Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2006. godinu


Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu; Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 2. sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine,
O D L U K U
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" ZA 2006. GODINU


"NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" ZA ŽIVOTNO DJELO DODJELJUJE SE:
  • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  1. prof.dr. sc. ZDRAVKO KURNIK Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

GODIŠNJA „NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ“ DODJELJUJE SE:
  • u području predškolskoga odgoja:
1. BORKA RUMIHA, dipl. defektolog
Dječji vrtić "Potočnica", Zagreb
2. ZLATA GUNC, pedagog-savjetnik
Dječji vrtić "Ivane Brlić Mažuranić", Zagreb
3. VIVIANA CESAREC, odgojiteljica
Dječji vrtić "Rijeka", Rijeka
4. GORDANA PAVLINIĆ, odgojitelj-savjetnik
Dječji vrtić "Zipkica", Zabok
 
  • u području osnovnoga školstva:
1. BRANKA ARAMBAŠIĆ, učiteljica savjetnica
Osnovna škola Sokolovac, Sokolovac
2. JURE KARAKAŠ, prof.
Osnovna škola Mladost, Zagreb
3. IVAN ĐURIĆ, učitelj savjetnik
Osnovna škola Gradište, Gradište
4. mr. sc. MIŠE KUTLEŠA, prof.
Osnovna škola Brestje, Sesvete
5. GORDANA GAZDIĆ-BUHANEC, prof.
Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski", Koprivnica
 
  • u području srednjega školstva:
1. DRAGO BAGIĆ, prof.
II. gimnazija, Zagreb
2. mr. sc. ILIJA KRSTANOVIĆ
Učenički dom Tina Ujevića, Zagreb
3. dr. sc. MARINKO LAZZARICH
Medicinska škola, Rijeka
4. MARE ROSIĆ, prof.
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
 
  • u području visokoga školstva:
1. prof. dr. sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. prof. dr. sc. BRANKO RAFAJAC
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
  • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
1. prof. dr. sc. DRAGICA KOZARIĆ-KOVAČIĆ
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb


Ukupno je dodijeljeno 16 godišnjih nagrada i jedna nagrada za životno djelo za 2006. godinu.