Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2004. godinu


Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodijeljena je:
 
 • u području predškolskog odgoja:
 1. SILVANI BAGARIĆ, dipl. pedagoginji Dječji vrtić “Maksimir”, Zagreb
 2. JASMINKI DOLEŽAL, odgajateljici Dječji vrtić “Bajka”, Zagreb
 3. MIRJANI KALČIĆ, nastavnici predškolskog odgoja Dječji vrtići Pula – OJ Centar, Pula
 4. mr. sc. MATILDI MARKOČIĆ, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb
 5. TATJANI ŠIMEK, odgajateljici Dječji vrtić Grigora Viteza, Zagreb
 • u području osnovnog školstva:
 1. VLADI DRAGUNU, nastavniku Osnovna škola “Sučidar”, Split
 2. JASENKI JANEŠ, prof. Osnovna škola “Petar Zrinski”, Čabar
 3. VERICI MUHVIĆ, nastavnici Osnovna škola “Srdoči”, Rijeka
 4. JURKI ŠABAN, prof. Osnovna škola “Stanovi”, Zadar
 5. ANITI ŠOJAT, prof. Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek
 6. DANICI VRGOČ, dipl. pedagoginji Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb
 • u području srednjeg školstva:
 1. dr. sc. GRGI LUBURIĆU, Učenički dom “Maksimir”, Zagreb
 2. LJERKI ŽIC, prof. Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka
 • u području visokog školstva:
 1. prof. dr. sc. STANISLAVU MARIJANOVIĆU, Filozofski fakultet, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 2. dr. sc. ALEKSANDRI PEJČIĆ, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
 1. prof. dr. sc. NADI BABIĆ, Visoka učiteljska škola, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.