Državne nagrade za znanost za 2008. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. ZVONIMIR MAKSIĆ,
zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
akademik MARKO PEĆINA,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. IVO ALFIREVIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. VLADO PULJIZ,
umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
akademik EDUARD HERCIGONJA,
umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
 
prof. dr. sc. ANTE GRAOVAC, redoviti profesor i znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu
prof. dr. sc. VLADIMIR RAPIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. GRACE KARMINSKI-ZAMOLA, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. JOSIP BEGOVAC, redoviti profesor i predstojnik Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu
dr. sc. ALENKA GAGRO, znanstvena savjetnica i specijalist pedijatar Klinike za dječje bolesti Zagreb u Zagrebu
dr. sc. NELA PIVAC, znanstvena savjetnica Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. IVICA KOPRIVA, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
dr. sc. ZDENKO TONKOVIĆ, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
dr. sc. KARIN KOVAČEVIĆ GANIĆ, docentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. MILENA MANDIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
dr. sc. JOSIP MARGALETIĆ, izvanredni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. DRAGUTIN BABIĆ, znanstveni suradnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

Znanstveni suradnici:
dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN, izvanredna profesorica i znanstvena savjetnica Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu
dr. sc. PREDRAG BEJAKOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za javne financije u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. ZLATKO KUDELIĆ, viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu


Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. JANKO HERAK,
umirovljeni redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:

dr. sc. TATJANA PEROŠ-GOLUBIČIĆ,
izvanredna profesorica i subspecijalist pulmolog Klinike za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. KATA GALIĆ,
redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
dr. sc. SONJA PODGORELEC,
znanstvena suradnica Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. REANA SENJKOVIĆ-SVRČIĆ,
znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu


Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

U području prirodnih znanosti:
dr. sc. IGOR PAŽANIN,
znanstveni novak Prirodoslovno-matemetičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području biomedicinskih znanosti:
IVANA KOLČIĆ, dr. med.,
znanstvena novakinja Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području tehničkih znanosti:
dr. sc. MARIO VAŠAK,
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U području biotehničkih znanosti:
ANET REŽEK JAMBRAK, dipl. ing.,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području društvenih znanosti:
mr. sc. TOMISLAV HERNAUS,
znanstveni novak Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U području humanističkih znanosti:
dr. sc. NIKOLA VULETIĆ,
znanstveni novak Sveučilišta u Zadru

Ukupno je dodijeljeno 30 znanstvenih nagrada za 2008. godinu.

Sredstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2008. godinu, koja se dodjeljuju u 2009. godini za iznimno značajna dostignuća u znanosti u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), određuju se u skladu s člankom 16. Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (Narodne novine, br. 38/97., 41/05. i 52/06.).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 80.000 kuna, iznos za godišnju nagradu za znanost i godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti je 30.000 kuna. Godišnja nagrada za znanstvene novake iznosi 20.000 kuna.