju u 2008. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos za godišnju nagradu za znanost i godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.