Nagrada „Ivan Filipović"
„Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu nosi Filipovićevo ime, učitelja koji je rođen 1823. u Velikoj Kopanici, a umro 1895. godine u Zagrebu.

Filipović je bio školski nadzornik, plodan pisac, urednik časopisa, osnivač Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora 1871. godine i Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1885. godine, sudionik triju općih učiteljskih skupština. Uz to, zbog svoga istaknutoga učiteljskog rada, zalaganja za učiteljevu samostalnost i slobodu te slobodu narodne škole njegove su ga kolege nazvali ocem učitelja.

Njegova misao - Da se deset puta rodim, deset puta bio bih učiteljem - već gotovo jedno stoljeće ulijeva nadu, hrabri i potiče sve one koji su za svoj životni poziv odabrali jedan od najtežih poziva na svijetu, ali mu ostali vjerni unatoč svim teškoćama i izazovima.

„Nagradu Ivan Filipović“ dodjeljuje Republika Hrvatska odnosno Odbor „Nagrade Ivan Filipović“, a priprema Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje od 1964. godine, prvo u okrilju Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, a zatim od 1967. postaje nagrada Sabora Republike Hrvatske.

Hrvatsko školstvo i društvo i na taj način pokazuju sustavnu brigu o onima koji su svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonijeli unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskoga poziva.

Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj: 61/91. i 149/09.) propisano je da se svake godine mogu dodijeliti dvije nagrade za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima i skupini znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu. Nagradu dodjeljuje Odbor „Nagrade Ivan Filipović“ na prijedlog komisija koje Odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog sustava. Odbor ima devet članova, a članove i predsjednika na vrijeme od dvije godine imenuje Hrvatski sabor. Na temelju članka 7. navedenog zakona donesen je Pravilnik o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.) kojim je uređen način rada Odbora, način rada komisija, kriteriji i način predlaganja i dodjele „Nagrade Ivan Filipović“.
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović"

Predsjednica:
 
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora
 
Članovi: 
 
prof. dr. sc. Siniša Opić
izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić
Antonija Mirosavljević, prof.
Suzana Hitrec, prof.
Momir Karin, prof.
Mile Živčić, prof.
Vinko Filipović, prof.
Sunčica Findak, dipl. pedagoginja
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2023. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
 
KLASA: 061-01/24-01/00001
URBROJ: 533-06-24-0011
 
Zagreb, 18. lipnja 2024.
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, na sjednici održanoj 18. lipnja 2024. godine donio je na temelju članka 2., 3. 4. i 7.. Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 123/23.) i članka 8. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ 
 
ODLUKU
O DODJELI NAGRADE „IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2023. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Ljerka Vidaković, prof., ravnateljica, DV Radost, Novska,
 
u području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Vlade Matas, prof., viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola, AZOO, Zagreb,
 
u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Drago Bagić, prof., ravnatelj - savjetnik, II. gimnazija, Zagreb,
 
u području visokog obrazovanja:
 • prof. dr. sc. Vladimir Takšić, professor emeritus, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
 
u području znanstvenoga i stručnoga rada u području odgoja i obrazovanja:
 • dr. sc. Bruno Grbac, professor emeritus, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Eleonora Glavina, stručni suradnik psiholog, DV Cipelica, Čakovec,
 
u području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Dalia Kager, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica,
 • Anita Čupić, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ kraljice Jelene Solin, Solin,
 • Ivančica Tajsl Dragičević, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ Trnjanska, Zagreb,
 
u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Ivan Vlainić, stručni učitelj, Srednja strukovna škola Samobor,
 • Ružica Zucić, prof. savjetnik, ravnateljica, Poljoprivredno šumarska škola, Vinkovci, 
 • Sanda Duk Pritišanac, mag. oec., nastavnica strukovnih predmeta, Ekonomska i upravna škola, Osijek,
 • Zoran Hercigonja, mag.edu.inf., nastavnik mentor informatike i računalstva, Medicinska škola Varaždin,
 • Silvia Vladić Vrban, mag. philol. croat., nastavnica hrvatskog jezika i književnosti, Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb.
 
u području visokog obrazovanja:
 • izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

u području znanstvenog i stručnog rada na području odgoja i obrazovanja:
 • dr. sc. Renata Kobetić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 
III. Sukladno regulativi ukupno je dodijeljeno pet (5) nagrada za životno djelo i jedanaest (11) godišnjih nagrada za 2023. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2022. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
 
KLASA: 061-01/23-01/00002
URBROJ: 533-06-23-0004
 
Zagreb, 6. lipnja 2023.
 
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, na sjednici održanoj 6. lipnja 2023. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2022. GODINU
 
 
I.
Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području osnovnog školstva:
 • Nikica Mihaljević, prof., ravnatelj, OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb
 
u području srednjeg školstva:
 • Zlatko Stić, dipl. ing. kem., ravnatelj - savjetnik, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb.
 
 
II.
Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Ivana Pavišić, odgojiteljica, DV Lekenik, Lekenik,
 
u području osnovnog školstva:
 • mr. sc. Tamara Ređep, magistra informacijskih znanosti, izvrsna savjetnica, l. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Nataša Ljubić Klemše, učiteljica - savjetnica razredne nastave, l. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar 
 • dr. sc. Anita Tufekčić, stručna suradnica knjižničarka - savjetnica, OŠ „Antun i Stjepan Radić“, Gunja
 • Siniša Režek, učitelj - savjetnik matematike i fizike, OŠ Žitnjak, Zagreb
 • Ante Karin, pedagog - savjetnik, Osnovna škola Zmijavci, Zmijavci
 • Biljana Krnjajić, stručna suradnica knjižničarka, Osnovna škola Siniše Glavaševića, Vukovar,
 
u području srednjeg školstva:
 • Nataša Šantić, dipl. teolog, vjeroučiteljica, Ekonomska škola „Braća Radić“,  Đakovo
 • Petar Rajaković, mag. ing. el., Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo
 • dr. sc. Vilmica Kapac, dipl. pedagog, ravnateljica, Srednja škola Pregrada, Pregrada
 • Sanja Galic, prof. hrvatskog jezika i književnosti, stručna suradnica knjižničarka, III. Gimnazija, Osijek,
 
u području visokog školstva:
 • Skupina profesora i znanstvenika: 
- izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić, Ekonomski fakultet, Osijek
- prof. dr. sc. Dragana Grubišić, Ekonomski fakultet, Split
- prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, Ekonomski fakultet, Rijeka
- izv. prof. dr. sc. Marija Martinović, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Dubrovnik
- prof. dr. sc. Jasna Prester, Ekonomski fakultet, Zagreb
- izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar, Ekonomski fakultet, Rijeka
 • izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek,
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 • prof. dr. sc. Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek.
 
 
III.
Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2022. godinu. 
 
 
IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2021. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 061-01/23-01/00001
URBROJ: 533-06-23-0002
 
Zagreb, 20. siječnja 2023.
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2021. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području osnovnog školstva:
mr. sc. Ljiljana Klinger, ravnateljica OŠ Matije Gupca, Zagreb
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, redovita profesorica u mirovini - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
Ružica Bjeličić, odgojiteljica, DV Zraka sunca, Križevci
 
 
u području osnovnog školstva:
Tihomir Pleša, učitelj razredne nastave, OŠ Ljudevita Modeca Križevci, Područna škola Vojakovački Osijek 
Danijela Klajn, učiteljica savjetnica, OŠ Rugvica, Rugvica
Jasminka Gerin, učiteljica tehničke kulture i informatike, OŠ „Braća Bobetko“ Sisak
Nataša Ilić Agatić, Pula, prof. hrvatskog i književnosti i talijanskog jezika, OŠ Kaštanjer, Pula
dr. sc. Zdenka Brebrić, stručna suradnica pedagoginja, I. osnovna škola Bjelovar
 
u području srednjeg školstva:
Dalija Milić Kralj, nastavnica stručnih predmeta, Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
Željka Župan Vuksan, nastavnica hrvatskoga jezika, Gimnazija Sesvete 
Natalija Palčić, nastavnica politike i gospodarstva, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i IV. gimnazija „Marko Marulić“, Split
Sanda Horvatović, prof. psihologije, Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara, Vinkovci 
Željko Milnović, nastavnik strukovnih predmeta, Srednja škola Marka Marulića, Slatina 
 
u području visokog školstva:
izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
doc. dr. sc. Ana Ćavar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
prof. dr. sc. Vedran Bilas, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2021. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2020. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 023-03/20-06/00039
URBROJ: 533-06-21-0004
Zagreb, 5. studenoga 2021. godine
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednicama održanim 30. travnja 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/04) i 16. listopada 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/18) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., prof. dr. sc. Jasna Krstović, Valerija Turk Presečki, dipl. povjesničarka, Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist., doc. dr. sc. Daliborka Luketić, Majda Tometić, prof., Jasenka Đenović, prof., na sjednici održanoj 5. studenoga 2021. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2020. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području srednjeg školstva:
 
 • Zlatan Soldo, dipl. ing. geodezije, nastavnik strukovnih predmeta, Geodetska škola Zagreb
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 
 • dr. Josip Bratulić, akademik, redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 
 • Andreja Sedlar, odgojiteljica, Dječji vrtić Varaždin, Varaždin
u području osnovnog školstva:
 
 • Ivana Bašić, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Opuzen
 • Maja Mačinko, prof. fizike i politehnike, savjetnica, Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb 
 • Gordana Podobnik, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola dr. Branimira Markovića Ravna Gora
 • Andreja Kovač, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Garešnica
 • Branka Pastuović, učiteljica predmetne nastave, Osnovna škola Brodarica, Šibenik
 • Ines Krušelj Vidas, stručna suradnica savjetnica, OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
 • Sandra Vuk, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Sveta Nedjelja
 • Ivana Dubovečak, prof. hrvatskoga jezika, savjetnica, OŠ Eugena Kvaternika Velika Gorica
 
u području srednjeg školstva:
 
 • Marijana Švenda Lekić, prof. sociologije i politike i gospodarstva, nastavnica savjetnica, V. gimnazija Zagreb
 • Antun Milinković, prof. biologije i kemije, Gimnazija Karlovac
 • Alen Đurasek, nastavnik mentor, Srednja škola Marka Marulića Slatina
 • Nensi Araminčić, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinska škola u Rijeci
 
u području visokog školstva:
 
 • prof. dr. sc. Jasna Horvat, redovita profesorica u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Ekonomski fakultet u Osijeku
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 
 • doc. dr. sc. Davor Brđanović, prof. savjetnik, Glazbena škola u Varaždinu
 
III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2020. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2019. godinu
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednicama održanim 30. travnja 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/04) i 16. listopada 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/18) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., prof. dr. sc. Jasna Krstović, Valerija Turk Presečki, dipl. povjesničarka, Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist., doc. dr. sc. Daliborka Luketić, Majda Tometić, prof., Jasenka Đenović, prof., na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2019. GODINU

I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskog odgoja:
 • Zvjezdana Čagalj, ravnateljica Dječjeg vrtića Jelsa, Jelsa;

u području visokog školstva:
 • Vladimir Krpan, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija.

II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Marijanka Boštjančić, odgojiteljica, Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb;
u području osnovnog školstva:
 • Jure Mišković, ravnatelj, Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina
 • Marina Mužek, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola „Eugen Kvaternik“, Velika Gorica
 • Ivica Kolarić, učitelj tehničke kulture i informatike, učitelj savjetnik, I. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Josip Rihtarić, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija i dipl. bibliotekar, stručni suradnik - savjetnik, II. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Nada Kegalj, dipl. psiholog, stručni suradnik – savjetnik, Osnovna škola Podmurvice, Rijeka;

u području srednjeg školstva:
 • Bosiljka Šimić, prof. geografije, savjetnik, Srednja škola Glina, Glina
 • Kristina Škaler, prof. strojarskih predmeta, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
 • Jasminka Paić, prof. povijesti i arheologije, Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
 • Ivana Štiglec, prof. engleskog i njemačkog jezika, I. gimnazija Osijek, Osijek;

u području znanstvenoga i stručnoga rada:
 • izv. prof. dr. sc. Damir Sumina, diplomirani inženjer elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb
 • dr. sc. Tomislav Portada, znanstveni suradnik, diplomirani inženjer kemije, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 • izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, Sveučilište u Rijeci - Pravni fakultet, Rijeka.

III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2019. godinu.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v.r.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu
ODBOR ZA DODJELU „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“

Na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 6/91 i 149/09) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ koji je imenovao Hrvatski sabor Odlukom o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 72/17) i Odlukom o imenovanju članova i prestanku mandata članova Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 97/17) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković te članovi: Sanja Putica, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, dr. sc. Hrvoje Šlezak, Momir Karin, prof., Jadranka Žarković Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja i Nikica Mihaljević, prof., na sjednici održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2018. GODINU
I.

U skladu sa Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“, Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu dodjeljuje dvije nagrade za životno djelo i devet godišnjih nagrada.
II.

„Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo dodjeljuje se:

u području srednjeg školstva:
 • Miji Matoševiću, profesoru mehaničke tehnologije, ravnatelju Industrijsko-obrtničke škole u Novoj Gradiški

u području visokog školstva:
 • prof. dr. sc. Branku Rafajcu, umirovljenom profesoru Filozofskog fakulteta u Rijeci i profesoru emeritusu Sveučilišta u Rijeci.
III.

Godišnja „Nagrada Ivan Filipović“ dodjeljuje se:

u području predškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Snježani Dupan Lovrić, ravnateljici Dječjeg vrtića „Suncokret“ u Slatini;
 • Davorki Crnković, ravnateljici Dječjeg vrtića „Vrbik“ u Zagrebu;

u području osnovnog školstva:
 • Biserki Vajlandić, učiteljici hrvatskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“ u Osijeku;
 • Darku Sumanu, učitelju fizike u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Pazinu;

u području srednjeg školstva:
 • Patriciji Nikolaus, profesorici fizike u Gimnaziji Andrije Mohorovičića u Rijeci;
 • Vesni Radinčić, profesorici mentorici klarineta u Glazbenoj školi „Ferdo Livadić“ u Samoboru;

u području visokog školstva:
 • dr. sc. Ivani Hebrang Grgić, docentici Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

u području znanstvenog i stručnog rada:
 • dr. sc. Ivanu Sondi, redovitom profesoru u trajnom zvanju na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu;
 • dr. sc. Damiru Eljugi, izvanrednom profesoru u Poliklinici Eljuga.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2017. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“

Na temelju čl. 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 6/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ koji je imenovao Hrvatski sabor  Odlukom o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 72/2017.) i Odlukom o imenovanju članova i prestanku mandata članova Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 97/2017.) u sastavu: predsjednica Odbora doc. dr. sc. Vesna Bedeković te članovi: Sanja Putica, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, mr. sc. Hrvoje Šlezak, Momir Karin, prof., Jadranka Žarković Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja i Nikica Mihaljević, prof., na sjednici održanoj 4. prosinca 2018. godine donio je

ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2017. GODINU

I.

U skladu sa Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“, Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2017. godinu dodjeljuje dvije nagrade za životno djelo i deset godišnjih nagrada.

II.

„Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo dodjeljuje se:

u području znanstvenog i stručnog rada:

 • prof. dr. sc. Milanu Matijeviću, umirovljenom profesoru Učiteljskog fakulteta, Zagreb;

u području srednjeg školstva:

 • dr. sc. Željku Jakopoviću, višem savjetniku Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb.

III.

Godišnja „Nagrada Ivan Filipović“ dodjeljuje se:

u području predškolskog odgoja i obrazovanja:

 • Ljiljani Petrinec, profesorici predškolskog odgoja, ravnateljici Dječjeg vrtića „Jabuka“, Zagreb;

u području osnovnog školstva dodjeljuje se:

 • Štefici Facko Vrban, diplomiranoj pedagoginji, ravnateljici Osnovne škole Pokupsko, Pokupsko
 • dr. sc. Luciji Puljak, ravnateljici Osnovne škole Pučišća, Pučišća (od rujna 2018. u mirovini)
 • Vinku Grgiću, profesoru kineziologije u II. osnovnoj školi Čakovec, Čakovec
 • Anđelki Marin, učiteljici matematike u Osnovnoj školi Bartula Kašića, Zadar;

u području srednjeg školstva dodjeljuje se:

 • Ivanki Bujan-Slamić, profesorici u mirovini, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 • Franji Čičku, profesoru, višem savjetniku Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb;

u području visokog školstva dodjeljuje se:

 • izv. prof. Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet, Zagreb;

u području znanstvenog i stručnog rada dodjeljuje se:

 • dr. sc. Lani Hudeček, znanstvenoj savjetnici u trajnom zvanju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • dr. sc. Milici Mihaljević, znanstvenoj savjetnici u trajnom zvanju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2016. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine u sastavu: predsjednica Odbora doc. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: mr. sc. Hrvoje Šlezak, Sanja Putica, prof., Momir Karin, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, Jadranka Žarković-Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Nikica Mihaljević, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2016. GODINU

Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 • u području srednjeg školstva:
  • Jozo Jelinić, prof. savjetnik, Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
  • Mirjana Malagić, odgojitelj savjetnik, Dječji vrtić Botinec, Zagreb
  • Vesna Smojver, prof., Dječji vrtić Srednjaci, Zagreb
  • Mirela Marjanac, mag. paed., Dječji vrtić Sopot, Zagreb
 • u području osnovnog školstva:
  • Jerko Barišić, prof., Osnovna škola „Grigor Vitez“, Sveti Ivan Žabno
  • Danica Pelko, prof., Osnovna škola Donja Stubica
  • Biserka Dusparić, učiteljica savjetnica, Osnovna škola „Mladost“, Osijek
  • Lidija Miletić, prof., Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
 • u području srednjeg školstva:
  • Majda Bekić-Vejzović, prof. savjetnik, V. gimnazija, Zagreb
  • Ivan Janjić, prof., I. gimnazija, Zagreb
 • u području visokog školstva:
  • prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, i prof. dr. sc. Željka Kamenov, Filozofski
  • fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Grupa autora „Zbirke zadataka iz statičke i dinamičke analize brodskih
  • konstrukcija“: doc. dr. sc. Neven Hadžić, izv. prof. dr. sc. Smiljko Rudan, prof.
  • dr. sc. Joško Parunov, prof. dr. sc. Rajko Grubišić
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, XV. gimnazija, Zagreb
  • Grupa znanstvenika s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: dr. sc. Lana
  • Hudeček, dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Kristian Lewis, dr. sc. Milica Mihaljević

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2016. godinu.
 
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2015. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 2015. godine i 9. prosinca 2016., u sastavu: predsjednik Odbora Andro Krstulović Opara, članovi: dr. sc. Boris Jokić, Josip Krunić, prof., mr. Sanja Urek, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, Sunčica Žigić, dipl. pedagoginja, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Zdenka Čukelj, prof., Zlatko Stić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici 14. prosinca 2016. godine
ODLUKU O DODJELI
„NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2015. GODINU

I. Državnom „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo nagrađuju se:

u području srednjeg školstva :
 • dr. sc. DIANA GARAŠIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

u području znanstvenoga i stručnog rada :
 • prof. dr. sc. MIRA ČUDINA-OBRADOVIĆ, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskoga odgoja i obrazovanja :
 • MINJA JEIĆ, prof., Dječji vrtić Vrbik, Zagreb
 • dr. sc. GORDANA LEŠIN, Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb
 • SEKA GNJEČ, odgojitelj, Dječji vrtić Ploče
 • BOŽENA KUŠTRE, odgojitelj-mentor, Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb

u području osnovnog školstva :
 • dr. sc. KATA LUČIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 • MARINA SABOLOVIĆ, prof., Osnovna škola Luka, Sesvete
 • dr. sc. NEDJELJKO MARINOV, Osnovna škola Primošten, Primošten
 • ELIZABETA TREPOTEC MARIĆ, prof., Osnovna škola „Ivan Lacković Croata“, Kalinovac
 • MILICA VLAINIĆ, prof., Osnovna škola „Petar Zrinski“, Čabar
 
u području srednjeg školstva :
 • PETAR MLADINIĆ, prof., V. gimnazija, Zagreb
 • Autorski tim – skupina nastavnika i stručnjaka: INGE BELAMARIĆ, prof., prof. dr. sc. JASNA JELIČIĆ RADONIĆ, prof. dr. sc. BRUNA KUNTIĆ-MAKVIĆ, TONĆI MALEŠ, prof.

u području znanstvenoga i stručnoga rada :
 • prof. dr. sc. DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • doc. dr. sc. VJEKOSLAVA JURDANA, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2015. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 2015. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Valter Boljunčić, članovi: dr. sc. Boris Jokić, Josip Krunić, prof., mr. Sanja Urek, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, Sunčica Žigić, dipl. pedagoginja, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Zdenka Čukelj, prof., Zlatko Stić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici 17. rujna 2015. godine
 
ODLUKU
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
ZA 2014. GODINU
 
I. Državnom "Nagradom Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području srednjeg školstva:
  • MARICA KURTAK, prof., u mirovini, Zagreb
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
  • prof. dr. sc. ANTE BEŽEN, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
  • JADRANKA FILIPOVIĆ, prof., Dječji vrtić Malešnica, Zagreb
  • JADRANKA TOMLJANOVIĆ, prof., Dječji vrtić Rijeka
 • u području osnovnog školstva:
  • EVA LUKETIĆ, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Delnice
  • MIHAJLA SAVIĆ, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Mladost, Osijek
  • JELKA HRNJIĆ, učiteljica mentorica, Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 • u području srednjeg školstva:
  • mr. sc. BRANKICA ŽUGAJ, Gimnazija Velika Gorica
  • MLADEN MARUŠIĆ, prof., Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
  • MARINA ČUBRIĆ, prof., Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
  • mr. sc. MAJDA FAJDETIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 • u području visokog školstva: prof. dr. sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • doc. dr. sc. GORAN SUČIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada: skupina znanstvenika i stručnjaka:
  • PROJEKTNI TIM ICT-AAC (doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Željka Car, doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Maja Matijašević, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, doc. dr. sc. Marin Vuković, Jurica Babić, Ivan Slivar, Ivan Šemanjski, Ivana Rašan Sladoljev, Marina Ivić, prof. dr. sc. Marta Ljubešić, prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar, izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, izv. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, doc. dr. sc. Luka Bonetti, dr. sc. Jasmina Stošić, dr. sc. Ana Leko Krhen, Andreja Feješ, Maja Peretić, Ana Marija Bohaček, Katarina Talian, izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, dr. sc. Jurica Dolić, Bojan Kanižaj, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić).

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2014. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2013. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Valter Boljunčić, članovi: mr. sc. Edita Stlin, dr. sc. Petar Bezinović, Marijan Šimeg, dipl. politolog, prof. dr. sc. Josip Milat, prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, mr. sc. Vera Šutalo i Zoran Ferić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici 26. rujna 2014. godine
 
ODLUKU
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
ZA 2013. GODINU

I. Državnom "Nagradom Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnog školstva:
  • VINKO BAJROVIĆ, prof., u mirovini, Split
 • u području visokog školstva:
  • prof. dr. sc. VLATKO PREVIŠIĆ, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

II. Godišnjom državnom "Nagradom Ivan Filipović" nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
  • MIRA SPORIŠ, prof., Dječji vrtić "Gajnice", Zagreb
  • SANJA ĆURIN, prof., Dječji vrtić Vanđela Božitković, Hvar
 • u području osnovnog školstva:
  • MARIJAN VARGA, učitelj savjetnik, Osnovna škola Retkovec, Zagreb
  • DANICA ZAIĆ, Osnovna škola Slatine
  • MAJA KOVAČEVIĆ, prof., Osnovna škola "Brajda", Rijeka
  • VESNA ZAIMOVIĆ, prof., Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Zagreb
  • ŽELJKO MEDVED, magistar edukacije politehnike i informatike, Osnovna škola Ivanovec, Čakovec
 • u području srednjeg školstva:
  • LADA BUJAS MAJIĆ, prof., glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb
  • VESNA FAULLEND HEFERER, prof., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • Skupina znanstvenika i stručnjaka: dr. sc. ŽELJKO JOZIĆ, dr. sc. MILICA MIHALJEVIĆ, dr. sc. MATEA ANDREA BIRTIĆ, dr. sc. KRISTINA ŠTRKALJ DESPOT, dr. sc. TOMISLAV STOJANOV, dr. sc. KRISTIAN LEWIS, dr. sc. BARBARA KOVAČEVIĆ, dr. sc. ERMINA RAMADANOVIĆ, dr. sc. IRENA MILOŠ, dr. sc. GORANKA BLAGUS BARTOLEC, dr. sc. IVANA MATAS IVANKOVIĆ, dr. sc. JURICA BUDJA, dr. sc. LANA HUDEČEK, dr. sc. ALEN MILKOVIĆ

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i deset (10) godišnjih nagrada za 2013. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2012. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Valter Boljunčić; članovi: mr. sc. Edita Stlin, dr. sc. Petar Bezinović, Marijan Šimeg, dipl. politolog, prof. dr. sc. Josip Milat, prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, prof. dr. sc. Margita Pavleković, mr. sc. Vera Šutalo i Zoran Ferić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici 28. studenoga 2013. godine
 
ODLUKU
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
ZA 2012. GODINU

I. Državnom "Nagrada Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području predškolskog odgoja i obrazovanja:
  • doc. dr. sc. HICELA IVON, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za predškolski odgoj;
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
  • prof. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR.

II. Godišnjom državnom "Nagradom Ivan Filipović" nagrađuju se:
 • u području predškolskog odgoja i obrazovanja:
  • MARIJANA PERNAR, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Botinec, Zagreb
  • MERICA MATIJEVIĆ, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Remetinec, Zagreb
  • NADA GUDEK, sveučilišna prvostupnica, odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb;
 • u području osnovnog školstva:
  • DRAŽENKA STANČIĆ, mag. bibl., stručni suradnik knjižničar, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
  • IVAN TOMAŠIĆ, učitelj glazbene kulture, II. osnovna škola, Varaždin
  • MIRJANA TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ, mag. educ. art., mag. hist. art., mag. educ. philol. angl., nastavnik plastičnog oblikovanja, crtanja i slikanja, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, Zagreb
  • RADOVAN KNEŽEVIĆ, učitelj razredne nastave Osnovna škola „Braća Radić“, Koprivnica - Područna škola Bakovčica
  • ANA BAJZEK, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Osnovna škola Novska, Novska
  • VINKO FILIPOVIĆ, prof., ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb;
 • u području srednjeg školstva:
  • DUŠKO SERDAR, prof., nastavnik ekonomske grupe predmeta, Hotelijersko-turistička škola, Opatija
  • ELVIRA KATIĆ, prof., stručni suradnik knjižničar, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar
  • IVANKA KORDIĆ, prof., nastavnik klavira, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb;
 • u području visokog školstva:
  • prof. dr. sc. VLATKA DOMOVIĆ, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb;
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
  • dr. sc. SNJEŽANA KOREN, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Ukupno je dodijeljeno četrnaest (14) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2012. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2011. godinu
Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Valter Boljunčić; članovi: mr. sc. Edita Stlin, dr. sc. Petar Bezinović, Marijan Šimeg, dipl. politolog, prof. dr. sc. Josip Milat, prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, prof. dr. sc. Margita Pavleković, mr. sc. Vera Šutalo i Zoran Ferić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na drugoj sjednici 30. studenoga 2012. godine
 
O D L U K U
O DODJELI ''NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ'' ZA 2011. GODINU


I. Državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnog školstva:
  • IVO KARAČ, prof. pedagogije u mirovini
 • u području visokog školstva:
  • prof. dr. sc. LADISLAV BOGNAR, Učiteljski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

II. Godišnjom državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' nagrađuju se:
 • u području osnovnog školstva:
  • KSENIJA RUMORA, prof. engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Franje Krežme, Osijek
  • KARMEN HLAD, dipl. učiteljica s pojačanim predmetom informatike, Osnova škola Dragutina Domjanića, Zagreb
  • BRANKA COPIĆ, prof. matematike i fizike, ravnateljica Osnovne škole Augusta Šenoe, Zagreb
  • MATO ŠIMUNOVIĆ, nastavnik praktične nastave, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo
  • DIJANA NAZOR, prof. likovne kulture-restaurator, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
 • u području srednjeg školstva:
  • STJEPAN BRLAS, diplomirani socijalni pedagog, ravnatelj Učeničkog doma Virovitica, Virovitica
  • LILIJANA RADOBULJAC, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. mentorica, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Vukovar
  • IVANKA DLAKA, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. savjetnica, Srednja škola Vrbovec, Vrbovec.

Ukupno je dodijeljeno osam (8) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2011. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2010. godinu

Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici 12. listopada 2011. godine

ODLUKU
O DODJELI ''NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ''
ZA 2010. GODINU

I. Državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • JOSIP KRUNIĆ, nastavnik hrvatskoga jezika Osnovna škola ''Antun i Stjepan Radić'', Gunja
 • u području srednjega školstva:
  • LJILJA VOKIĆ, prof., ravnateljica VII. gimnazije, Zagreb

II. Godišnjom državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • NATALIJA BANOV, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola ''Vežica'', Rijeka
  • VESNA BOBINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb
  • JAGODA KANIŽAJ, učiteljica razredne nastave II. osnovna škola Varaždin, Varaždin
  • MIROSLAV SEKEREŠ, nastavnik fizike i tehničke kulture Osnovna škola Popovača, Popovača
  • BOŽICA ŠIMLEŠA, prof. hrvatskoga jezika i muzikologije, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
  • VERONIKA ČELIĆ-TICA, prof. filozofije i hrvatskog jezika Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
  • MARICA ZABORAC, nastavnica razredne nastave Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Delnice
 • u području srednjega školstva:
  • NADA ČATLAIĆ, prof. hrvatskoga jezika Gimnazija Čakovec, Čakovec
  • JADRANKA PUCAR JAMBROVIĆ, prof. filozofije i sociologije V. gimnazija, Zagreb
  • RUŽA JOZIĆ, dipl. komp. i dipl. bibl. Srednja škola Sesvete, Sesvete
  • VLATKA KUHAR, prof. biologije i kemije VII. gimnazija, Zagreb
  • MARINA KARADAKIĆ, prof., ravnateljica Graditeljske škole za industriju i obrt, Rijeka
  • MILIVOJ MILIŠA, prof., ravnatelj IV. gimnazije, Zagreb
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • prof. dr. sc. SOFIJA VRCELJ Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ukupno je dodijeljeno 14 (četrnaest) godišnjih nagrada i 2 (dvije) nagrade za životno djelo za 2010. godinu.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 45.000,00 kuna, a za godišnju nagradu iznosi 25.000,00 kuna.
 
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2009. godinu

Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,

donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na 2. sjednici 21. listopada 2010. godine,
O D L U K U
O DODJELI ''NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ'' ZA 2009. GODINU


I. Državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • MARIJA ŠUVELJAK, učiteljica matematike i fizike, Osnovna škola Ivana Meštrovića, Zagreb
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • dr. sc. IVAN PERIĆ, umirovljeni znanstvenik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
II. Godišnjom državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja:
  • MARIJA FILIPOVIĆ, profesorica psihologije i pedagogije, Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb
 • u području osnovnoga školstva:
  • SENKA PINTARIĆ, nastavnica razredne nastave Osnovna škola ''Antun Nemčić Gostovinski'', Koprivnica
  • JAKOV GRBEŠA, nastavnik hrvatskoga jezika Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić
 • u području srednjega školstva:
  • ROKSANDA SMOLČIĆ KRNIĆ, dipl. ing., X. gimnazija ''Ivan Supek'', Zagreb
  • MIRJANA REŽIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek
  • LJUBICA BANOVIĆ, profesorica sociologije i pedagogije, Učenički dom Marije Jambrišak, Zagreb
 • u području visokoga školstva:
  • dr. sc. ZLATKO MILIŠA, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju, Zadar.
Ukupno je dodijeljeno sedam (7) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2009. godinu.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 45.000,00 kuna, a za godišnju nagradu iznosi 25.000,00 kuna.

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem

 
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2008. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu;
predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,
donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 4. sjednici održanoj 2. listopada 2009. godine,
O D L U K U
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2008. GODINU

I. Državnom "Nagradom Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
 1. JOSIP PRUDEUS, učitelj, nastavnik hrvatskoga jezika i povijesti Osnovna škola „Samobor“, Samobor
 • u području visokoga školstva:
 1. prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

II. Godišnjom državnom "Nagradom Ivan Filipović" nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja:
 1. MARIJA BADROV, odgojiteljica predškolske djece Dječji vrtić Karlovac, Karlovac
 2. NEVENKA HOLETIĆ, odgojiteljica savjetnica Dječji vrtić Čakovec, Čakovec
 3. SNJEŽANA TIŠLJARIĆ, odgojiteljica predškolske djece Dječji vrtić "Vrapčić", Drnje
 • u području osnovnoga školstva:
 1. MARICA CIK ADAKOVIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje
 2. VESNA BUDINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave, savjetnica Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb
 3. PETAR BULJEVIĆ, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika i književnosti Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš, Omiš
 4. Suradnice: ASTRID ČULIĆ, profesorica tjelesnoga odgoja i GRACIELLA PRTAJIN, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola Ivana Mažuranića, Zagreb
 5. mr. sc. SABINA VIDULIN-ORBANIĆ Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, Pula
 6. IVANKA PAVIĆ, profesorica hrvatskoga i poljskoga jezika, savjetnica Osnovna škola Matka Laginje, Zagreb
 7. STJEPAN SOKOL, prof. pedagogije, savjetnik Osnovna škola Vijenac, Osijek
 • u području srednjega školstva:
 1. JAKOV BEVANDA, profesor savjetnik, umirovljeni ravnatelj Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb
 2. NADA POTURIČEK, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Srednja škola Vrbovec, Vrbovec
 • u području visokoga školstva:
 1. prof. dr. sc. ANTON ŠKROBONJA Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
 1. LEA LAZZARICH, profesorica hrvatskoga jezika, viša knjižničarka Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka.

Ukupno je dodijeljeno 14 godišnjih nagrada i dvije nagrade za životno djelo za 2008. godinu.

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2007. godinu
Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu; Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici održanoj 24. studenoga 2008. godine,
O D L U K U
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" ZA 2007. GODINU

"NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" ZA ŽIVOTNO DJELO DODJELJUJE SE:
 • u području srednjeg školstva:
 1. prof. dr. sc. IVO ŠKARIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

GODIŠNJA "NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" DODJELJUJE SE:
 • u području predškolskoga odgoja:
1. BISERKA BUCKOVIĆ, prof. pedagogije
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
2. LJILJANA PEČKO, prof. francuskoga jezika
Dječji vrtić "Travno", Zagreb
3. VESNA HRVOJ, prof. psihologije i pedagogije
Dječji vrtić "Bajka", Zagreb
 • u području osnovnoga školstva:
1. KATARINA FRANJČEC, dipl. učiteljica
Osnovna škola "Tina Ujevića", Zagreb
2. MIRJANA SUČEVIĆ, učiteljica razredne nastave
Osnovna škola "Josipa Račića", Zagreb
3. ĐURĐA KOCIJAN, nastavnica kemije i biologije
Osnovna škola "Petra Zrinskog", Zagreb
4. JASNA VUKONIĆ-ŽUNIĆ, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
5. mr. sc. VLADO HALUSEK,
Osnovna škola "Kloštar Podravski", Kloštar Podravski
6. mr. sc. BISERKA MATIĆ-ROŠKO,
Osnovna škola "Horvati", Zagreb
7. ANA NOVOSELAC, prof. likovne kulture
Osnovna škola "Antuna Gustava Matoša", Zagreb
 • u području srednjega školstva:
1. BARICA GRADIŠKI, prof.,
Srednja škola Oroslavlje, Oroslavlje
2. IVAN KOVAČEVIĆ, dipl. ing. građ.
Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu
3. STANKO PETROVIĆ, dipl. oec.
Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
4. mr. sc. EDITA STILIN,
Dom učenika Sušak, Rijeka
 • u području visokoga školstva:
1. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. prof. dr. sc. MARKO MUŠANOVIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
1. prof. dr. sc. JURAJ PLENKOVIĆ
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ukupno je dodijeljeno 17 godišnjih nagrada i jedna nagrada za životno djelo za 2007. godinu.

PREDSJEDNIK
prof. dr. sc. Petar Selem
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2006. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu; Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 2. sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine,
O D L U K U
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" ZA 2006. GODINU


"NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" ZA ŽIVOTNO DJELO DODJELJUJE SE:
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
 1. prof.dr. sc. ZDRAVKO KURNIK Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

GODIŠNJA „NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ“ DODJELJUJE SE:
 • u području predškolskoga odgoja:
1. BORKA RUMIHA, dipl. defektolog
Dječji vrtić "Potočnica", Zagreb
2. ZLATA GUNC, pedagog-savjetnik
Dječji vrtić "Ivane Brlić Mažuranić", Zagreb
3. VIVIANA CESAREC, odgojiteljica
Dječji vrtić "Rijeka", Rijeka
4. GORDANA PAVLINIĆ, odgojitelj-savjetnik
Dječji vrtić "Zipkica", Zabok
 
 • u području osnovnoga školstva:
1. BRANKA ARAMBAŠIĆ, učiteljica savjetnica
Osnovna škola Sokolovac, Sokolovac
2. JURE KARAKAŠ, prof.
Osnovna škola Mladost, Zagreb
3. IVAN ĐURIĆ, učitelj savjetnik
Osnovna škola Gradište, Gradište
4. mr. sc. MIŠE KUTLEŠA, prof.
Osnovna škola Brestje, Sesvete
5. GORDANA GAZDIĆ-BUHANEC, prof.
Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski", Koprivnica
 
 • u području srednjega školstva:
1. DRAGO BAGIĆ, prof.
II. gimnazija, Zagreb
2. mr. sc. ILIJA KRSTANOVIĆ
Učenički dom Tina Ujevića, Zagreb
3. dr. sc. MARINKO LAZZARICH
Medicinska škola, Rijeka
4. MARE ROSIĆ, prof.
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
 
 • u području visokoga školstva:
1. prof. dr. sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. prof. dr. sc. BRANKO RAFAJAC
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
1. prof. dr. sc. DRAGICA KOZARIĆ-KOVAČIĆ
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb


Ukupno je dodijeljeno 16 godišnjih nagrada i jedna nagrada za životno djelo za 2006. godinu.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2005. godinu
Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 25. svibnja 2005. godine, u sastavu; Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem. Članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, Mira Božić, nastavnica, Vesna Budinski, prof., Tomislav Horvat, prof., Ivica Lovrić, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Olujić, doc. dr. sc. Anđelka Peko i prof. dr. sc. Marija Turk, donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine

ODLUKU
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" ZA 2005. GODINU


"NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" ZA ŽIVOTNO DJELO DODJELJUJE SE:
 • u području osnovnoga školstva:
1. prof. dr. sc. JOSIPU SKOKU,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

GODIŠNJA "NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" DODJELJUJE SE:
 • u području predškolskoga odgoja:
1. JADRANKI CUCULIĆ, odgajateljici
Dječji vrtić Rijeka, Podcentar Kvarner, Rijeka
2. NEDJELJKI LUPIS, odgajateljici
Dječji vrtić Orebić, Orebić
3. mr. sc. JOŠKU SINDIKU,
Dječji vrtići Trnoružica, Zagreb
 • u području osnovnoga školstva:
1. INES KNIEWALD, prof.
Osnovna škola Augusta Harambašića, Zagreb
2. NIKICI MIHALJEVIĆU, prof.
Osnovna škola "Dr. Ante Starčević", Zagreb
3. JASNI KRETIĆ MAJER, prof.
Osnovna škola Franje Krežme, Osijek
4. VERI PIŠĆEVIĆ, prof.
Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb
5. mr. sc. KREŠIMIRU PLEŠI,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
6. KATI RONČEVIĆ, učiteljica razredne nastave
Osnovna škola Kozala, Rijeka
 • u području srednjega školstva:
 1. SUZANI HITREC, prof. Upravna i birotehnička škola, Zagreb
 2. SLAVKU IVANKOVIĆU, prof. Srednja škola Sesvete, Zagreb
 3. DUBRAVKI STRIČEVIĆ, prof. XI. gimnazija, Zagreb
 • u području visokoga školstva:
1. prof. dr. sc. DUNJI PAVLIČEVIĆ-FRANIĆ,
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • u području znanstvenoga i stručnog rada:
1. dr. sc. MATI MATASU,
Visoka učiteljska škola, Petrinja
2. dr. sc. MARIJI RIMAN,
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ukupno je dodijeljeno 15 godišnjih nagrada i jedna nagrada za životno djelo za 2005. godinu.

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem

 
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2004. godinu

Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodijeljena je:
 
 • u području predškolskog odgoja:
 1. SILVANI BAGARIĆ, dipl. pedagoginji Dječji vrtić “Maksimir”, Zagreb
 2. JASMINKI DOLEŽAL, odgajateljici Dječji vrtić “Bajka”, Zagreb
 3. MIRJANI KALČIĆ, nastavnici predškolskog odgoja Dječji vrtići Pula – OJ Centar, Pula
 4. mr. sc. MATILDI MARKOČIĆ, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb
 5. TATJANI ŠIMEK, odgajateljici Dječji vrtić Grigora Viteza, Zagreb
 • u području osnovnog školstva:
 1. VLADI DRAGUNU, nastavniku Osnovna škola “Sučidar”, Split
 2. JASENKI JANEŠ, prof. Osnovna škola “Petar Zrinski”, Čabar
 3. VERICI MUHVIĆ, nastavnici Osnovna škola “Srdoči”, Rijeka
 4. JURKI ŠABAN, prof. Osnovna škola “Stanovi”, Zadar
 5. ANITI ŠOJAT, prof. Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek
 6. DANICI VRGOČ, dipl. pedagoginji Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb
 • u području srednjeg školstva:
 1. dr. sc. GRGI LUBURIĆU, Učenički dom “Maksimir”, Zagreb
 2. LJERKI ŽIC, prof. Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka
 • u području visokog školstva:
 1. prof. dr. sc. STANISLAVU MARIJANOVIĆU, Filozofski fakultet, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 2. dr. sc. ALEKSANDRI PEJČIĆ, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
 1. prof. dr. sc. NADI BABIĆ, Visoka učiteljska škola, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2003. godinu

"Nagrada Ivan Filipović" za životno djelo

prof. dr. sc. VLADISI VUJNOVIĆU

Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodjeljena je:
 • u području predškolskog odgoja:
1. NADA BENKOVIĆ
2. mr. sc. MAJA GABELICA-ŠUPLJIKA
 • u području osnovnog školstva:
1. DANICA SARDELIĆ
2. EUGEN STANKOVIĆ
3. ZDENKA STAREK
4. LELA ZADRAŽIL
5. mr. sc. JOZO ĆAVAR
6. JELENA BUNIJEVAC-MATIČIĆ
7. ZLATKO BOBIĆ
8. LJUBICA PEKAS
 • u području srednjeg školstva:
1. SNJEŽANA BARABAŠ-SERŠIĆ
2. ANTE-ANĐELKO MARIĆ
3. ŠIME ŠULJIĆ
4. ANDRIJA PARAVIĆ
 • u području visokog školstva:
1. prof. dr. sc. ANITA KLAPAN
2. dr. sc. MILE SILOV
3. doc. dr. sc. NEVENKA BLAŽEVIĆ
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2002. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" na sjednicama održanim 27. svibnja 2003. godine i 2. lipnja 2003. godine donio je Odluku o dodjeli "Nagrade Ivan Filipović" za 2002. godinu:

1. "Nagrada Ivan Filipović" za životno djelo dodjeljuje se

prof. dr. sc. RADOVANU IVANČEVIĆU.

2. Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodjeljuje se:
 • za područje predškolskog odgoja
DUNJI DIZDAR
 • za područje osnovnog školstva
DOBRILI EREŠ
SLAVICI KOVAČ
JOSI MAŽARU
MILOŠU POPOVIĆU
DANIJELU PRODANU
MARIJI ŠOLIĆ
OLGI VOJNOVIĆ
MARIJI KORAĆ
 • za područje srednjeg školstva
NINI KOVAČIĆ
JOSIPU PETRINOVIĆU
MARY ANN ŠKARE
 • za područje visokog školstva
dr. sc. DUBRAVKI TEŽAK
prof. dr. sc. JASMINKI LEDIĆ
 • za područje znanstvenog i stručnog rada
KORADU KORLEVIĆU
prof. dr. sc. VINKI UZELAC.

Svečana dodjela nagrada održana je 11. lipnja 2003. godine u Zagrebu u palači Dverce, Katarinin trg 6. Državnu nagradu za prosvjetu uručili su ministar prosvjete i športa dr. sc. Vladimir Strugar i prof. dr. Hrvoje Kraljević, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović".
Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2001. godinu

1. Nagrada Ivan Filipović" za životno djelo dodjeljuje se:
 • prof. dr. sc. ANTI VUKASOVIĆU.

2. Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodjeljuje se:
 • za područje predškolskog odgoja
MARIJI IVUŠIĆ
dr. sc. JASNI KRSTOVIĆ
INGI SEME STOJNOVIĆ
ZLATI PINCAN
 • za područje osnovnog školstva
ŽARKU KOZINI
mr. sc. MIRKU RAGUŽU
MARINI ZLATARIĆ
JELI MOGUŠ
BOŽICI POROPAT
IVANU NEMETU
MATI JAKOBOVIĆU
 • za područje srednjeg školstva
VJERI ODAK - JEMBRIH
ZVONIMIRU KONJEVIĆU
ZRINKI FRKOVIĆ
DUŠANKI NOVAK
 • za područje visokog školstva
prof. dr. sc. OSKARU P. SPRINGERU
KREŠIMIRU MIKIĆU.

Svečana podjela "Nagrade Ivan Filipović" za 2001. godinu održana je 10. svibnja 2002. godine u 12,00 sati u Palači Dverce, Katarinin trg 6.