Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2007. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu; Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici održanoj 24. studenoga 2008. godine,
O D L U K U
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ" ZA 2007. GODINU

"NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" ZA ŽIVOTNO DJELO DODJELJUJE SE:
  • u području srednjeg školstva:
  1. prof. dr. sc. IVO ŠKARIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

GODIŠNJA "NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ" DODJELJUJE SE:
  • u području predškolskoga odgoja:
1. BISERKA BUCKOVIĆ, prof. pedagogije
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
2. LJILJANA PEČKO, prof. francuskoga jezika
Dječji vrtić "Travno", Zagreb
3. VESNA HRVOJ, prof. psihologije i pedagogije
Dječji vrtić "Bajka", Zagreb
  • u području osnovnoga školstva:
1. KATARINA FRANJČEC, dipl. učiteljica
Osnovna škola "Tina Ujevića", Zagreb
2. MIRJANA SUČEVIĆ, učiteljica razredne nastave
Osnovna škola "Josipa Račića", Zagreb
3. ĐURĐA KOCIJAN, nastavnica kemije i biologije
Osnovna škola "Petra Zrinskog", Zagreb
4. JASNA VUKONIĆ-ŽUNIĆ, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
5. mr. sc. VLADO HALUSEK,
Osnovna škola "Kloštar Podravski", Kloštar Podravski
6. mr. sc. BISERKA MATIĆ-ROŠKO,
Osnovna škola "Horvati", Zagreb
7. ANA NOVOSELAC, prof. likovne kulture
Osnovna škola "Antuna Gustava Matoša", Zagreb
  • u području srednjega školstva:
1. BARICA GRADIŠKI, prof.,
Srednja škola Oroslavlje, Oroslavlje
2. IVAN KOVAČEVIĆ, dipl. ing. građ.
Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu
3. STANKO PETROVIĆ, dipl. oec.
Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
4. mr. sc. EDITA STILIN,
Dom učenika Sušak, Rijeka
  • u području visokoga školstva:
1. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. prof. dr. sc. MARKO MUŠANOVIĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
1. prof. dr. sc. JURAJ PLENKOVIĆ
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ukupno je dodijeljeno 17 godišnjih nagrada i jedna nagrada za životno djelo za 2007. godinu.

PREDSJEDNIK
prof. dr. sc. Petar Selem