Državne nagrade za znanost za 2022. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 4. sjednici održanoj 13. studenoga 2023. godine donio je
 
ODLUKU O DODJELI
DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2022. GODINU

 
I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. akademik Vladimir Paar, professor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu,

- područje tehničkih znanosti:
2. akademik Mladen Obad Šćitaroci, professor emeritus, Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu,

- područje biomedicine i zdravstva:
3. prof. dr. sc. Zdravko Lacković u mirovini, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu 

- područje humanističkih znanosti:
5. prof. dr. sc. Josip Baloban, professor emeritus, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu 
 

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. doc. dr. sc. Vedran Đerek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Damjan Pelc, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
3. dr. sc. Jasminka Popović, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

- područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu
5. prof. dr. sc. Ivan Marković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
6. doc. dr. sc. Goran Mauša, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci

- područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja, Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci

- područje biotehničkih znanosti:
8. prof. dr. sc. Ante Lončarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
9. prof. dr. sc Ivan Širić, Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje društvenih znanosti:
10. prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
11. prof. dr. sc. Boris Havel, Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu
12. prof. dr. sc. Josip Mikulić, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje humanističkih znanosti:
13. prof. dr. sc. Ivan Karlić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu
14. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

 
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Daria Ezgeta Balić, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

- područje biotehničkih znanosti:
2. dr. sc. Andrija Brkić, Poljoprivredni institut Osijek

 
IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Petra Zemunik, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu 

- područje tehničkih znanosti:
2. dr. sc. Andrea Farkas, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu

- područje biomedicine i zdravstva:
3. dr. sc. Marcela Konjevod, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu 

- područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Slaven Jurić, Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

- područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Mirna Cvetko, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Ukupno je dodijeljeno 26 državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

KLASA: 061-03/23-02/00007
URBROJ: 533-3-23-0001
Zagreb, 13. studenoga 2023.
 
PREDSJEDNIK 
Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost
Gordan Jandroković