Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2008. godinu


Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu;
predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,
donio je na temelju članka 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na 4. sjednici održanoj 2. listopada 2009. godine,
O D L U K U
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2008. GODINU

I. Državnom "Nagradom Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
 1. JOSIP PRUDEUS, učitelj, nastavnik hrvatskoga jezika i povijesti Osnovna škola „Samobor“, Samobor
 • u području visokoga školstva:
 1. prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

II. Godišnjom državnom "Nagradom Ivan Filipović" nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja:
 1. MARIJA BADROV, odgojiteljica predškolske djece Dječji vrtić Karlovac, Karlovac
 2. NEVENKA HOLETIĆ, odgojiteljica savjetnica Dječji vrtić Čakovec, Čakovec
 3. SNJEŽANA TIŠLJARIĆ, odgojiteljica predškolske djece Dječji vrtić "Vrapčić", Drnje
 • u području osnovnoga školstva:
 1. MARICA CIK ADAKOVIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje
 2. VESNA BUDINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave, savjetnica Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb
 3. PETAR BULJEVIĆ, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika i književnosti Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš, Omiš
 4. Suradnice: ASTRID ČULIĆ, profesorica tjelesnoga odgoja i GRACIELLA PRTAJIN, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola Ivana Mažuranića, Zagreb
 5. mr. sc. SABINA VIDULIN-ORBANIĆ Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, Pula
 6. IVANKA PAVIĆ, profesorica hrvatskoga i poljskoga jezika, savjetnica Osnovna škola Matka Laginje, Zagreb
 7. STJEPAN SOKOL, prof. pedagogije, savjetnik Osnovna škola Vijenac, Osijek
 • u području srednjega školstva:
 1. JAKOV BEVANDA, profesor savjetnik, umirovljeni ravnatelj Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb
 2. NADA POTURIČEK, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Srednja škola Vrbovec, Vrbovec
 • u području visokoga školstva:
 1. prof. dr. sc. ANTON ŠKROBONJA Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
 1. LEA LAZZARICH, profesorica hrvatskoga jezika, viša knjižničarka Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka.

Ukupno je dodijeljeno 14 godišnjih nagrada i dvije nagrade za životno djelo za 2008. godinu.

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem