Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2009. godinu


Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,

donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na 2. sjednici 21. listopada 2010. godine,
O D L U K U
O DODJELI ''NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ'' ZA 2009. GODINU


I. Državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • MARIJA ŠUVELJAK, učiteljica matematike i fizike, Osnovna škola Ivana Meštrovića, Zagreb
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • dr. sc. IVAN PERIĆ, umirovljeni znanstvenik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
II. Godišnjom državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja:
  • MARIJA FILIPOVIĆ, profesorica psihologije i pedagogije, Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb
 • u području osnovnoga školstva:
  • SENKA PINTARIĆ, nastavnica razredne nastave Osnovna škola ''Antun Nemčić Gostovinski'', Koprivnica
  • JAKOV GRBEŠA, nastavnik hrvatskoga jezika Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić
 • u području srednjega školstva:
  • ROKSANDA SMOLČIĆ KRNIĆ, dipl. ing., X. gimnazija ''Ivan Supek'', Zagreb
  • MIRJANA REŽIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek
  • LJUBICA BANOVIĆ, profesorica sociologije i pedagogije, Učenički dom Marije Jambrišak, Zagreb
 • u području visokoga školstva:
  • dr. sc. ZLATKO MILIŠA, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju, Zadar.
Ukupno je dodijeljeno sedam (7) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2009. godinu.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 45.000,00 kuna, a za godišnju nagradu iznosi 25.000,00 kuna.

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem